A realistic image featuring the flags of the European Union, Serbia, and Kosovo.

Serbia i Kosowo z problemami na drodze do europejskich dotacji

Agencja Informacyjna: Serbia i Kosowo w obliczu europejskich wyzwań: Komisja Europejska oczekuje od obu państw deeskalacji a także reform. Czy Serbia zwróci się w stronę Brukseli odwracając się od Moskwy?

Serbia i Kosowo czekają na środki z UE


Podczas prezentacji Pakietu Rozszerzeniowego na 2023 rok, przedstawiciele KE podkreślili, że Serbia i Kosowo muszą wykorzystać obecną szansę i dostarczyć oczekiwane postępy. Szczególnie Serbia jest zobowiązana do zmniejszenia napięć w północnym Kosowie, uczestnictwa Serbów w lokalnych wyborach oraz uznania niepodległości Kosowa, zgodnie z porozumieniem z Ochrydy.

Dostosowanie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa


Jak wskazują źródła z KE, postęp Serbii w integracji europejskiej uzależniony jest także od dostosowania się do polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE, w tym przyłączenia się do sankcji nałożonych na Rosję.

Plan Wzrostu i kryteria finansowania


Z najnowszych decyzji Komisji wynika, że przydzielane fundusze, choć znaczące – sześć miliardów euro – będą uzależnione od wdrożenia konkretnych reform w krajach Bałkanów Zachodnich. Jest to część większej strategii UE mającej na celu wsparcie reform i przyspieszenie procesu rozszerzenia Unii.

Wypowiedzi i perspektywy


Emanuele Žofre, szef delegacji UE w Serbii, podkreślił znaczenie dialogu między Belgradem a Prisztiną jako warunku otrzymania wsparcia z nowego Planu Wzrostu. Zaznaczył jednak, że środki te będą przydzielane po ocenie postępów w realizacji reform. Dodał również, że Serbia i Kosowo mają swoje listy obowiązków dotyczących normalizacji stosunków.

Historyczny kontekst i nowe wyzwania


Komisja Europejska, rekomendując otwarcie negocjacji z Ukrainą, Mołdawią, a także warunkowo z Bośnią i Hercegowiną, wysłała wyraźny sygnał, że rozszerzenie jest kluczowym elementem polityki UE, szczególnie w obliczu agresji Rosji na Ukrainę.

Komentarz redaktora naczelnego

W tej chwili istnieje obawa, że relacje Serbii i Kosowa mogą stać się kolejnym punktem zapalnym na mapie świata. – mówi redaktor naczelny Agencji Informacyjnej Miłosz Manasterski. – W tym przypadku Komisja Europejska podejmuje słuszne działania warunkując finansowanie projektów od deeskalacji napięć w rejonie. Pytanie czy stawka jest na tyle wysoka, żeby Serbia porzuciła swoją prorosyjską politykę i dołączyła do unijnych sankcji przeciwko Moskwie. Może na to nie być zgody społecznej ani politycznej – mówi Miłosz Manasterski.

Zmiana kursu w Belgradzie


Oczekuje się, że Serbia i Kosowo podejmą szybkie i skuteczne działania na rzecz spełnienia postawionych warunków. To nie tylko kwestia funduszy europejskich, ale przede wszystkim stabilności i bezpieczeństwa w regionie Bałkanów, a także przyszłości tych krajów na europejskiej mapie politycznej.


Agencja Informacyjna, AI World, Gospodarka /EST, beta.rs/, 8.11.2023

Ilustracja: DALL-E