Raport niewypłacalności Allianz Trade

Powstał Globalny Raport Niewypłacalności. Sytuacja w Polsce i na świecie 2023-2025

Agencja Informacyjna: Poznaj kluczowe wnioski jakie niesie Raport Niewypłacalności stworzony przez Allianz Trade. Jaki był trend wzrostu niewypłacalności przedsiębiorstw w 2023 i jakie są prognozy na nadchodzące lata?

Żabka Polska – w sieci karierę biznesową rozwija już ponad 350 obcokrajowców. Przeczytaj więcej.

Raport niewypłacalności: obraz globalnych niepokojów

Rok 2023 przyniósł ze sobą niepokojące sygnały wzrostu liczby niewypłacalności w skali globalnej, co oznaczało konieczność zrozumienia trendów i przygotowania się na przyszłe zmiany. W obliczu globalnych wyzwań gospodarczych, raporty na temat niewypłacalności przedsiębiorstw stają się nieocenionym źródłem wiedzy dla analityków, przedsiębiorców oraz decydentów

Raport Niewypłacalności: wzrost niewpłacalności w 2023

W ostatnim czasie obserwujemy zauważalny wzrost liczby niewypłacalności przedsiębiorstw, co stanowi poważne wyzwanie dla światowej gospodarki. W roku 2023, trzy czwarte krajów na świecie odnotowało wzrost tej niepokojącej statystyki, co przełożyło się na globalny wzrost o 7%. Rok 2024 nie zapowiada szybkiej poprawy, mimo że może oznaczać koniec gromadzenia zaległości. Analitycy Allianz Trade przewidują, że w trakcie tego roku wzrost liczby niewypłacalności osiągnie 9%, co spowoduje, że dwie trzecie krajów przekroczy poziomy sprzed pandemii. Mimo tych stopniowych wzrostów, istnieje nadzieja, że w 2025 roku globalna liczba niewypłacalności przedsiębiorstw się ustabilizuje, utrzymując się jednak na wysokim poziomie.

Analitycy Allianz Trade opracowali Globalny Raport Niewypłacalności.

Raport Niewypłacalności: Niepokojąca sytuacja w Polsce

Polska znalazła się wśród krajów, które najbardziej dotkliwie odczuły wzrost niewypłacalności, notując rekordowy wzrost o 70% w porównaniu do roku poprzedniego. Ten alarmujący wynik jest jednak uważany za szczyt fali, a przyszłe tendencje mogą być już tylko bardziej optymistyczne. Mimo to, kondycja – a zwłaszcza rentowność małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) – nadal będzie miała istotny wpływ na rynek.

Inteligentne liczniki Esmetric Group są już w ponad 2 milionach polskich domów.

Globalne perspektywy niewypłacalności

W skali globalnej, po dwóch latach stopniowego zwiększania się liczby niewypłacalności, dynamika tego wzrostu przyspieszyła w 2024 roku. Allianz Trade, wiodący ubezpieczyciel należności handlowych, w swoim najnowszym raporcie wskazuje, że rok 2025 może przynieść stabilizację liczby niewypłacalności na wysokim poziomie. W kontekście Polski, przewiduje się, że po rekordowym wzroście, liczba niewypłacalności zacznie stopniowo maleć, choć nadal pozostanie wysoka w porównaniu do lat poprzednich.

Czynniki wpływające na wzrost niewypłacalności

Analizując przyczyny wzrostu liczby niewypłacalności, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych czynników. Po pierwsze, globalne zakłócenia w handlu i niepewność geopolityczna stwarzają ryzyko dalszego wzrostu liczby niewypłacalności. Po drugie, warunki finansowania i płynność finansowa przedsiębiorstw są nadal pod dużą presją, co utrudnia im radzenie sobie z rosnącymi kosztami i utrzymanie rentowności.

Wyzwania i perspektywy dla przedsiębiorstw

W obliczu tych wyzwań, przedsiębiorstwa muszą być przygotowane na trudne czasy. Jednakże, nie wszystko jest stracone. Rok 2025 może przynieść globalne ożywienie gospodarcze, które pomoże firmom odzyskać stabilność finansową. Dla polskich przedsiębiorstw kluczowe będzie dostosowanie się do nowych warunków rynkowych, wykorzystanie narzędzi restrukturyzacyjnych oraz skupienie się na poprawie rentowności i efektywności operacyjnej.

