Zastrzyk dobrej energii

Rozmowa z dr n. med. Anettą Cekałą o zawodzie pielęgniarza

Zacznijmy od informacji, że 12 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Kto i kiedy ustanowił to święto i dlaczego jest obchodzone akurat 12 maja?

Anetta Cekała: 12 maja to dzień urodzin Florence Nightingale, prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa, założycielki pierwszej szkoły pielęgniarstwa, która powstała przy szpitalu św. Tomasza w Londynie w 1860 roku. Jak rozumiem, stąd wybór daty dla Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Nightingale wypracowała podstawy, na których opiera się współczesny wizerunek pielęgniarki. Zdefiniowała także metody i sposoby pielęgnacji chorych i poszkodowanych. Święto to jest uznawane na arenie międzynarodowej między innymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Według źródeł, zostało ustanowione przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek – ICN, w 1973 r.

Kłopoty ze zdrowiem na obszarach wiejskich

Jest Pani związana jest z Diaverum od 2006 r., kiedy to z ponad 13 letnim doświadczeniem rozpoczęła Pani pracę na stanowisku pielęgniarki dializacyjnej. Jak dużym dziś zespołem Pani kieruje i ilu pacjentów on obsługuje?

Anetta Cekała: W Diaverum na stanowisku pielęgniarka lub pielęgniarz zatrudnionych jest 420 osób. Zespół ten opiekuje się ponad 9.000 pacjentów, leczonymi nefrologicznie, w tym ponad dwoma tysiącami pacjentów leczonych metodą dializy.

Co zadecydowało o takiej, prowadzonej z sukcesem, ścieżce kariery?

Anetta Cekała: Pielęgniarką jestem z powołania i miłości do zawodu. Można powiedzieć, że kocham ten zawód od dzieciństwa, kiedy to jako niespełna kilkuletnia dziewczynka widziałam pracę mojej mamy pielęgniarki. Dorastając, widziałam zarówno blaski jak i cienie tego zawodu.

Pragnęłam mieć realny wpływ na to co robię oraz poszukując najlepszych rozwiązań dla praktyki pielęgniarskiej. Po uzyskaniu dyplomu pielęgniarki kontynuowałam swoją naukę podyplomową i co mogę powiedzieć z dużą satysfakcją, że nauka trwa nadal. Postęp w medycynie, nowe możliwości oraz nowe technologie wymagają i zachęcają aby sięgać po wiedzę i dalej ją przekazywać oraz wdrażać do codziennej praktyki. Wszystko po to, by móc jak najlepiej pomóc pacjentom zarówno na etapie zdrowia, jak i choroby. Tego rodzaju praca dostarcza radości nie do opisania i motywuje do dalszego działania.

VI Forum Wizja Rozwoju

Kontakt z ludźmi i poczucie że to co robię, pomaga i daje realne efekty, dodaje mi tylko skrzydeł w działaniu. Uważam, że nie ma nic lepszego w życiu niż możliwość połączenia pasji z pracą zawodową. Zawsze marzyłam aby być pielęgniarką, ale też móc nauczać, co od wielu lat czynię z ogromną satysfakcją. Kierowanie tak dużym zespołem pielęgniarskim jest wyzwaniem, lecz też i ogromną satysfakcją, gdy jakość i organizacja praktyki pielęgniarskiej jest komplementowana przez pacjentów a personel pielęgniarski jest zawsze chętny i otwarty do współpracy .

Jakie podstawowe cechy osobowościowe powinna posiadać pielęgniarka i położna?

Anetta Cekała: Osoba chcąca pracować w zawodzie pielęgniarki jak też pielęgniarza powinna być odpowiedzialna i zdecydowana, wyrozumiała i empatyczna, łącząc profesjonalne kwalifikacje medyczne z troskliwym, ludzkim podejściem.

Pacjenci często potrzebują, poza opieką medyczną, zwyczajnej rozmowy, która bardzo dużo znaczy. Dlatego też umiejętność komunikowania, dbałości o szczegóły, cierpliwość, są kluczowe w tym zawodzie.

Światowy Dzień Nerek – zadbaj o swoje zdrowie!

