Maria Wollenberg-Kluza i jej refleksjonizm

 

Agencja Informacyjna: Maria Wollenberg-Kluza to jedna z najwybitniejszych polskich malarek. Teraz, w środę 4 października odbędzie się spotkanie z artystką w Klubie Publicystyki Kulturalnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Krystyna Gucewicz: Maria Wollenberg-Kluza – Kosmos artystki

W programie spotkania z Marią Wollenberg-Kluza w Klubie Publicystyki Kulturalnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich zaplanowano dyskusję, w której udział wezmą: Maria Wollenberg-Kluza (malarka), Piotr Cegłowski (red. nacz. Magazynu „Manager”), Bartosz Maciejewski (fotograf), Rena Marciniak–Kosmowska (poetka) i Joanna Piotrowska (ekspert w zakresie inwestowania w dzieła sztuki). Moderatorem spotkania będzie Juliusz Bolek (publicysta). Podczas rozmowy zostaną poruszone m. in. takie kwestie jak: „Szczerość w sztuce” (autor może, ale nie musi mieć swój styl, styl stworzony przez artystkę: refleksjonizm), „Anegdota w sztuce” (anegdota nie musi oznaczać literackości), „Autoportret artysty” (jak artystę widzą inni, a jak sam się postrzega? każdy malarz powinien odważyć się namalować się, pozwolić się sfotografować/namalować), „Farby” (aspekt praktyczny, czyli to o czym się nie mówi, a czego powinni się dowiedzieć młodzi artyści) czy „Sława i pieniądze” (kto potrzebuje uznania? kto zarabia na sztuce? iIle dziś warta jest sztuka?).

Wspomnienie Zbigniewa Jerzyny poprzez malarstwo Marii Wollenberg-Kluza

Podczas spotkania z Marią Wollenberg-Kluza w Klubie Publicystyki Kulturalnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w środę 4 października 2023 r., o godz. 17.00, w Domu Dziennikarza, przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie będzie także można zobaczyć prezentację dawno niewidzianych obrazów artystki.

Maria Wollenberg-Kluza jest prekursorką malarstwa refleksyjnego, wywodzącego się z preromantyzmu, symbolizmu oraz koloryzmu polskiego. – Przypomina Joanna Piotrowska – ekspert w zakresie inwestowania w dzieła sztuki. – „Maria Wollenberg-Kluza nawiązuje w swoim wyrazie do takich twórców jak: Wiliam Blake, Witold Pruszkowski, Witold Wojtkiewicz, Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski, Jan Cybis. Malarstwo to koresponduje i nawiązuje do współczesnej literatury, filozofii, psychologii, czy sztuki antycznej.” – Uważa Joanna Piotrowska – ekspert w zakresie inwestowania w dzieła sztuki.

Teodozja Świderska: Sekrety poetyckiego kalendarza

„Malarstwo refleksyjne jest malarstwem o namiętnościach, emocjach oraz przeżyciach, porusza problemy ogólnoludzkie, egzystencjalne, wprowadza treści metafizyczne, kieruje się odczuciami, posługuje się skrótem – symbolem.” – Tłumaczy Joanna Piotrowska – ekspert w zakresie inwestowania w dzieła sztuki. – „W podejmowanych tematach Maria Wollenberg-Kluza nie unika komentarza społecznego oraz historycznego. Symbol w obrazie przekształca się w działanie nastroju i ekspresji wyrażonych środkami artystycznymi przez stosowanie bogactwa koloru, ostrych kontrastów światła i cienia oraz poprzez pozornie szybkie kładzenie farby.” – Wyjaśnia Joanna Piotrowska – ekspert w zakresie inwestowania w dzieła sztuki.

Marię Wollenberg-Kluza znam od zawsze. Wytężam słuch – niezmiennie ma coś ważnego do powiedzenia. Uparcie rozmawia ze światem.” – Uważa Krystyna Gucewiczpoetka, publicystka, pisarka, krytyk sztuki, niespokojny duch życia teatralnego i towarzyskiego. – „Maria Wollenberg-Kluza w malarstwie prowadzi dialog ze sobą, z drugim człowiekiem, ze Stwórcą. Intymną opowieść zamyka w triadzie: wiara, nadzieja, miłość. To się przekłada na ufność, piękno i radość. Na mnóstwo prac, często uszeregowanych w cykle. Na kosmos artystyczny Marii Wollenberg-Kluza.” – Wyjaśnia Krystyna Gucewiczpoetka, publicystka, pisarka, krytyk sztuki, niespokojny duch życia teatralnego i towarzyskiego.