Globalny Raport Niewypłacalności to bardzo ważna lektura dla ekonomistów.

FAQs: Najczęściej Zadawane Pytania

Jakie były globalne tendencje niewypłacalności przedsiębiorstw w 2023 roku?

W 2023 roku odnotowano wzrost liczby niewypłacalności przedsiębiorstw na poziomie globalnym o 7%. Tendencja ta dotknęła trzy czwarte krajów na świecie, sygnalizując zwiększone ryzyko finansowe dla przedsiębiorstw.

Czy w 2024 roku możemy spodziewać się poprawy sytuacji dotyczącej niewypłacalności przedsiębiorstw?

Rok 2024 nie zapowiada znaczącej poprawy; przewiduje się raczej trzeci z rzędu wzrost liczby niewypłacalności o 9%. Oczekuje się, że dwie trzecie krajów przekroczy poziomy niewypłacalności sprzed pandemii, co wskazuje na kontynuację trudności gospodarczych.

Jak Polska wypada na tle globalnych trendów niewypłacalności?

Polska doświadczyła rekordowego wzrostu liczby niewypłacalności w 2023 roku, osiągając poziom 70% wzrostu rok do roku. Tym samym, znalazła się wśród krajów z największym wzrostem liczby niewypłacalności przedsiębiorstw na świecie.

Jakie są prognozy dla Polski w zakresie niewypłacalności przedsiębiorstw na lata 2024 i 2025?

Mimo rekordowego wzrostu w 2023 roku, oczekuje się, że liczba niewypłacalności w Polsce zacznie stopniowo maleć. Prognozy wskazują na spadek do około 4000 przypadków w 2024 roku (-10% rok do roku) i dalszy spadek do 3450 przypadków w 2025 roku (-14%).

Czy są jakieś sektory szczególnie narażone na niewypłacalność?

Tak, szczególnie narażone na niewypłacalność są sektory związane z usługami skierowanymi bezpośrednio do konsumentów (B2C), handlem oraz budownictwem. Firmy te muszą zmierzyć się ze specyficznymi wyzwaniami, takimi jak niska rentowność i trudności w finansowaniu.

Jakie czynniki przyczyniają się do wzrostu liczby niewypłacalności przedsiębiorstw?

Główne czynniki to globalne zakłócenia w handlu, niepewność geopolityczna, trudne warunki finansowania oraz ograniczona płynność finansowa przedsiębiorstw. Dodatkowo, pandemia COVID-19 i jej następstwa nadal oddziałują na gospodarkę światową.

Czy można spodziewać się poprawy sytuacji w najbliższych latach?

Oczekuje się, że globalna liczba niewypłacalności przedsiębiorstw ustabilizuje się w 2025 roku na wysokim poziomie, bez dalszego wzrostu. Jednakże, stabilizacja ta będzie wynikiem wysokiej bazy porównawczej, a nie znaczącej poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstw.

Jakie działania mogą podjąć przedsiębiorstwa, aby zminimalizować ryzyko niewypłacalności?

Przedsiębiorstwa powinny skupić się na poprawie rentowności, efektywności operacyjnej oraz dostosowaniu się do zmieniających się warunków rynkowych. Ważne jest także wykorzystanie dostępnych narzędzi restrukturyzacyjnych oraz utrzymanie dobrej płynności finansowej.

Raport Niewypłacalności ujawnia poważne problemy gospodarek.

Podsumowanie i rekomendacje

Raport niewypłacalności przedsiębiorstw stworzony przez Allianz Trade dostarcza cennych wskazówek dla przedsiębiorców i analityków rynku. Wskazuje na konieczność przygotowania się na możliwe wyzwania, jak również na potencjalne szanse, które mogą pojawić się wraz z globalnym ożywieniem gospodarczym. Dla polskiego rynku, kluczowe będzie skoncentrowanie się na wzmacnianiu fundamentów gospodarczych i wykorzystaniu dostępnych narzędzi do poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstw. Pomimo trudności, perspektywy na przyszłość mogą być bardziej optymistyczne, pod warunkiem odpowiedniej reakcji i adaptacji do zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji. Agencja Informacyjna.

AI, Gospodarka, /AIN, Allianz Trade 29.02.2024