Szymon Jańczak: Kursy walut wobec wyników wyborów parlamentarnych

Podobnie jak wyniki wyborów parlamentarnych, możliwość pozyskania środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) będzie w najbliższym czasie kluczowa dla rynków finansowych. Potencjalny wpływ dużej ilości euro na lokalny rynek może budzić oczekiwania, że złotówka osiągnie niższe poziomy – bliższe 4,0000. Z drugiej strony należy pamiętać, że spora część środków może nie zostać przewalutowana na rynku, a być wykorzystana do uregulowania bezpośrednich płatności w euro.

Wycena złotówki do waluty Unii Europejskiej na koniec października 2023 r. sięga 4,4500-4,4700.

Przy nadal wysokich poziomach kursów Ministerstwo Finansów starało się uplasować obligacje, pokrywając potrzeby pożyczkowe Skarbu Państwa. Inwestorzy skorzystali, kupując obligacje za ok. 9.000.000.000 PLN, a dodatkowa oferta, która się pojawiła – pozwoliła uplasować na rynku kolejne 1.400.000.000 PLN. Łącznie popyt i złożone oferty sięgały 13.300.000.000 PLN, co było rekordowym plasowaniem środków od 10 lat.

Takie potrzeby pożyczkowe oznaczają, że w 2024 roku będzie można mówić o długu w ujęciu netto – na poziomie 225.000.000.000 PLN vs ok. 140. 000.000.000 PLN w 2023 roku. Oznacza to, że oprócz spłaty, pojawi się sytuacja dotycząca obsługi olbrzymich kwot, związanych z obsługą długu. Ostatnia emisja osiągnęła poziomy do 5,50 proc. na obligacjach 5 letnich i 5,15 proc. na obligacjach dwuletnich. 

Patrząc na dolara, pojawił się bardzo podobny ruch osłabiający, gdzie obserwowano poziomy 4,2400, z lokalnym powrotem na USD/PLN 4,3000. Dolar w stosunku do EUR zachowywał się dość przewidywalnie – nie przełamując silnego wsparcia na poziomie 1,0450 i wracając przejściowo do górnych poziomów 1,0600.

Chwilowo poziom 1,0550 wydaje się dość stabilny, ale należy pamiętać, że otwarty konflikt na Bliskim Wchodzie, gdzie zaangażowanie się Stanów Zjednoczonych Ameryki po jednej ze stron, może znacząco przekładać się na sytuację na światowych rynkach wymiany walut. Na to wszystko nakłada się na niepewność do cen ropy naftowej – ponieważ konflikt może rozlać się na cały region. Paliwa w związku z tym drożeją, co może przełożyć się na kwestie inflacyjne. 

Z drugiej strony widoczne jest rosnące zainteresowanie kruszcami – jako bezpieczną przystanią w czasie konfliktów. Złoto znacząco drożeje, co oznacza, że powraca sentyment do inwestowania w stabilne i sprawdzone aktywa. Należy pamiętać także, że zmiany na dolarze, będą pokazywały, w jakiej kondycji jest amerykańska gospodarka, i jak oceniane jest zaangażowanie Stanów Zjednoczonych Ameryki w kolejny konflikt. 

Szymon Jańczak – Dyrektor Departamentu Skarbu Aforti Exchange

Aforti Exchange to funkcjonalna Platforma wymiany walut dla przedsiębiorstw i kKlientów indywidualnych.

Oferuje hurtowe kursy walut, umożliwiając wygodną, bezgotówkową wymianę bez konieczności wychodzenia z biura czy z domu. Aforti Exchange swoim Klientom gwarantuje profesjonalne wsparcie w zakresie transakcji na rynku walutowym. 

Aforti Exchange należy do Grupy Aforti – notowanej na NewConnect, dynamicznie rozwijającej się Grupy Finansowej, której celem jest wyznaczenie nowych standardów kompleksowej obsługi klienta w zakresie finansów osobistych i zarządzania finansami przedsiębiorstw. Oferowane usługi skierowane są zarówno do klientów indywidualnych, rozpoczynających gromadzenie kapitału, jak i doświadczonych inwestorów, a także przedsiębiorstw średniej wielkości, szukających optymalnych form finansowania własnej działalności i planów rozwojowych.

Agencja Informacyjna, opinie, /KAM/ 26.10.2023