Tu spotyka się Zachód ze Wschodem

 

W dniach 25-26 września 2019 roku odbędzie się szósta edycja Wschodniego Kongresu Gospodarczego. Wydarzenie co roku gromadzi grono ekspertów ze świata biznesu i polityki.

W tegorocznych debatach Wschodniego Kongresu Gospodarczego udział potwierdzili między innymi: Józefa Szczurek-Żelazko – sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Artur Kosicki (marszałek województwa podlaskiego), Tadeusz Truskolaski (prezydent Białegostoku), Krzysztof Żuk (prezydent Lublina), poseł do Europarlamentu – Jan Olbrycht, czy dyrektor generalny w Mitsubishi Corporation – Yoshihisa Tachi.

 

Wśród tematów dyskusji poruszane są takie kwestie jak cyfryzacja, nowe technologie, trendy na rynku żywności, scena start-upów, czy strategie rozwoju regionów. To pokazuje szerokie spektrum agendy kongresu, którym głównym celem jest podwyższanie prestiżu Polski wschodniej.

 

Pierwszego dnia odbędzie się także specjalna gala, podczas ogłoszone zostaną wyróżnienia w ramach nagród TOP Inwestycje Polski Wschodniej oraz TOP Pracodawca Polski Wschodniej. W ramach konkursu zgłaszane są podmioty i projekty z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, lubelskiego oraz świętokrzyskiego.

 

Gospodarzem kongresu będzie Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku. Początek wydarzenia o godzinie 9.30 od sesji plenarnych. VI edycja odbędzie się pod hasłem „Tu spotyka się Zachód ze Wschodem”.

 

Więcej informacji i formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie wschodnikongres.eu.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /KAM/ 24.08.2019