Dekalog– przyszłości instytutów badawczych w Polsce

 

„Instytuty badawcze to nie historia, lecz przede wszystkim przyszłość.” – Twierdził podczas obchodów 30-lecia Rady Głównej Instytutów Badawczych jej przewodniczący prof. Henryk Skarżyński. Z tej przekonującej perspektywy podkreślał on znaczenie instytutów jako jednej z sił napędowych rozwoju nauki w Polsce.

30 lat Rady Głównej Instytutów Badawczych

Po roku od rozpoczęcia obecnej kadencji Rady Głównej Instytutów Badawczych reprezentanci instytutów wchodzących w jej skład z różnych jednostek organizacyjnych przygotowali, w trosce o przyszłość nauki w Polsce i polskich badaczy, dokument pod tytułem „Dekalog – przyszłość instytutów badawczych w Polsce”.

Dokument „Dekalog – przyszłość instytutów badawczych w Polsce” po raz pierwszy zostanie przedstawiony podczas odbywającego się w dniach 3-5 czerwca 2023 r. Kongresu „Nauka dla Społeczeństwa” (nauka-dla-spoleczenstwa.pl).

Henryk Skarżyński został nowym przewodniczącym  RGIB

Dokument ten ma wspomagać dalszy rozwój nauki w Polsce, przyczyniać się do zwiększenia konkurencyjności Polski, w zakresie badań naukowych na arenie międzynarodowej oraz kłaść nacisk na odpowiednie wykorzystanie potencjału badawczego dla dobra społeczeństwa. Stanowi on rezultat szeroko zakrojonych konsultacji i analiz, opartych na wiedzy oraz doświadczeniu zarówno przedstawicieli instytutów badawczych, jak i innych jednostek naukowych.

Przyszłość instytutów badawczych w Polsce

Dekalog

  1. Niezbędna jest współpraca jednostek z różnych obszarów nauki w celu zwiększenia konkurencyjności Polski w badaniach na arenie międzynarodowej.
  2. Instytuty badawcze stanowią znaczącą część potencjału naukowego w Polsce.
  3. O efektywności naukowca w Europie, w tym też w Polsce, decyduje jego wiedza i nowoczesna baza pozwalająca konkurować na otwartym międzynarodowym rynku badań i wdrożeń. Taką bazą dysponują instytuty badawcze.
  4. Procedury przy ubieganiu się o środki krajowe nie mogą być bardziej skomplikowane i zbiurokratyzowane niż w przypadku ubiegania się o środki z Unii Europejskiej.
  5. Polskie społeczeństwo oczekuje na przełomowe innowacje. Nie można być ich twórcą, wzorując się tylko na istniejących rozwiązaniach.
  6. Wyzwaniem dla nauki jest stała modernizacja i racjonalne wykorzystanie obecnego potencjału badawczego dla społeczeństwa.
  7. Obowiązkiem naszego środowiska jest uświadamianie i podkreślanie znaczenia wpływu nauki na rozwój społeczeństwa!
  8. Świat nauki promuje działania zgodne z koncepcją One Health (jedno zdrowie), przyjętą na ostatnim Kongresie „Zdrowie Polaków”, według której środowisko przyrodnicze człowieka, razem ze światem roślinnym i zwierzęcym, oraz zdrowie populacji ludzkiej pozostają w ścisłym sprzężeniu zwrotnym.
  9. Perspektywą nauki są przyszłe pokolenia Polek i Polaków.
  10. Wzrost nakładów na naukę jest wyzwaniem, by nie dopuścić do wyrwy pokoleniowej i nie utracić istniejącej infrastruktury badawczej.

https://portal-informacyjny.com/30-lat-rady-glownej-instytutow-badawczych/

Dokument „Dekalog – przyszłość instytutów badawczych w Polsce” stanowi ważny krok w kierunku tworzenia i wzmacniania dynamicznego oraz innowacyjnego środowiska badawczego, które przyczyni się do stałego rozwoju nauki i społeczeństwa.

Rada Główna Instytutów Badawczych składa się z 31 przedstawicieli wybieranych co trzy lata w demokratycznych wyborach. Grupy instytutów wchodzące w skład Rady Głównej Instytutów Badawczych: instytuty techniczne, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, instytuty przyrodnicze i rolnicze, instytuty medyczne i instytuty humanistyczne.

Agencja Informacyjna, gospodarka, /ART/ 2.06.2023