Nagroda Gospodarcza Forum Wizja Rozwoju

 

Kongres Forum Wizja Rozwoju w Gdyni to wydarzenie, podczas którego polskie przedsiębiorstwa są wyróżniane za znaczące osiągnięcia gospodarcze, wpływające na rozwój polskiej gospodarki. Jest to szczególna okazja do spotkań i dyskusji na bieżące problemy i wyzwania.

VI Kongres Forum Wizja Rozwoju w Gdyni to jedno z najważniejszych wydarzeń społeczno-gospodarczych w Polsce. Uczestniczą w nim ludzi świata biznesu, polityki, nauki, ekspertów różnych dziedzin, politycy i samorządowcy oraz dziennikarze i obserwatorzy. Udział w poszczególnych debatach pozwala na wymianę poglądów, doświadczeń biznesowych oraz stworzy okazję do poszukiwania wspólnych projektów gospodarczych i pozyskiwania partnerów biznesowych.

VI Forum Wizja Rozwoju: Obronność – odpowiedzialność za los ojczyzny

Prężnie działająca gospodarka przyczynia się do poprawy komfortu życia wszystkich obywateli i zwiększa pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Rozwoju polskiej gospodarki w znaczącej mierze jest sukcesem polskich przedsiębiorców. Wiele polskich przedsiębiorstw każdego roku podejmuje aktywne działania na rzecz wzmacniania i budowy pozycji swoich organizacji.

Podczas VI Kongresu Forum Wizja Rozwoju w Gdyni po raz szósty wręczona zostanie Nagroda Gospodarcza. Uhonorowani wyróżnieniami zostaną przedsiębiorstwa, które szczególnie zasłużyły się dla rodzimej gospodarki. Mimo, że Nagroda Gospodarcza ma charakter honorowy, podkreśla znaczenie ważnych dokonań polskich przedsiębiorców i kreśli kierunek dalszego rozwoju całej gospodarki. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali, która odbędzie się 20 czerwca 2023 r.

Obiektyw Gospodarczy dla Instytutu Biznesu

Wyróżnienia przyznawane są w siedmiu kategoriach, reprezentujących aspekty istotne w biznesie: „społeczna odpowiedzialność biznesu”, „badania, rozwój i transfer nowoczesnych technologii”, „ekomobilność”, „e-gospodarka”, „Start-up”, „Innowacyjność” oraz „Zarządzanie’.

W poprzednich edycjach Nagrody Gospodarczej przyznawanej podczas Kongresu Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, wśród nagrodzonych znały się zarówno znane duże koncerny, np. PKN Orlen, Grupa Lotos, Energa czy KGHM Polska Miedź, jak i przedsiębiorstwa mniej znane szerokiemu gronu odbiorców, ale również mocno zaangażowane w rozwój gospodarczy, np. Adamed Pharma, PIAP Space, Hydromega, Sylva, Vestel Polska czy Altar.

Czy Kopernik był(a) kobietą, czyli jak wychowywać bez stereotypów płciowych

VI Kongres Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, w którym udział wezmą również przedstawiciele spółek z udziałem Skarbu Państwa, odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2023 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. Partnerem Strategicznym kongresu jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Partnerami Głównymi są: Totalizator Sportowy oraz Operator Gazociągów Przemysłowych Gaz-System, partnerem+ jest Agencja Rozwoju Przemysłu, partnerem jest KGHM Polska Miedź. W partnerstwo merytoryczne nad VI Kongresem Forum Wizja Rozwoju włączyły się: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Infrastruktury oraz Komitet ds. Pożytku Publicznego. Internetowym partnerem medialnym jest Agencja Informacyjna.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajdą Państwo w załącznikach oraz na stronie wizjarozwoju.pl.

Bezpłatna rejestracja na VI Kongres Forum Wizja Rozwoju jest już dostępna na stronie: www.rejestracja.wizjarozwoju.pl.

Agencja Informacyjna, gospodarka, /DEC/ 23.05.2023