Srebrna gospodarka ważny temat

 

Według prowadzonych badań i analiz wynika, że globalne zjawisko sukcesywnie starzejącego się społeczeństwa stało się faktem. Polska gospodarka niebawem stanie przed wyzwaniem, jakim będzie przemyślane pozostawienie seniorów na rynku pracy. Z tego powodu podczas V Forum Wizja Rozwoju w Gdyni tematyka tzw. „srebrnej gospodarki” znajdzie się na wokandzie. Eksperci będą debatować nad możliwościami wynikającymi z ekonomii aktywność osób starszych na polskim rynku.

 

 „Zjawisko tzw. starzenia się społeczeństw ma dwa powody.” – Wyjaśnia Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. – „Przede wszystkim o kilkadziesiąt lat, w ciągu ostatniego wieku wydłużyła się długość życia. Kiedyś osoba po 70. Roku żyją była wyjątkiem, a senior, który obchodził 100 lat w mediach był pokazywany jako bohater. Dziś w Polsce żyje kilka tysięcy osób powyżej stu lat i nie jest to już sensacja. Stało się tak wyniku zmian żywieniowych i ogromnego postępu medycyny, w yniku którego wiele śmiertelnych chorób jest teraz leczonych. Drugą przyczyną tzw. zjawiska starzenia się społeczeństw jest zmniejszenie dzietności. Jednak ten proces obserwowany jest w państwach wysoko rozwiniętych.” –  Wyjaśnia Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

 

10 lat Instytutu Biznesu

 

Współczesny senior znacznie odbiega od stereotypu niedołężnego staruszka. Z roku na rok ta grupa staje się coraz aktywniejsza i wciąż zgłasza gotowość do działania oraz dalszego rozwoju. Jest to ogromny potencjał dla polskiej ekonomii, ponieważ, jak wskazują prognozy, w roku 2050 blisko 35 proc. mieszkańców miast mają stanowić osoby w wieku 65 lat i starsze; na wsiach ma to być odpowiednio około 30 proc.

 

Eksperci V Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, skoncentrują się na pozytywnych aspektach zjawiska, popularyzując tym samym podejście prorozwojowe oraz odchodzenie od pesymistycznego postrzegania zmian demograficznych w polskim społeczeństwie. — „To niezwykle istotne zagadnienie, zwłaszcza że w ostatnich latach bardzo intensywnie zmienia się świadomość osób starszych. Seniorzy, z roku na rok, coraz częściej deklarują chęć aktywności zawodowej i społecznej — Zauważa Małgorzata Zwiercan – inicjatorka Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. — „Polska gospodarka powinna tę deklarację wykorzystać jak najlepiej i skoncentrować się na działaniach, które znacznie by tę aktywizację seniorom ułatwiły. Mowa tu o wieloaspektowym działaniu: kulturowym, prozdrowotnym, oświatowym, przestrzennym czy technologicznym. Podjęcie tego wyzwania może uczynić Srebrny Rynek siłą napędową naszej ekonomii.” — Twierdzi Małgorzata Zwiercan – inicjatorka Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.

 

Z tego powodu dyskusje o systemie wsparcia osób starszych będą tematem debat V Forum Wizji Rozwoju w Gdyni będą. W 2021 r. w ramach IV Kongresu Srebrnej Gospodarki odbyły się aż 4 panele poświęcone „srebrnej gospodarce”. Także w 2022 r. eksperci podejmą zagadnienie aktywizacji seniorów, interakcji, solidarności oraz znaczenia tych aspektów dla gospodarki lokalnej i narodowej. Paneliści będą również rozmawiać o innowacyjnych technologiach, których adresatem byłyby właśnie osoby starsze.

 

V Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

 

Założeniem V Kongresu Srebrnej Gospodarki jest popularyzacja projektowania międzypokoleniowego mającego na celu dostosowanie dóbr i usług do potrzeb osób o różnym wieku, ich kondycji fizycznej i możliwościach poznawczych. V Forum Wizji Rozwoju przyjrzy się korzyściom, jakie polskiemu rynkowi może przynieść wdrożenie działań uwzględniających gerontotechnologię — klucz do ułatwienia seniorom podjęcia aktywności zawodowej.

 

W dobie zmian demograficznych Rzeczpospolita Polska powinna traktować Srebrny Rynek jako jeden ze strategicznych obszarów, który nie tylko podniesie poziom życia seniorów, ale także ukierunkuje działania polskiego przemysłu, uwzględniające potrzeby najstarszych przedstawicieli społeczeństwa. Wszystkie te sprawy będą omawiane w na kongresie w dniach 20-21 czerwca 2022 r. w Gdyni. Jednym z partnerów medialnych V Forum Wizji Rozwoju jest Agencja Informacyjna.

 

Mateusz Morawiecki: Przed nami dekada rozwoju

 

Agencja Informacyjna, gospodarka, /DEC/ 28.05.2022