Kanał Panamski wysycha

Kanał Panamski wysycha: problem dla globalnego handlu i logistyki


Agencja Informacyjna: Kanał Panamski, kluczowy szlak handlowy od 1914 roku, wysycha z powodu historycznie niskiego poziomu wody w jeziorze Gatun. Zmniejszenie przepływu statków przez kanał ma poważne konsekwencje dla globalnego handlu, zwłaszcza dla Stanów Zjednoczonych, które generują 70% całkowitego ruchu kontenerowego w tym kierunku.

Kanał Panamski: najniższy poziom wody od dziesięcioleci


W związku z drugim najbardziej suchym rokiem od 1950 roku, jezioro Gatun, które zasila Kanał Panamski, odnotowało historycznie niski poziom wody. To doprowadziło do ograniczenia liczby statków przepływających przez kanał z 31 do 24 dziennie, a w przyszłości do dalszego spadku do 18 statków dziennie.

Obawy o recesję handlową

Allianz Trade wskazuje, że zmniejszenie przepustowości o -50 proc. nasila obawy o potencjalną recesję handlową w 2024 roku. Każdy punkt procentowy spadku liczby statków przepływających przez kanał może zmniejszyć globalny handel towarami o 0,14 punktu procentowego rocznie.

Znaczące konsekwencje dla amerykańskiego Handlu


Stany Zjednoczone, odpowiedzialne za 70% ruchu kontenerowego przez Kanał Panamski, mogą doświadczyć znacznego spadku eksportu, szacowanego przez Allianz Trade na -0,3 punktu procentowego w porównaniu z rokiem poprzednim.

Dostosowanie logistyki i strategii


Przewoźnicy kontenerowi, szczególnie ci przewożący towary konsumpcyjne, będą musieli dostosować swoją logistykę i strategię, aby radzić sobie z opóźnieniami i zapewnić dostawy na kluczowe okresy świąteczne w USA.

Alternatywne trasy i ich koszty


W obliczu ograniczeń, przewoźnicy rozważają alternatywne trasy, takie jak Kanał Sueski lub trasa wokół Przylądka Dobrej Nadziei, pomimo wyższych kosztów paliwa i dłuższego czasu przewozu.

Kanał Panamski wysycha: konieczność działania na rzecz środowiska


Zmiany klimatyczne mogą mieć długotrwały wpływ na przepustowość Kanału Panamskiego. Projekty mające na celu przywrócenie lasów deszczowych w Panamie mogą zmniejszyć koszty handlu związane z klimatem w perspektywie długoterminowej.

Kanał Panamski: historia i budowa

Kanał Panamski, ukończony w 1914 roku, jest dziełem inżynieryjnym, które zmieniło oblicze globalnego handlu. Jego budowa była ogromnym wyzwaniem technicznym i logistycznym, realizowanym przez Stany Zjednoczone po przejęciu projektu od Francji. Kanał skrócił czas i dystans żeglugi między Oceanem Atlantyckim a Spokojnym, eliminując potrzebę opływania Ameryki Południowej.

Jezioro Gatun – Kluczowy Element Kanału Panamskiego


Jezioro Gatun, sztuczny zbiornik wodny stworzony w ramach budowy Kanału Panamskiego, odgrywa kluczową rolę w jego funkcjonowaniu. Woda z jeziora jest wykorzystywana do obsługi śluz kanału, umożliwiając przenoszenie statków między różnymi poziomami jego trasy. Jezioro, będące jednym z największych sztucznych zbiorników wodnych na świecie, jest również ważnym ekosystemem, wspierającym różnorodność biologiczną regionu.

Historia Powstania Jeziora Gatun


Jezioro Gatun zostało utworzone w latach 1907-1913 przez spiętrzenie rzeki Chagres. Jego powstanie było niezbędne dla ukończenia Kanału Panamskiego i stanowiło wówczas jedno z największych przedsięwzięć inżynieryjnych. Zbiornik ten, o powierzchni około 425 km², stał się nie tylko częścią kanału, ale także atrakcją turystyczną i obszarem chronionym.

Kanał Panamski wysycha

Kanał Panamski stał się jednym z najważniejszych szlaków handlowych na świecie, obsługując około 3-5 proc

Wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi


Jezioro Gatun jest szczególnie wrażliwe na zmiany klimatyczne, co ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Kanału Panamskiego. Susze i zmniejszona ilość opadów w regionie prowadzą do obniżenia poziomu wody w jeziorze, co z kolei wpływa na zdolność kanału do obsługi pełnego ruchu żeglugowego. Zarządzanie wodą w jeziorze jest więc kluczowym wyzwaniem dla władz Kanału Panamskiego w kontekście zmieniającego się klimatu.

Znaczenie Jeziora Gatun dla Panamy


Poza swoją funkcją w kanałowym systemie śluz, jezioro Gatun ma również znaczenie ekonomiczne i ekologiczne dla Panamy. Jest ważnym źródłem wody pitnej dla pobliskich miast, a także miejscem rekreacji i turystyki. Jego bogate w życie wodne ekosystemy przyciągają miłośników przyrody i naukowców z całego świata.

Globalny węzeł logistyczny

Od momentu otwarcia, Kanał Panamski stał się jednym z najważniejszych szlaków handlowych na świecie, obsługując około 3-5 proc. światowego handlu rocznie. Jego strategiczne położenie sprawia, że jest kluczowym elementem w łańcuchu dostaw i logistyce międzynarodowej.

Potrzebne zrównoważone podejście

Obecna sytuacja Kanału Panamskiego stanowi przypomnienie o kruchej równowadze między globalnym handlem a środowiskiem naturalnym. Ograniczenia w przepustowości kanału mają nie tylko natychmiastowe konsekwencje dla handlu międzynarodowego, ale także podkreślają potrzebę zrównoważonego podejścia do zarządzania zasobami naturalnymi i adaptacji do zmian klimatu.

Agencja Informacyjna, AI Wordl, /AIN, Allianz Trade/ 22.11.23

Zdjęcie dodane przez Michael D. Camphin: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/zdjecie-statkow-2906490/