Wyjątkowa XXVIII Ciechanowska Jesień Poezji

 

Agencja Informacyjna: XVIII Ciechanowska Jesień Poezji jest wyjątkowym wydarzeniem ponieważ w trakcie jej trwania będą celebrowane 2 Srebrne Jubileusze: 25 lat stowarzyszenia Związek Literatów na Mazowszu i 25 lat czasopisma „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”. Impreza odbędzie się w dniach 6-8 października 2023 r.

XVIII Ciechanowska Jesień Poezji to wydarzenie literackie, które odbędzie się w Ciechanowie i Opinogórze, w której znajduje Muzeum Romantyzmu. Na uroczystość przyjadą poeci m. in. z Królestwa Belgii, Rzeczpospolitej Polskiej, Republik Federalnej Niemiec, Republiki Litwy, Republiki Serbskiej, Ukrainy.

XXVII Ciechanowska  Jesień Poezji

XVIII Ciechanowska Jesień Poezji rozpocznie się w piątek 6 października 2023 r. o godz. 11.00 od warsztatów literackich dla młodych pisarzy, które poprowadzi Miłosz Kamil Manasterski, w siedzibie Związku Literatów na Mazowszu, mieszczącej się Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie (pl. Piłsudskiego 1). W tym samym czasie inni poeci będą uczestniczyć w spotkaniach autorskich w szkołach podstawowych, średnich i na uczelniach.

O godz. 15.30 rozpocznie się XXV Spotkanie z Literaturą w Opinogórze, którego bohaterem będzie wybitny polski pisarz Wacław Holewiński. Rozmowę z autorem poprowadzi dr Teresa Kaczorowska (Oranżeria w Muzeum Romantyzmu). O godz. 20.00 w rozpocznie się „Noc Poetów”, podczas której odbędzie się prapremiera płyty „Podróż do Erato” z utworami poetów ze Związku Literatów, do której muzykę skomponował i wykonał Wojtek Gęsicki – bard, kompozytor, autor tekstów, wykonawca. Ponadto swoje wiersze będą prezentować twórcy, którzy przyjechali na XVIII Ciechanowską Jesień Poezji (restauracja hotelu Korona przy ul. Henryka Sienkiewicza 70 A, w Ciechanowie).

Odszedł Dariusz Węcławski

W sobotę 7 października 2023 r. o godz. 10.00 odbędzie się złożenie kwiatów na grobach poety hr. Zygmunta Krasińskiego (jeden z trójcy wieszczów narodowych, największych poetów polskiego romantyzmu i II Ordynata na Opinogórze) oraz kustosza Muzeum Romantyzmu Janusza Królika i jego żony Bożeny. O godz. 12.00 zostaną ogłoszone wyniki IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Zygmunta z Opinogóry” pod patronatem Prezydenta Ciechanowa oraz wręczenie Medalu Zygmunta Krasińskiego dla prof. Mirosława Strzyżewskiego. Wydarzenie poprowadzi aktor Maciej Gąsiorek (Oranżeria w Muzeum Opinogóry). O godz. 14.00 rozpocznie się Gala Dwóch Srebrnych Jubileuszy: 25-lecia Związku Literatów na Mazowszu oraz 25-lecia „Ciechanowskich Zeszytów Literackich”; podczas której zostaną wręczone odznaczenia państwowe wybitnym poetom oraz odbędzie się koncert galowy w wykonaniu artystów z Włoch, w którym wystąpią: Dominika Zamara (sopran), Bio Simone Liconti (tenor), Bio Andrea Musso (fortepian), prowadzenie: aktor Maciej Gąsiorek (Oranżeria w Muzeum Opinogóry). Na zakończenie dnia o godz. 17.00 przewidziano prezentację dokumentalnej wystawy „Podwójny srebrny Jubileusz”.

W niedzielę 8 października 2023 r. o godz. 18.00 odbędzie się msza św. w intencji pisarzy ze Związku Literatów na Mazowszu z okazji 25-lecia Związku i 25-lecia „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” w parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa w Ciechanowie – Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny (ul. Księdza Piotra Ściegiennego 11, w Ciechanoie). W tym samym miejscu o godz. 19.00 odbędzie się w Domu Katolika premiera płyty płyty „Podróż do Erato” z utworami poetów ze Związku Literatów na Mazowszu, do której muzykę skomponował i wykonał Wojtek Gęsicki – bard, kompozytor, autor tekstów, wykonawca.

 Juliusz Erazm Bolek przedstawia „Ogród” („The Garden”)

Organizatorami XVIII Ciechanowska Jesień Poezji są: Związek Literatów na Mazowszu, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie, Hotel Korona w Ciechanowie, Parafia farna w Ciechanowie. Wydarzenie dofinansowane zostało przez: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Urząd Miasta w Ciechanowie i Starostwo Powiatowe w Ciechanowie. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Agencja Informacyjna.

Ciechanowskie Zeszyty Literackie” to periodyk ukazujący się corocznie od 1999 roku. Premiery nowych numerów czasopisma mają miejsce podczas Jesieni Poezji. Redaktorem naczelnym od początku istnienia pisma „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” jest dr Teresa Kaczorowska. Periodyk jest wydawane przez Związek Literatów na Mazowszu, finansowo wspierany są przez samorządy lokalne. „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” co roku mają swój indywidualny tytuł i kolor, a także wiodący temat. Coroczny numer poświęcony jest, w jednej trzeciej w 300 stronicowym numerze pisma, w szczególności jednemu twórcy, związanemu z północnym Mazowszem. Dotychczasowe periodyki były dedykowane m.in. Zygmuntowi Krasińskiemu, Aleksandrowi Świętochowskiemu, Stefanowi Żeromskiemu, Henrykowi Sienkiewiczowi, Maciejowi K. Sarbiewskiemu, Marii Konopnickiej, Bolesławowi Biegasowi, Zuzannie Morawskiej, Stanisławowi Chełchowskiemu, Brunonowi D. hr. Kicińskiemu, Bronisławie Włodkównie, Wiktorowi Teofilowi Gomulickiemu i Stefanowi Gołebiowskiemu, Teodorowi Leonardowi Młynarskiemu, Czesławowi Słońskiemu. Na pozostałych stronach periodyku twórczość swoją prezentują autorzy z regionu, Polski i zagranicy. Na końcu każdego numeru „Ciechanowskiego Zeszytu Literacki” jest zawsze Kronika z życia Związku Literatów na Mazowszu, dokumentująca ważny wkład tego stowarzyszenia w kulturę Mazowsza i Polski. Periodyk jest dostępny w głównych bibliotekach w kraju i zagranicą, a w wersji elektronicznej na stronie Związku Literatów na Mazowszu – www.zlmaz.pl.

Agencja Informacyjna, kultura /DEC/ 28.09.2023