Republika Uzbekistanu - delegacja polityków w Warszawie

Republika Uzbekistanu: ważna delegacja na rozmowach w Warszawie

Agencja Informacyjna: Republika Uzbekistanu jest zainteresowana ściślejszą współpracą z Polską. W dniach 8-9 lutego 2024 r. w Warszawie przebywała delegacja polityków Republiki Uzbekistanu. Doszło do oficjalnych spotkań w Sejmie i Senacie Rzeczpospolitej Polskiej oraz z reprezentacją polskich środowisk kultury, nauki i gospodarki.

Zdjęcie główne: fot. Jerzy Niemociński. Na zdjęciu od lewej: Amirsaid Agzamkhodjaev, ambasador Republiki Uzbekistanu w RP, Asadjan Khodjaev dyrektor Agencji Informacji i Komunikacji Masowej Administracji i Prezydenta Uzbekistanu, Dilorom Fayzieva, przewodnicząca Komisji Parlamentu Uzbekistanu ds. Spraw Międzynarodowych i Stosunków Międzyparlamentarnych podczas Forum w Ambasadzie Uzbekistanu.

Republika Uzbekistanu – flaga. Zdjęcie dodane przez aboodi vesakaran: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/wiatr-symbol-uzbekistan-flaga-narodowa-13940761/

Republika Uzbekistanu – politycy na rozmowach w Warszawie

W związku z ukonstytuowaniem się, po wyborach w październiku 2023 r. w Rzeczpospolitej Polskiej, nowej reprezentacji parlamentarnej, do Warszawy przyjechała delegacja uzbeckich polityków. Na jej czele stała Dilorom Fayzieva – przewodnicząca Komisji Parlamentu Uzbekistanu ds. Spraw Międzynarodowych i Stosunków Międzyparlamentarnych. Towarzyszyli jej: Asadjan Khodjaev – Dyrektor Agencji Informacji i Komunikacji Masowej Administracji i Prezydenta Uzbekistanu, Tillabaev Mirzatillo – pierwszy zastępca dyrektora Narodowego Centrum Praw Człowieka oraz Tukhtasin Gaybullaev – szef Departamentu Spraw Międzynarodowych Agencji Informacji i Komunikacji Masowej. W rozmowach w Sejmie i Senacie brał udział również Amirsaid Agzamkhodjaev – ambasador Republiki Uzbekistanu w Rzeczpospolitej Polskiej. 

Republika Uzbekistanu i Rzeczpospolita Polska. Perspektywy współpracy

9 lutego 2024 r. delegację polityków z Republiki Uzbekistanu na odrębnych spotkaniach przyjął Krzysztof Bosak – Wicemarszałek Sejmu oraz Michał Kamiński – Wicemarszałek Senatu. Podczas rozmów omawiano aktualną sytuację i perspektywy współpracy dwustronnej. Zwrócono uwagę na rozwój kontaktów międzyparlamentarnych pomiędzy obydwoma państwami, aktywizację stosunków międzyregionalnych, rozwój handlu, tworzenie korytarzy transportowych, działania w zakresie „zielonej” gospodarki i inne kwestie. Obaj polscy politycy podziękowali gościom z Republiki Uzbekistanu za aktywność w utrzymywaniu dialogu pomiędzy naszymi krajami.

Dzień wcześniej w czwartek 8 lutego 2024 r. w Ambasadzie Uzbekistanu w Warszawie odbyło się Forum „Nowy Uzbekistan – nieodwracalne reformy”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele uzbeckiej delegacji parlamentarnej oraz polskich środowisk kultury, nauki i gospodarki. Dyskusję prowadził Amirsaid Agzamkhodjaev – ambasador Republiki Uzbekistanu w Rzeczpospolitej Polskiej. 

Samarkanda, Republika Uzbekistanu. Zdjęcie dodane przez AXP Photography: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/ludzie-znane-miejsce-religia-turystyka-19439196/

Republika Uzbekistanu: Sentymenty i współpraca gospodarcza

Na wstępie swojej wypowiedzi Pan Amirsaid Agzamkhodjaev – ambasador Republiki Uzbekistanu w Rzeczpospolitej Polskiej podkreślił, że Polska jest dla Uzbekistanu ważnym, perspektywicznym i długoterminowym partnerem w Europie. Związki pomiędzy obydwoma państwami mają charakter historyczny i kulturalny. W Uzbekistanie ciągle żywa jest pamięć o Polskiej Armii tworzonej na terenach Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (w czasie II wojny światowej, obecnie Federacja Rosyjska), która w 1942 r. pod dowództwem gen. Władysława Andersa wyruszyła z terytorium Uzbekistanu przez Iran do Włoch.  – „Mogę go nazwać pierwszym polskim ambasadorem w Uzbekistanie.” – Powiedział o gen. Władysławie Andersie – Amirsaid Agzamkhodjaev – ambasador Republiki Uzbekistanu w Rzeczpospolitej Polskiej.

