Rafał Romanowski: Wybór produktu ekologicznego to element stylu życia

 

Agencja Informacyjna: Polskie obchody Dnia Rolnictwa Ekologicznego przypadające na 23 września to okazja aby przedstawić, jak wielkie są zalety rolnictwa ekologicznego. To wyjątkowy moment aby zaprezentować kwintesencję rolnictwa ekologicznego czyli doskonałą polską żywność, którą można się delektować.

Teraz kupuj świadomie

Rolnictwo ekologiczne to ciężka praca. To poszanowanie przyrody i tradycyjnych odmian. To poszanowanie dla dobrostanu zwierząt Polski rząd ma ambitne plany dotyczące Rozwoju rolnictwa ekologicznego. Celem jest osiągnięcie co najmniej 1.000.000 hektarów upraw w systemie rolnictwa ekologicznego w ciągu najbliższych 7 lat. Aby to osiągnąć, podjęto decyzje o zwiększeniu wysokość wsparcia oraz poszerzeniu mechanizmów tego wsparcia zarówno rolników, jak i dla przetwórców i pozostałych uczestników łańcucha żywności. Obecnie w Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027 – dokument opracowany na podstawie analizy potrzeb polskiego rolnictwa, wykorzystujący możliwości, jakie oferuje zreformowana Wspólna Polityka Rolna (WPR).) są mechanizmy przeznaczone dla każdego, kto na dowolnym etapie produkcji i dystrybucji pragnie dobrowolnie prowadzić działalność w obszarze rolnictwa ekologicznego.

Dlaczego warto wybierać produkty ekologiczne? Produkcja ekologiczna to w efekcie produkty wysokiej jakości. Kupując produkty oznaczone zielonym „Euroliściem” – logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej wspiera się rolników, którzy dobrowolnie zdecydowali się chronić środowisko naturalne oraz utrzymywać zwierzęta w warunkach, które są korzystne dla ich dobrostanu.

Dzień Rolnictwa Ekologicznego – Dzień Polskiej Ekologii

Powody, dla których warto wybierać produkty ekologiczne: pewność, że jest to pełnowartościowy produkt spożywczy wysokiej jakości i w pełni kontrolowany na każdym etapie produkcji, przygotowania i dystrybucji. Gwarancja, że żywność ta powstała bez zastosowania GMO, pestycydów i chemicznych środków ochrony roślin.

Rolnictwo ekologiczne to także wsparcie bioróżnorodności i ochrony owadów zapylających, przyczynienie się do skrócenia łańcuchów dostaw, a co za tym idzie – do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Wybór produktu ekologicznego to element stylu życia.

https://portal-informacyjny.com/rolnictwo-ekologiczne-w-polsce-analiza-kowr/

Fragmenty wypowiedzi Rafała Romanowskiego – sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas obchodów Dnia Rolnictwa Ekologicznego, na konferencji „Rolnictwo ekologiczne – szansa dla rolników i konsumentów”, w Piątek, 22 września 2023 r. w Płocku. Organizatorem wydarzenia było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Oddział w Radomiu oraz Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dr Rafał Romanowski – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ukończył Wyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku, Wydziału Nauk Politycznych z tytułem licencjata na kierunku dziennikarstwa i public relations, Akademię Humanistyczną w Pułtusku z tytułem magistra na kierunku marketing i reklama, a także Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie, Wydziału Menedżerskiego i Nauk Technicznych z tytułem Executive Master of Business Administration (EMBA). Posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych na Wojskowej Akademii

https://portal-informacyjny.com/kupujswiadomie-produkty-ekologiczne-dzien-rolnictwa-europejskiego/ 

Dr Rafał Romanowski w latach 2015-2020 r. oraz w 2007 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W latach 2006-2007 r. był doradcą – szefem Gabinetu Pełnomocnika Rządu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego w tym Ministerstwie.

W latach 2020-2021 r. był pełnomocnikiem ministra aktywów państwowych ds. rolno-spożywczych. W tym samym czasie pełnił funkcję pełnomocnika zarządu Krajowej Spółki Cukrowej.

Dr Rafał Romanowski w latach 2009-2015 zajmował stanowisko pełnomocnika prezesa zarządu – prokurenta w Stadninie Koni „Nowe Jankowice”. Od 2010 do 2015 r. był wiceprezesem Zarządu Grupy Hodowców Koni „Koń zimnokrwisty”. W latach 2008-2009 zajmował stanowisko kierownika Sekcji Prezydialnej – Agencji Nieruchomości Rolnych.

Robert Telus: Stadnina Koni Michałów to największa w Polsce stadnina koni arabskich czystej krwi

Dr Rafał Romanowski pełnił także inne funkcje publiczne i społeczne. Był radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego, wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich. Od 2010 do 2018 r. był wiceprezesem zarządu Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych, a od 2018 r. jest członkiem jego zarządu. W latach 2011-2016 zajmował stanowisko przewodniczącego Rady Lokalnej Grupy Działania „Orzyc-Narew”. Od 2013 r. pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Przyjazne Przedszkole w Makowie Mazowieckim. Został odznaczony srebrnym medalem „Za zasługi dla obronności kraju” Ministra Obrony Narodowej.

Agencja Informacyjna, /Dec/ opinie, 27.09.2023