Dzień Papieski – 15 października – „Cywilizacja życia”

 

Agencja Informacyjna: 15 października to Dzień Papieski. XXIII obchody tego dnia w 2023 roku odbędą się pod hasłem: „Cywilizacja życia”. Budowanie „cywilizacji życia” jest zadaniem Kościoła i całego społeczeństwa. Jej fundamentalne prawo stanowi miłość — jedyne właściwe odniesienie człowieka do człowieka. Wyraża się ono we współczuciu, solidarności i gotowości do ofiary.” – Uważają Pasterze Kościoła Katolickiego, w Polsce, obecni na 395. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, w Lidzbarku Warmińskim, 13 czerwca 2023, w Liście pasterskim na XXIII Dzień Papieski.

Wsparcie w rodzicielstwie – nowe Kluby Mam

„Szczególnym znakiem wyobraźni miłosierdzia jest dziś pomoc niesiona przez miliony Polaków ofiarom wojny na Ukrainie. Niech nadal trwa modlitwa o pokój, o szacunek dla ludzkiego życia oraz nasza solidarność z potrzebującymi. Wierzymy, że w ten sposób „cywilizacja życia zwycięży cywilizację śmierci”, a potęga miłości i dobra pokona zbrodnicze zakusy złego” — Proszą polscy biskupi w Liście pasterskim na XXIII Dzień Papieski.

Cywilizacja śmierci – termin stosowany w teologii moralnej przez teologów kościoła katolickiego, po raz pierwszy użyty przez św. Jana Pawła II, w czasie jego pontyfikatu. Termin ten jest przeciwieństwem sformułowanego przez papieża Pawła VI określenia „cywilizacja miłości”. Zjawiska związane z „cywilizacją śmierci” papież św. Jana Pawła II wymienił przede wszystkim w encyklikach „Veritatis Splendor” i „Evangelium Vitae”. Wielu katolickich teologów często twierdzi, że państwa Europy Zachodniej porzuciły „cywilizację życia” – przez którą należy rozumieć między innymi kultywowanie wartości rodzinnych i przekonanie o świętości życia ludzkiego – jedyną drogę, która uchronić może od wspomnianej cywilizacji śmierci. Naruszanie klasycznych struktur rodzinnych prowadzić ma, zdaniem zwolenników chrześcijańskiej „cywilizacji życia”, do samozagłady społeczeństwa, które, popadając w hedonizm, zaprzestaje reprodukcji. Rodzina jest, zgodnie z nauczaniem Kościoła, jedynym gwarantem przetrwania społeczeństwa i jego prawidłowego rozwoju.

W przeddzień śmierci św. Jana Pawła II: “Tryptyk poetycki” Juliusza Erazm Bolka

„Życie jest darem, który człowiek otrzymuje od Boga. (…) Człowiek, który odkrywając wolę Bożą, może kierować własnym życiem i wpływać na losy innych. W ten sposób Bóg zaprosił człowieka do budowania na świecie „cywilizacji życia”. Jej podstawą jest rodzina i rodzące się w niej nowe życie. Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.” – Napisali Pasterze Kościoła Katolickiego w Liście pasterskim na XXIII Dzień Papieski.

„Człowiek jednak nadużył zaufania, którym obdarzył go Bóg, czego wyrazem we wspomnianej przypowieści jest bunt robotników przeciwko właścicielowi winnicy. Wszedł on w miejsce Boga i sam zaczął decydować o życiu, jego wartości i sensie. Tragiczne skutki tej postawy św. Jan Paweł II określił mianem „cywilizacji śmierci”. Stanowi ją wszystko, co godzi w samo życie, jak wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, aborcja, eutanazja i dobrowolne samobójstwo; wszystko, cokolwiek narusza całość osoby ludzkiej, jak okaleczenia, tortury zadawane ciału i duszy, próby wywierania przymusu psychicznego; wszystko, co ubliża godności ludzkiej, jak nieludzkie warunki życia, arbitralne aresztowania, deportacje, niewolnictwo, prostytucja, handel kobietami i młodzieżą; a także nieludzkie warunki pracy.” – Oto katalog zła wskazany przez papieża św. Jana Pawła II. W odpowiedzi na ten trend powstała koncepcja „cywilizacji życia”

Liczby mówią: Pontyfikat Papieża Polaka

„Wiele współczesnych sumień formowanych jest również przez treści przekazywane w mediach. Potrzeba dziś większej promocji macierzyństwa i ojcostwa, zwłaszcza w mediach społecznościowych, aby ukazać je także jako drogę do realizacji siebie i osiągnięcia szczęścia.” – Uważają Pasterze Kościoła Katolickiego w Liście pasterskim na XXIII Dzień Papieski. – „Łącząc w działaniu wszelkie społeczne siły musimy znacząco poprawić zatrważającą dziś sytuację demograficzną naszej Ojczyzny. W tej dziedzinie niestety należy bić na alarm!” – Twierdzą polscy biskupi w Liście pasterskim na XXIII Dzień Papieski.

„Ogromnie istotne są działania podejmowane w ochronie życia i zdrowia przez lekarzy, ratowników medycznych, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz kapelanów, którzy najbardziej związani są z tajemnicą życia.” – Przypominają Pasterze Kościoła Katolickiego w Liście pasterskim na XXIII Dzień Papieski.W dzisiejszym kontekście kulturowym i społecznym, w którym nauka i sztuka medyczna zdają się czasem tracić swój wrodzony wymiar etyczny potrzeba waszego jasnego świadectwa wierności prawdzie i sumieniu. Szczególną wdzięczność wyrażamy tym, którzy realizują swoją posługę w hospicjach, domach opieki lub dziennego pobytu, a także wspierających rodziny w opiece nad chorymi pozostającymi w domach.” – Dziękują polscy biskupi w Liście pasterskim na XXIII Dzień Papieski.

Pielęgniarki, pielęgniarze i położne wspierani przez Adamed Expert

Cały List pasterski na XXIII Dzień Papieski ma być odczytany w niedzielę, 8 października 2023 r.

Św. Jan Paweł II – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, arcybiskup metropolita krakowski, kardynał prezbiter, zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, 264. papież i 6. Suweren Państwa Watykańskiego w latach 1978–2005. Święty Kościoła katolickiego.

Agencja Informacyjna, kultura, /DEC/ 1.10.2023