UE vs. USA Allianz Trade porównanie gospodarek

UE vs. USA. Eksperci Allianz Trade nie mają złudzeń – Unia Europejska jest na złej drodze

Agencja Informacyjna: Eksperci Allianz Trade dokonali porównania gospodarek UE vs. USA. Jak wypada Europa na tle Ameryki jeśli chodzi o dane ekonomiczne?

Europa – Lekcje z Amerykańskiego Podręcznika

Fundacja XBW Ignacego Krasickiego ogłosiła już termin IV Kongresu ESG “Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa”, który odbędzie się w 2025 r.

W ostatnich dekadach Europa i Stany Zjednoczone podążały różnymi ścieżkami gospodarczymi, co doprowadziło do istotnych różnic w ich rozwoju. O ile w 1999 roku, kiedy wprowadzono euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro, o tyle różnica ta wzrosła do imponujących 30%. Jednakże, choć Stany Zjednoczone mogą pochwalić się większym realnym dochodem na mieszkańca i znaczącymi przewagami w dziedzinie technologii czy energii, Europa wypada lepiej w aspektach takich jak zielona transformacja czy niektóre wskaźniki społeczne i zdrowotne.

UE vs. USA. Przepaść gospodarcza i jej przyczyny

Analizy Allianz Trade ukazują, że na przestrzeni lat Stany Zjednoczone systematycznie zwiększały swoją przewagę gospodarczą nad Europą. W 2022 roku przeciętny Amerykanin cieszył się realnym dochodem o 35% wyższym niż przeciętny Europejczyk. Przewaga ta nie jest dziełem przypadku; wynika bowiem z szeregu czynników, takich jak niższe koszty finansowania dla rządu, niższe koszty energii, dominacja w dziedzinie technologii, a także korzystniejsza demografia.

Wyzwania Europy: regulacje i biurokracja

Unia Europejska, mimo swoich zalet, boryka się z problemami, które hamują jej wzrost. Nadmierne regulacje, zbyt duża biurokracja oraz rozdrobnione rynki kapitałowe to tylko niektóre z przeszkód, które utrudniają efektywne finansowanie i wzrost produktywności. Ta wewnętrzna dynamika znacząco wpływa na konkurencyjność Europy na arenie międzynarodowej.

UE vs. USA – analiza Allianz Trade.

Rusza druga edycja kursu “ABC Biznesu – podstawy własnej przedsiębiorczości” organizowany przez Żabka Polska i TEB Edukacja.

Zielona transformacja – as w rękawie Europy czy kula u nogi?

Pomimo wspomnianych wyzwań, Europa ma swoje mocne strony, zwłaszcza w obszarze zielonej transformacji. UE zdecydowanie przejęła inicjatywę w dziedzinie ekologicznej, co przekłada się na wyraźne prowadzenie w handlu towarami zielonymi. Niemcy, będące liderem w eksporcie ekologicznym, wraz z 19 innymi krajami UE, wykazują wyraźną przewagę komparatywną w tym sektorze.

Produktywność kluczem do sukcesu

Jednakże, aby naprawdę zdystansować się od USA, Europa musi skupić się na zwiększeniu produktywności. Średnioroczny wzrost wydajności pracy w USA w latach 2008-2023 był o 0,8 pp. szybszy niż w strefie euro, co stanowi kluczowy czynnik różnicujący oba regiony. Zwiększenie produktywności jest niezbędne, by Europa mogła konkurować na równi z amerykańską gospodarką.

UE vs. USA. Wpływ kapitalizacji rynkowej na gospodarkę

Analiza Allianz Trade rzuca światło na ogromny wzrost wartości rynkowej amerykańskich spółek w porównaniu z ich europejskimi odpowiednikami. W 2007 roku, przed globalnym kryzysem finansowym, wartość rynkowa 500 największych spółek amerykańskich (S&P 500) wynosiła 14 bilionów USD, zbliżając się do wartości największych 600 spółek europejskich, które wynosiły 13 bilionów USD (Stoxx Europe 600). Do dnia dzisiejszego wartość spółek w USA wzrosła niemal trzykrotnie, osiągając 38 bilionów USD, podczas gdy wycena w Europie pozostała niemal niezmieniona. To odzwierciedla nie tylko przeszłe sukcesy, ale również oczekiwania co do przyszłych przepływów pieniężnych tych regionów.

Rozwój technologii to przewaga USA nad UE.

Raport Warsaw Enterprise Institute analizuje zyski w wyniku zwiększenia ulgi podatkowej w PIT.

