Kongres Zdrowie Polaków

5. Kongres „Zdrowie Polaków” – integracja działań dla lepszego zdrowia publicznego

Agencja Informacyjna: Kongres „Zdrowie Polaków” po raz kolejny udowodnił swoje znaczenie jako platforma dla interdyscyplinarnej dyskusji na temat zdrowia publicznego. Wydarzenie to podkreśla wagę zintegrowanego podejścia do zdrowia w kontekście społecznym, ekologicznym i technologicznym.

Kongres „Zdrowie Polaków” – Multidyscyplinarny Przegląd Zdrowia Publicznego


W dniach 13-14 listopada 2023 roku, Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach stało się areną ważnego wydarzenia na polskiej scenie medycznej i naukowej – 5. Kongresu „Zdrowie Polaków”. Zgromadził on ponad 200 specjalistów z różnych dziedzin, aby dyskutować o kondycji społeczeństw i zdrowiu jednostek w kontekście idei „One Health”. Kongres zwrócił uwagę na potrzebę zintegrowanego podejścia do zdrowia ludzi, zwierząt i ekosystemów, akcentując znaczenie działań na rzecz łagodzenia zmian klimatu i ochrony bioróżnorodności.

Znaczenie Interdyscyplinarności


Prof. Henryk Skarżyński, przewodniczący Rady Programowej Kongresu, podkreślił znaczenie interdyscyplinarności wydarzenia, łączącego specjalistów z różnych sektorów, w tym medycyny, nauki, gospodarki, kultury i sportu. – Niezmiennie od pięciu lat organizatorem Kongresu Zdrowie Polaków jest Komitet Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Rada Główna Instytutów Badawczych. Po raz trzeci organizatorem Kongresu w tym miejscu jest zespół Światowego Centrum Słuchu. Ani poprzednie kongresy, ani tegoroczny nie miałyby takiej mocy i takiego oddziaływania, gdyby nie zostały wsparte przez liczne zespoły ekspertów z ośrodków uniwersyteckich, instytutowych, organizacji pozarządowych i organizacji pacjenckich. To wszystko składa się na to jedno wielkie, ważne przedsięwzięcie, jakim jest Kongres „Zdrowie Polaków” – mówił podczas uroczystego otwarcia prof. Henryk Skarżyński, przewodniczący Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków”.

Debata o standardach edukacyjnych

Anna Kozieł z Banku Światowego zaprezentowała „Raport Banku Światowego na temat opieki długoterminowej”, który rzuca światło na rosnące wyzwanie opieki nad starzejącym się społeczeństwem.
W IV debacie plenarnej z kolei dyskutowano o jakości kształcenia medycznego, z udziałem czołowych przedstawicieli polskich uczelni medycznych. Prof. Ryszard Gellert z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zwrócił uwagę na konieczność utrzymania wysokiej jakości kształcenia. – Żeby móc utrzymać odpowiednią jakość kształcenia, musimy wymagać – metodami administracyjnymi, ale też organizacyjnymi – by ta jakość była weryfikowana, i to jak najszybciej, bo mleko się wylało. Nowe uczelnie powstały, młodzi ludzie zapłacili za wejście do systemu nauczania – mówił prof. Ryszard Gellert, współprowadzący debatę.

Wpływ Aktywności Fizycznej na Zdrowie


Prof. Bartosz Molik z Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie podkreślił znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia społeczeństwa. – Obecnie 94 proc. dzieci i młodzieży nie ma podstawowych kompetencji ruchowych, a młode społeczeństwo jest coraz mniej zdrowe – podkreślił prof. Bartosz Molik, rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, uczestnik debaty plenarnej.

Debata ekspertów

Rola instytutów w systemie zdrowia publicznego

Debata toczyła się również wokół roli instytutów w w kształceniu podyplomowym kadr medycznych. – Instytut jest jednostką badawczo-rozwojową, a jednocześnie szpitalem. Szpitalem na jednym z najwyższych poziomów (…) Uczelnie mają swoje szpitale kliniczne, ale każdy z instytutów mógłby stać się dla nich takim szpitalem klinicznym. My z kardiologii jesteśmy w stanie poprowadzić szkolenia specjalizacyjne, podyplomowe, przeddyplomowe zresztą już prowadzimy. Jesteśmy szpitalem klinicznym, dlatego możemy uczyć umiejętności. Mamy jeszcze jedną ważną cechę, która coraz częściej jest podkreślana i staje się coraz ważniejsza: prowadzimy badania kliniczne i wdrożeniowe. Umiejętność nie tylko prowadzenia, ale też zrozumienia badań klinicznych jest dla lekarza dosyć kluczowa. Zalecenia opierają się bowiem o publikacje, a publikacje to badania kliniczne – tłumaczył prof. Łukasz Szumowski.

Sztuczna Inteligencja w medycynie


Uczestnicy kolejnej debaty plenarnej omówili potencjał wykorzystania sztucznej inteligencji w medycynie, z akcentem na wzajemne wpływy tych dwóch dziedzin. – Medycyna musi się otworzyć na nowe technologie. Bardzo się cieszę, że w ramach 5. Kongresu „Zdrowie Polaków” mówi się o nich, bo stwarzają olbrzymie możliwości dla nas, lekarzy – byśmy bardziej realizowali się w tym, co robimy, i dla naszych chorych – by byli lepiej leczeni – mówił prof. Krzysztof Narkiewicz. Według profesora Narkiewicza sztuczna inteligencja może być także nośnikiem humanizmu, bo dzięki jej zastosowaniu można zaoszczędzić czas wymagany na analizę, dzięki czemu pozostanie go więcej na relacje międzyludzkie.

Debata ekspertów

Rola dziennikarzy i samorządów


Kongres charakteryzował się szerokim spojrzeniem na zdrowie, włączając do dyskusji dziennikarzy i przedstawicieli lokalnych samorządów. Paneliści z różnych dziedzin dzielili się wiedzą, aby promować profilaktykę zdrowotną i zwiększać świadomość społeczną na temat zdrowia, również w kontekście środowiskowym.

Kongres „Zdrowie Polaków” i jego ewolucja


Historia Kongresu sięga 2019 roku, kiedy to skupiono się na osiągnięciach polskiej nauki i medycyny. W kolejnych latach tematyka Kongresu ewoluowała – od walki z pandemią COVID-19 w 2020 roku, poprzez podkreślenie znaczenia inwestycji w zdrowie w 2021, aż po innowacje w medycynie i rolę samorządów w 2022 roku. Edycja 2023 roku skoncentrowała się na koncepcji „One Health”.

„One Health – Jedno Zdrowie”


Temat „One Health” podkreśla zależności między zdrowiem człowieka a jakością środowiska. Uczestnicy Kongresu zaapelowali do organizacji i decydentów o działania na rzecz łagodzenia kryzysu klimatycznego i ochrony bioróżnorodności. W ramach Kongresu ogłoszono kolejną edycję Konkursu „Perspektywy Medycyny”, mającego na celu promowanie innowacyjnych podejść i rozwiązań w dziedzinie medycyny.

Potrzebne zintegrowane podejście do zdrowia

5. Kongres „Zdrowie Polaków” stanowił platformę dla głębokiej, multidyscyplinarnej debaty na temat zdrowia publicznego. Jego historia i ewolucja tematyczna odzwierciedlają dynamiczny rozwój dyskusji o zdrowiu w Polsce i na świecie, podkreślając potrzebę zintegrowanego podejścia do zdrowia ludzi, zwierząt i ekosystemów.

Agencja Informacyjna, Gospodarka /AIN/ 21.12.2023

[Foto: M. Miąskiewicz / IFPS]