Republika Uzbekistanu. Zdjęcie dodane przez AXP Photography: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/miasto-sztuka-budynek-architektura-16796303/

Republika Uzbekistanu: ludzie, którzy kochają Annę German

Pomimo że polska piosenkarka Anna German nie żyje już od 42 lat, to ciągle cieszy się w Uzbekistanie dużą popularnością. Być może nawet większą niż w Polsce. Co roku w Taszkencie odbywa się „Międzynarodowy Festiwal Piosenki  – Anna German”.  W 2024 roku odbędzie się już  10. edycja tej imprezy.

„Obecne stosunki uzbecko-polskie to nie tylko sentymenty.” – Uważa Amirsaid Agzamkhodjaev – ambasador Republiki Uzbekistanu w Rzeczpospolitej Polskiej. – „To także owocna współpraca gospodarcza. Wymiana handlowa pomiędzy obydwoma państwami wynosi ok. 600.000.000 USD. To może nie dużo, ale z roku na rok jest ona coraz większa. Od marca rozpoczną się regularne loty realizowane przez Polskie Linie Lotnicze LOT pomiędzy Warszawą i Taszkientem. Będą się one odbywać 3 razy w tygodniu i z pewnością dadzą nowy impuls do zacieśnienia współpracy.” – Ocenia Amirsaid Agzamkhodjaev – ambasador Republiki Uzbekistanu w Rzeczpospolitej Polskiej.

Republika Uzbekistanu – nieodwracalne reformy

Dilorom Fayzieva – przewodnicząca Komisji Parlamentu Uzbekistanu ds. Spraw Międzynarodowych i Stosunków Międzyparlamentarnych poinformowała zebranych o reformach, jakie od kilku zachodzą w Uzbekistanie. Dotyczą one różnych dziedzin życia: polityki, gospodarki, sfery socjalnej. Od 2017 do 2022 roku realizowana była strategia rozwoju Uzbekistanu, która przyniosła wiele zmian w funkcjonowaniu państwa. Obecnie realizowany jest kolejny etap reform wdrażany zgodnie z nową strategią, której efektem ma być dalszy rozwój gospodarczy Uzbekistanu i podniesienie standard życia mieszkańców państwa. Reformy odbywają się pod hasłem Nowy Uzbekistan – nieodwracalne reformy.

W 2023 roku, w wyniku przeprowadzonego referendum, Republika Uzbekistanu ma znowelizowaną konstytucję i odbyły się wybory prezydenckie. Zwyciężył w nich dotychczasowy prezydent – Shavkat Mirziyoyev. 

„Uzbekistan dąży do pogłębienia współpracy z Unią Europejską, a Polska jest jednym z kluczowych partnerów dla rozwoju działań Republiki Uzbekistanu w tym zakresie.” – Oświadczyła Dilorom Fayzieva – przewodnicząca Komisji Parlamentu Uzbekistanu ds. Spraw Międzynarodowych i Stosunków Międzyparlamentarnych. – „Ostatnie lata charakteryzują się dużą dynamiką wymiany handlowej oraz zwiększającymi się inwestycjami polskich przedsiębiorstw w Uzbekistanie. Widocznych jest wiele możliwości dalszego rozwoju dwustronnej współpracy. Przyjazd do Warszawy delegacji z Uzbekistanu ma służyć dalszemu pogłębieniu partnerstwa i współdziałania.”  – Ocenia Dilorom Fayzieva – przewodnicząca Komisji Parlamentu Uzbekistanu ds. Spraw Międzynarodowych i Stosunków Międzyparlamentarnych.

„W ostatnim czasie dobrze układa się współpraca z Sejmem i Senatem Rzeczppospolitej Polskiej.” – Twierdzi Dilorom Fayzieva – przewodnicząca Komisji Parlamentu Uzbekistanu ds. Spraw Międzynarodowych i Stosunków Międzyparlamentarnych. – „Grupy parlamentarne obu panstw współpracują, żeby zbliżyć wspólne cele i idee podyktowane wymogami współczesności i dnia dzisiejszego m.in. w sferze energetyki, zielonej ekonomii i zielonego ładu.” – Skomentowała Dilorom Fayzieva – przewodnicząca Komisji Parlamentu Uzbekistanu ds. Spraw Międzynarodowych i Stosunków Międzyparlamentarnych dodała Dilorom Fayzieva.

Republika Uzbekistanu: wprowadzanie wolności słowa

Asadjon Khodjaev –  dyrektor Agencji Informacji i Komunikacji Masowej Uzbekistanu poinformował zebranych o przemianach, jakie zaszły w ostatnich latach w sferze społecznej. W ciągu 7 lat nastąpiły znaczące zmiany w polityce wewnętrznej, w rozwoju gospodarczym, w sferze socjalnej oraz w obrębie kultury. 

W okresie „sowieckim” wolność słowa i swobodnej wypowiedzi była ograniczona. W czasie urzędowania pierwszego prezydenta, pomimo deklaracji liberalizacji polityki, wolności słowa, realnych zmian, w tym zakresie, nie było. W ciągu ostatnich 7 lat zmieniła się polityka we wszystkich sferach życia, w tym w zakresie masowej komunikacji. 