Korzyści strukturalne USA

Stany Zjednoczone korzystają z szeregu przewag strukturalnych, które wzmocniły ich pozycję gospodarczą w porównaniu z Europą. Należą do nich niższe koszty finansowania dla rządu, dzięki czemu USA mogą łatwiej finansować wyjście z kryzysów, takich jak pandemia Covid-19. Ponadto, amerykańska gospodarka cieszy się dużą przewagą w zakresie kosztów energii, co stało się jeszcze bardziej widoczne w ostatnich dwóch latach. Obfitość zasobów gazu ziemnego w USA przyczynia się do znacznie niższych rachunków za energię elektryczną dla amerykańskich przedsiębiorstw w porównaniu z ich europejskimi odpowiednikami, co daje USA dodatkową przewagę konkurencyjną.

Technologia i innowacje jako motor wzrostu USA

Dominacja technologiczna Stanów Zjednoczonych, podparta lepszym dostępem do finansowania i talentów z całego świata, stanowi kolejny kluczowy czynnik ich gospodarczej przewagi. W przeciwieństwie do Europy, gdzie rozdrobnione rynki krajowe i różnorodne przepisy hamują rozwój start-upów, USA cieszą się dynamicznym ekosystemem innowacji, który przyciąga kapitał wysokiego ryzyka i sprzyja powstawaniu nowych przedsiębiorstw technologicznych.

UE vs. USA. Demografia jako czynnik wzrostu

Korzystniejsza demografia USA, z większą liczbą ludności w wieku produkcyjnym, również przyczynia się do ich gospodarczej siły. Oczekuje się, że wskaźnik obciążenia demograficznego w USA wzrośnie mniej drastycznie niż w Europie, co może wpłynąć na długoterminowy sukces gospodarczy.

UE vs. USA Allianz Trade analiza
UE vs. USA – porównanie nie wypada korzystnie dla Unii Europejskiej.

UE vs. USA FAQs

Jak duży wpływ na gospodarkę mają różnice w kapitalizacji rynkowej między USA a Europą?

Różnice w kapitalizacji rynkowej między USA a Europą są znaczące, odzwierciedlając nie tylko przeszłe sukcesy, ale i przyszłe oczekiwania inwestorów. Wzrost wartości rynkowej amerykańskich spółek, w porównaniu do stagnacji w Europie, wskazuje na silniejszą pozycję gospodarczą i innowacyjną Stanów Zjednoczonych.

Czy niższe koszty energii w USA mają wpływ na ich konkurencyjność gospodarczą?

Tak, niższe koszty energii w USA stanowią istotną przewagę konkurencyjną, pozwalając amerykańskim przedsiębiorstwom obniżyć koszty operacyjne w porównaniu z ich europejskimi odpowiednikami. Szczególnie w kontekście ostatnich wzrostów cen energii, ta przewaga jest jeszcze bardziej widoczna.

Jak technologia przyczynia się do gospodarczej dominacji USA?

Dominacja technologiczna USA, wspierana przez lepszy dostęp do finansowania i talentów, jest kluczowym motorem ich gospodarczej siły. Dynamiczny ekosystem innowacji w Stanach Zjednoczonych sprzyja tworzeniu nowych przedsiębiorstw i przyciąga znaczne inwestycje, co umacnia ich pozycję jako globalnego lidera w dziedzinie technologii.

Czy demografia USA jest korzystniejsza niż w Europie?

Tak, korzystniejsza demografia USA, z większą liczbą ludności w wieku produkcyjnym, stanowi ważny czynnik ich gospodarczego wzrostu. Mniejszy wzrost wskaźnika obciążenia demograficznego w USA w porównaniu z Europą wskazuje na potencjalnie lepsze perspektywy długoterminowe dla amerykańskiej gospodarki.

Wnioski z analizy Allianz Trade

Europa i Stany Zjednoczone, pomimo różnic w podejściu do gospodarki, oferują cenne lekcje, z których obie strony mogą się uczyć. Europa, stawiając na zieloną transformację i pracując nad przeciwdziałaniem swoim wewnętrznym wyzwaniom, ma szansę na zwiększenie swojej konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Kluczem do sukcesu będzie skupienie się na zwiększeniu produktywności oraz na skuteczniejszym wykorzystaniu zasobów, co pozwoli Europie nie tylko dogonić, ale i przewyższyć gospodarcze osiągnięcia USA w przyszłości.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji. Agencja Informacyjna.

AI, gospodarka, /AIN, Allianz Trade 27.02.2024