Równie ważna jest umiejętność podejmowania szybkich decyzji oraz rozwiązywania problemów. We współczesnym systemie opieki zdrowotnej od pielęgniarki wymaga się profesjonalnej pomocy, kompleksowej i na bieżąco aktualizowanej wiedzy, odpowiedniej postawy moralnej oraz zaangażowania.

Nie każdy jest zdolny do wykonywania tej profesji. Tylko ci, którzy noszą w sobie potrzebę pomagania innym, najlepiej odnajdą się w tym zawodzie. Jest to potwierdzenie tezy, że siła opieki zależy od ludzi, ich kompetencji i pasji niesienia pomocy pacjentom.

Proszę powiedzieć – również na podstawie własnego doświadczenia – o tym, jakie są chwile radości i smutki w zawodzie pielęgniarki? Mówiąc inaczej – jakie są chwile, które wynagradzają trud tej pracy i towarzyszące jej stresy?

Anetta Cekała: Pielęgniarstwo jako zawód towarzyszy człowiekowi na każdym etapie jego życia: od narodzin, dzieciństwo, poprzez młodość, dorosłość, wiek podeszły, po chorobę. Stąd też w pielęgniarstwie mierzymy się zarówno z chwilami radości jak i smutku.

Liczby mówią: Choroby nerek

Zawsze gdy słyszę od pacjenta słowo „dziękuję” i kiedy widzę, że trud i praca przynoszą efekty, jest to powód do dumy i radości, co pomaga w zmaganiu się z innymi trudnymi sytuacjami. To działa jak zastrzyk dobrej energii, moc słowa i uśmiechu jest naprawdę wielka.

Pani zdaniem, możliwości wejścia do zawodu pielęgniarki w Polsce są odpowiednie?

Anetta Cekała: Liczba uczelni na których można podjąć kształcenie na kierunku pielęgniarstwa niemal co roku się zwiększa. Na rynku są dostępne oferty kształcenia zarówno z uczelni państwowych jak i prywatnych, co istotnie ułatwiło w ostatnich latach dostęp do zawodu osobom, które go wybrały.

Aktualnie każda pielęgniarka czy pielęgniarz kończąc uczelnię ma większą szansę, że znajdzie pracę. Ma też możliwość wyboru, w jakim kierunku chce się rozwijać. Może też podążać ścieżką kariery naukowej lub menadżerskiej.

Rozmawiał Bogusław Mazur.

Cały wywiad można przeczytać na portalu RaportCSR.pl

Dr n. med. Anetta Cekała: jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. Od 2006 roku związana jest z Diaverum, kiedy to z ponad 13 letnim doświadczeniem rozpoczęła pracę na stanowisku pielęgniarki dializacyjnej w przedsiębiorstwie Gambro Healthcare Poland (obecnie Diaverum Polska). Aktualnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Pielęgniarstwa. Dodatkowo pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. ISO oraz Pielęgniarki Epidemiologicznej. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu oraz pielęgniarstwie nabywała w Polsce i w ośrodkach zagranicznych. Od lat zaangażowana w rozwój pielęgniarstwa, jako wykładowca oraz kierownik szkoleń.

Podróżnik z niewydolnością nerek

Diaverum jest wiodącym światowym dostawcą usług nefrologicznych. Organizacja zapewnia opiekę nefrologiczną poprawiającą jakość życia pacjentom z przewlekłą chorobą nerek (PChN), ponieważ uważa, że „każdy zasługuje by żyć pełnią życia!” opiekuje się ponad 39.000 pacjentami, wykonując około 6.200.000 zabiegów rocznie.

Wizją Diaverum jest transformacja opieki nefrologicznej, zapewniająca najwyższą jakość opieki, dla pacjentów, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów dla płatników. Uwaga organizacji jest skoncentrowana na hemodializie, Oferuje także szeroki wachlarz usług począwszy od profilaktyki, dializy otrzewnowej i opieki domowej, aż po skoordynowane leczenie chorób współistniejących i transplantacji. Diaverum zatrudnia około 12.000 pracowników i prowadzi 451 ośrodków dializ w 24 państwach na całym świecie. Siedziba główna Diaverum znajduje się w Malmö w Królestwie Szwecji. W Polsce centrala mieści się przy ul. Cylichowska 13/15, w Warszawa.

Agencja Informacyjna, wywiad, /DEC/ 23.05.2023