Liczby mówią: Choroby nerek

  • 451 ośrodków dializ ma Diaverum w 24 państwach na całym świecie.
  • 12.000 pracowników zatrudnia Diaverum
  • 40.000 pacjentów opiekę nefrologiczną poprawiającą jakość życia pacjentom z przewlekłą chorobą nerek (PChN) zapewnia Diaverum

  • 4.200.000 dorosłych osób w Polsce cierpi na przewlekłą chorobę nerek, przy czym rozpoznanie to zostało postawione wg danych Narodowego Funduszu Zdrowia, tylko 210.000 osób, zaś około 10 proc. z nich wymaga leczenia nerkozastępczego.

  • 6.200.000 – zabiegów wykonuje Diaverum rocznie.

Agencja Informacyjna /DEC/ 30.03.2021