Pielęgniarki, pielęgniarze i położne wspierani przez Adamed Expert

 

Agencja Informacyjna: Adamed Expert we wrześniu 2023 r. udostępnił podstroję internetową, dedykowaną pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym. Zawiera ona obiektywne i rzetelne treści merytoryczne, dzięki którym personel medyczny może poszerzyć swoje kompetencje w zakresie rozwoju zawodowego oraz uzyskać porady z zakresu prawa i wsparcia psychologicznego dla tej grupy zawodów medycznych.

Adamed uruchamia projekt „Wspierająca Szkoła”

Adamed Expert jest portalem internetowym, zawierającym wiedzę medyczną. Można tam znaleźć merytoryczne treści opracowywane przez wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach medycznych. Adamed Expert skierowany jest do pacjentów i ich opiekunów, jak również przedstawicieli zawodów medycznych: lekarzy, farmaceutów, a od września 2023 r. – również do pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym. Na start zamieszczone na portalu internetowym ponad 100 publikacji merytorycznych – w działach „Aktualności”, „Specjalizacje” i „Specjalności”, „Prawo”, „Psychologia”, „Wideo” i „Podcasty”. Adamed Expert dostępny jest pod adresem www.adamed.expert/pielegniarka.

Zgodnie z nowym modelem opieki zdrowotnej pielęgniarki i pielęgniarze uzyskują coraz większe kompetencje i uprawnienia. Misją portalu internetowego Adamed Expert jest zaangażowanie się w doskonalenie zawodowe oraz zapewnienie wsparcia potrzebnego w procesie wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza i położnych. Adamed Pharma, dostrzegając i doceniając chęć pogłębiania wiedzy i podążanie za najnowszymi wytycznymi medycznymi, przez tę część środowiska medycznego, podjął się  kompleksowego wsparcia w tym zakresie.

Znamy Ambasadorów Zdrowia

Adamed Pharma, wyniku swojej bieżącej działalności i obserwacji, wie, jak bardzo pielęgniarki i położne są otwarte na nową wiedzę i edukację.” – Ujawnia Sylwia Berdzik-Kalarus – Członek Zarządu Adamed Pharma, Dyrektor ds. Operacji Komercyjnych i Rozwoju Biznesu. – „Personel medyczny potrzebuje stałego i nieograniczonego dostępu w wygodnej formie. Pielęgniarki, pielęgniarze i położne deklarują, że potrzebują przede wszystkim aktualnych informacji, które będą mogli wykorzystać w pracy. To właśnie chęć popularyzacji najlepszych standardów medycznych i eksperckiej wiedzy wśród profesjonalistów medycznych stała się ideą przyświecającą stworzeniu platformy Adamed Expert, która towarzyszyła Adamed Pharma podczas tworzenia założeń podstrony dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych.” – Wyjaśnia Sylwia Berdzik-Kalarus – Członek Zarządu Adamed Pharma, Dyrektor ds. Operacji Komercyjnych i Rozwoju Biznesu.

pielęgniarki, pielęgniarze i położne, zgodnie z wywiadami, jakie zebrane zostały podczas konsultacji, poprzedzających start podstrony, oczekują wielowymiarowego wsparcia. Mowa tu zarówno o wiedzy ściśle pielęgniarskiej, jak i z innych pozazawodowych obszarów, takich jak psychologia, prawo, mediacje, komunikacja, negocjacje czy zarządzanie czasem.

Obiektyw Gospodarczy dla Instytutu Biznesu

„Ze strony pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych, z którymi Adamed Pharma jest w kontakcie, często padają pytania: :jak lepiej komunikować się z pacjentem?, „czy i kiedy pielęgniarka może odmówić świadczenia zdrowotnego?” lub „jaki jest konkretnie zakres uprawnień, do samodzielnego podawania leków?”, „jaki jest zakres udzielania świadczeń zdrowotnych bez zlecenia lekarskiego? – Mówi Grzegorz Firczyk – Digital Marketing & eCommerce Dyrektor. – „W internetowym serwisie Adamed Expert specjaliści udzielają odpowiedzi na te i podobne pytania, które pojawiają się i dotyczą codziennej pracy, na styku różnych medycznych i pozamedycznych obszarów.” – Wyjaśnia Grzegorz Firczyk – Digital Marketing & eCommerce Dyrektor.

Internetowy Serwis Adamed Expert oferuje kilka funkcjonalności, w zależności od wybranego wariantu korzystania. Dedykowane, specjalistyczne treści są dostępne dla lekarzy, farmaceutów i pielęgniarek po zalogowaniu. – „Szerzące się fałszywe wiadomości sprawiają, że bardzo trudno jest odnaleźć rzetelne i sprawdzone źródła informacji online. Dlatego Adamed Pharma dostarcza wiarygodne i zweryfikowane materiały.” – Tłumaczy Grzegorz Firczyk – Digital Marketing & eCommerce Dyrektor.

Zastrzyk dobrej energii

Adamed Pharmato rodzinne przedsiębiorstwo farmaceutyczno-biotechnologiczne ze 100-procentowym udziałem kapitału polskiego, które powstało na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. Spółka została założona w 1986 roku. Pracuje w niej obecnie blisko 2.700 osób. Adamed Pharma posiada 2 zakłady produkcyjne w Polsce i jeden w Socjalistycznej Republice Wietnamu, w której niepodzielne rządy sprawuje Komunistyczna Partia Wietnamu.

Filarami rozwoju Adamed Pharma jest ekspansja zagraniczna, inwestycje w zwiększanie produkcji leków w Polsce oraz w innowacje. Adamed Pharma prowadzi prace nad własnymi lekami innowacyjnymi. Własność intelektualna przedsiębiorstwa jest chroniona ponad 200 patentami w większości państw na świecie, a w swojej ofercie Spółka ma ponad 500 produktów.

Każdego roku Adamed Pharma produkuje ponad 3.000.000.000 tabletek sprzedawanych na ponad 70 rynkach na świecie. Zapewnia bezpieczeństwo lekowe milionom pacjentów w Polsce i wielu innych państwach. Przyczynia się do rozwoju polskiego rynku farmaceutycznego oraz – ze względu na skalę przedsiębiorstwa – całej polskiej gospodarki.

Agencja Informacyjna, gospodarka, /DEC/ 25.09.2023