Juliusz Erazm Bolek – Sen pełen Ciebie

Maria Wollenberg-Kluza przyjaźniła się i przyjaźni z poetami, eseistami, prozaikami.” – Przypomina Rena Marciniak-Kosmowskapoetka, prozaiczka, publicystka, reporterka, recenzentka. – „Obrazy Marii Wollenberg-Kluza poruszyły wyobraźnię i zainspirowały kilku z nich. Powstało wiele utworów próbujących uchwycić nie tylko klimat, ale i istotę tego malarstwa, jego przesłanie i energię. Z malarskimi przekazami Maria Wollenberg-Kluza mierzyli się między innymi tacy znakomici poeci jak Zbigniew Jerzyna, Roman Śliwonik, Krzysztof Gąsiorowski czy Marek Wawrzkiewicz.” – Wspomina Rena Marciniak-Kosmowskapoetka, prozaiczka, publicystka, reporterka, recenzentka.

„Mieszają się w kompozycjach Marii Wollenberg-Kluza horyzontalne linie zórz i chmur, piony ludzi i zbudowanych przez nich wieżowców, zakola zatok i światło oczu. A z pobliskiego lasku kabackiego przylatują różowe łabędzie, by pomieszkać na płótnach Marii Wollenberg-Kluza. Niech i nasze oczy znajdą tu swoje schronienie.” – Napisał kiedyś krytyk Piotr Kuncewicz , we wstępie do katalogu, obrazów Marii Wollenberg-Kluza, w 1993 roku.

“Corrida” Książką Roku

Maria Wollenberg-Kluza urodziła się w 1945 r. w Puławach. Ukończyła studia na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom z malarstwa z wyróżnieniem, w 1973 r.). Pierwszą wystawę indywidualną miała w 1967 r., a do 2018 r. – ponad 160 wystaw indywidualnych w Polsce (m.in. w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Puławach, Opolu, Rzeszowie, Olsztynie, Łodzi, Gdańsku, Szczecinie, Katowicach etc.) i zagranicą. Jej nazwisko figuruje w Encyklopedii Powszechnej PWN (w wydaniach po 1991 r.).

Maria Wollenberg-Kluza maluje najczęściej monotematyczne cykle (po 20-30 prac), m.in. „Ludzie w mieście”, „Malarstwo inspirowane muzyką”, „Impresje poetyckie – Obrazy z Norwida”, „Gra wyobraźni”, „Impresje z Hiszpanii”, „Pejzaże polskie”, „Zwierzenia matki”, „Saligia – siedem grzechów głównych”, „On i Ona”, „Ver sacrum”, „Obrazy z Turcji”, „notatki z Norwegii”, „Rozmyślania i modlitwy”, „Chopin w malarstwie i motywy muzyczne”, „Paderewski i dawna muzyka polska”, „Camino”, „Ad infinitum”, etc. Interesuje się również tematyką sakralną – jest autorką wizerunku Matki Bożej na warszawskich Siekierkach oraz obrazów (4 x 3 m) o tematyce związanej z objawieniami w latach 1943-49 na Siekierkach.

 Juliusz Erazm Bolek przedstawia „Ogród” („The Garden”)

Malarstwo Marii Wollenberg-Kluza dotyka namiętności, emocji i przeżyć, porusza problemy ogólnoludzkie, egzystencjalne, wprowadza treści metaforyczne. Artystka kieruje się odczuciami, posługuje się skrótem – symbolem, nie unika też komentarza społecznego i historycznego. Symbol w obrazie przekształca się w działanie nastroju i ekspresji, wyrażonych środkami artystycznymi przez stosowanie bogactwa kolorów, ostrych kontrastów światła–cienia i poprzez pozornie szybkie kładzenie farby. Powstają obrazy przesycone wartościami nastrojonymi etyką i filozofią, m.in. Cypriana Kamila Norwida (Biblioteka im. Cypriana Kamila Norwida w Elblągu posiada w stałej ekspozycji prace Marii Wollenberg-Kluza o tematyce norwidowskiej).

Maria Wollenberg-Kluza otrzymała wiele nagród i wyróżnień, m.in. stypendium artystyczne rządu hiszpańskiego i pobyt w Królestwie Hiszpanii, Nagrodę im. Jana Cybisa za całokształt twórczości, Medal  Pro Masovia, Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Jest też autorką publikacji prasowych i wypowiedzi radiowych z dziedziny plastyki. Należy do Societé Européenne de Culture (SEC – Stowarzyszenie Kultury Europejskiej) w Wenecji, członek Zarządu Polskiego SEC oraz Towarzystwa Akademickiego „Fides et Ratio”.

Agencja Informacyjna, kultura /DEC/, 3.10.2023