Poczta zatrudnia i zarabia

 

W ostatnich latach Poczta Polska notowała systematyczny spadek przychodów. Ostatni rok to wzrost liczby placówek, zatrudnienia i dochodów. Państwowy operator  odżył i powiększa swój udział w rynku.

Tradycyjne usługi pocztowe – przesyłki listowe – od lat są coraz mniej popularne, zastępowane coraz powszechniej przez e-maile. Nawet tradycyjna wysyłka faktur odbywa się coraz częściej drogą elektroniczną. Wiązało się to m. in. ze spadkiem liczby przesyłek listowych, które coraz częściej zastępują e-maile, silną konkurencją na rynku kurierskich oraz brakiem wystarczających inwestycji, niezbędnych do unowocześnienia firmy.

W 2017 r. przychody Poczty Polskiej wzrosły  o ok. 10% (553 mln), wynik brutto o 66,6 mln.

– Ubiegłoroczne wyniki Poczty Polskiej, to zdecydowane odwrócenie trendu spadkowego. Są one dowodem na to, że strategia rozwoju firmy, którą obraliśmy jest właściwa. Pomimo trudnych wyzwań z jakimi mierzy się firma – czasochłonne i skomplikowane ze względu na skalę wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych i silnej międzynarodowej konkurencji – w ubiegłym roku do firmy wpłynęło znacznie więcej pieniędzy niż w poprzednich  latach. Jestem przekonany, że utrzymanie porównywalnego wzrostu przychodów, to realny cel także na ten rok  – powiedział prezes Przemysław Sypniewski.

Poczta Polska w 2017 r. doręczyła 120 mln paczek i przesyłek eCommerce i uzyskała 18% udział w rynku paczek pod względem ich liczby.

Dobre wyniki Poczty Polskiej to efekt nowych kontraktów biznesowych, wzrostu przychodów z usług listowych oraz usług paczkowo-kurierskich, obniżenia kosztów operacyjnych oraz pozyskiwania nowych i odzyskiwania utraconych klientów.

– Rynek kurierski w Polsce jest bardzo konkurencyjny. Mierzymy się na nim głównie z firmami, które są spółkami-córkami wielkich operatorów zagranicznych. Cztery z nich to spółki zależne od obecnych i byłych pocztowych operatorów wyznaczonych innych państw europejskich (Francja, Wielka Brytania, Holandia, Niemcy) – dodał Sypniewski.

Państwowy operator pocztowy w ubiegłym roku otworzył ponad 100 nowych placówek pocztowych, a w ciągu ostatnich dwóch lat – już ponad 280. Pojawiły się one tam, gdzie było zapotrzebowanie ze strony klientów, zarówno w małych ośrodkach wiejskich i miejskich, jak i w dużych miastach.

W 2017 r. Poczta Polska zatrudniła dodatkowo 1,4 tys. osób  (głównie listonoszy), a w ciągu dwóch lat zatrudnienie wzrosło łącznie o  2,5 tys. osób.

Poczta Polska realizuje program zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – m.in. osób z niepełnosprawnościami i osadzonych w zakładach karnych. Na koniec ubiegłego roku wśród pracowników Poczty Polskiej było ponad 1 200 osób z niepełnosprawnościami.

Tworzenie przez Pocztę Polską miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych zostało w tym roku docenione i uhonorowane nagrodą Pracodawca Godny Zaufania.

Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna, /EST/ 24.04.2018

Znamy pracodawców godnych zaufania!

Przesyłka coraz bliżej

Listy zza chińskiego muru