„Postawiliśmy sobie zadanie, żeby z każdym rokiem w sposób ewolucyjny wprowadzać zmiany w zakresie komunikacji społecznej m.in. poprzez rozwój komunikacji za pomocą nowych technologii. Nie można dokonać rozwoju państwa bez wprowadzenia demokratycznych zasad, a jedną z nich jest wolność słowa. Wiemy, że nie byłoby rozwoju Polski bez wprowadzenia wolności słowa. Bierzemy z Was przykład i wdrażamy to, co najlepsze z Waszej polityki w tym zakresie.”  – Oświadczył Asadjon Khodjaev –  dyrektor Agencji Informacji i Komunikacji Masowej Uzbekistanu.

W latach 2020–2023 ilość wydarzeń prasowych wzrosła z 766 do 1.070, a liczba briefingów z dziennikarzami zwiększyła się z 103 do 521. Jeśli chodzi o ilość zarejestrowanych środków masowego przekazu to w latach 2016–2023 ich ilość wzrosła z 1.514 do 2.257 (+49 proc.). Co prawda o 13 proc. zmniejszyła się ilość tytułów gazet codziennych, ale za to o 159 proc. wzrosła ilość wydawanych magazynów (z 309 do 802). O 25 proc. zmniejszyła się ilość stacji radiowych z 35 do 26, ale za to zwiększyła się liczba stacji telewizyjnych z 65 do 86  (+32 proc.). 

Największe zmiany zaszły w sferze komunikacji internetowej. Ilość portali wzrosła z 395 do 716 (+81 proc.). Zwiększyła się liczba aktywnych bloggerów z 50 do 1.200 (+2.400 proc.). Od 2017 do 2023 r. liczba użytkowników internetu wzrosła z 14.700.000 do 31.000.000 (Uzbekistan ma 35.000.000 mieszkańców). Najpopularniejszymi platformami internetowymi są Facebook – 8.900.000 użytkowników, Istagram – 8.000.000 użytkowników  You Toube, Tik Tok, Telegram (rosyjska platforma internetowa) – 28.900.000 użytkowników, OK – 19.200.000 użytkowników.

Odnotowano w tym czasie również znaczący przyrost uzbeckich domen (.uz) z 30.000 do 1.300.000. Tak dynamiczny rozwój komunikacji internetowej wynika z faktu, że 65 proc. społeczeństw to młodzież w wieku do 29 lat. Oni bardzo szybko poznają nowe technologie i nowe narzędzi komunikacji. Wykorzystują technologie internetowe nie tylko dla rozrywki, ale także w swojej pracy zawodowej.  

Następuje gwałtowna cyfryzacja Uzbekistanu. Instytucje państwowe, samorządowe i administracja wprowadzają standardy funkcjonowania cyfrowej demokracji (załatwianie spraw przez internet). Wraz z rozwojem wykorzystywania internetu powstają jednak zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniania dezinformacji i publikacją niepożądanych treści. 

Asadjon Khodjaev –  Dyrektor  Agencji Informacji i Komunikacji Masowej Uzbekistanu wskazał również na chęć intensyfikacji wymiany informacji pomiędzy Uzbekistanem i Polską i ich instytucjami. To pomoże w lepszym wzajemnym poznania się i zintensyfikuje wymianę kulturalną oraz współpracę gospodarczą.

Republika Uzbekistanu. Zdjęcie dodane przez AXP Photography: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/miasto-budynek-przemysl-pojazd-19227967/

Sfera praw człowieka

O przemianach zachodzących w sferze reform społecznych mówił podczas forum w ambasadzie Mirzatillo Tillabaev – pierwszy zastępca dyrektora Narodowego Centrum Praw Człowieka Uzbekistanu. Wskazał, że znowelizowana niedawno konstytucja Uzbekistanu ma służyć rozwojowi państwa, wprowadzaniu demokratycznych standardów życia społecznego i praw człowieka. 

Mirzatillo Tillabaev – pierwszy zastępca dyrektora Narodowego Centrum Praw Człowieka Uzbekistanu podkreślił, że coraz większą uwagę zwraca się na wdrażanie wymogów ekologii we wszystkich sferach życia. Nastąpił gwałtowny rozwój komunikacji internetowej. Intensyfikowane są działania humanitarne w stosunku do różnych środowisk. Ogromnie ważna jest kwestii polityki społecznej wobec młodzieży, która stanowi znaczący odsetek społeczeństwa Uzbekistanu (65 proc.). 

W Uzbekistanie realizowane są zasady państwa świeckiego. Państwo jest świeckie, jednak zapewniony jest swobodny rozwój religii. Polska diaspora ma swoje centra kulturalne w różnych regionach Uzbekistanu. Intensyfikowane są działania w zakresie ochrony dziedzictw kulturalnego, edukacji kulturalnej i promocji kultury.  Rozwija się międzynarodowa wymiana kulturalna. Jednym z przykładów takich działań jest odbywający się od dziesięciu lat w Taszkencie – „Międzynarodowy Festiwal Piosenki – Anna German”.

Jerzy Niemociński

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji. Agencja Informacyjna.

AI, Gospodarka, 26.02.2024.