Rafał Baniak: Polska hubem dla Ukrainy

 

Podczas zakończonego XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach eksperci Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej prezentowali stanowiska polskiego biznesu w wielu istotnych kwestiach. Rafał Baniak – prezes Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej przedstawiał sytuację Polskich przedsiębiorców, po napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 24 lutego 2022 r.

 

Obecnie mamy najgłębszy kryzys w gospodarce od 20 lat, nie licząc oczywiście czasu pandemii, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Zerwane łańcuchy dostaw, niepewność dostawców i odbiorców, całkowicie zburzone warunki cenowe, niepewność marż i wolumenów – to powód wstrzymania aktywności w większości polskich przedsiębiorstw, które może przerodzić się w załamanie gospodarki i pierwszą długotrwałą recesję już w 2023 r. Skutki recesji w takim otoczeniu geopolitycznym mogą być dramatyczne.

Wiele przedsiębiorstw w Polsce bezpośrednio odczuwa skutki wojny na Ukrainie lub sankcji ekonomicznych nałożonych na Federację Rosyjską, jak np. branża transportowa. Potrzebują one teraz wsparcia finansowego. Idealnym źródłem, w zaistniałej sytuacji byłyby wsparcie finansowe z Unii Europejskiej, pochodzące z „zamrożonego” Krajowego Planu Odbudowy oraz z dedykowanego programu wsparcia polskiej gospodarki.

Jako receptę Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej postulują deregulację, która ma zdjąć z przedsiębiorstw ciężary administracyjne i biurokratyczne i pozwolić im skoncentrować się przede wszystkim na działalności biznesowej.

Obecnie zagrożenie dla konkurencyjności jest większe, niż w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 w podobny sposób wpłynęła na sytuację gospodarczą wszystkich państw, a efekty w wojny rosyjsko-ukraińskiej odczuwa bardziej Rzeczpospolita Polska niż np. Repulika Francuska, Królestwo Niderlandów czy Stany Zjednoczone Ameryki. W Ukrainie działaniami wojennymi objętych jest około dziesięciu województw, które odpowiadają za 50 proc. produktu krajowego brutto tego państwa – to jest skala, z którą trzeba się obecnie mierzyć.

Od 24 lutego do dziś, już blisko 3.000.000 uchodźców z Ukrainy dotarło do Rzeczpospolitej Polskiej i wielu z nich zamierza tu pozostać na dłużej. Jeżeli chodzi o rynek pracy będziemy mogli mówić o zjawisku „szokowym”. Już dziś wyjechało z Polski, na Ukrainę, 200.000. mężczyzn, którzy tutaj pracowali i byli  najbardziej poszukiwanymi pracownikami, których brakowało jeszcze przed wojną na polskim rynku pracy.

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej i samorządy stoją przed wyzwaniem, by zapewnić ukraińskim matkom, które przyjechały do Polski możliwości podjęcia pracy. My, ze strony przedsiębiorców, deklarujemy wsparcie i otwartość w zapewnianiu miejsc pracy dla uchodźców z Ukrainy. Na podstawie informacji od naszych przedsiębiorstw członkowskich możemy stworzyć w ciągu kilku miesięcy ok. 100.000 miejsc pracy dla kobiet z Ukrainy m. in. w sektorze usług, a także zaadaptować dla kobiet część miejsc pracy przewidzianych dla mężczyzn

Ambicją polskiego biznesu, który bardzo mocno zaangażował się w pomoc Ukrainie, jest to, aby w momencie, kiedy dojdzie do procesu odbudowy Ukrainy po zniszczeniach wojennych Polska stała się hubem rozwojowym, tak jak dziś jest pomocowym jako najbliższy sąsiad i przyjaciel Ukrainy.

Rafał Baniak – prezes zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej PolskiejRafał Baniak – ekonomista, urzędnik państwowy, działacz gospodarczy, jest prezesem zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej (Wcześniejsza nazwa Konfederacja Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej) i Przewodniczącym Rady Nadzorczej Telakces.com. Ukończył studia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Rafał Baniak w latach 2002–2003 pełnił funkcję doradcy ministra pracy i polityki społecznej. W okresie 2003–2004 był radcą wiceprezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej oraz p.o. dyrektora sekretariatu wiceprezesa rady ministrów Jerzego Hausnera. Od 14 maja 2004 roku do 17 listopada 2005 roku zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej. W okresie tym pełnił m. in. funkcję współprzewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Był także członkiem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów. Nadzorował pracę departamentów: pożytku publicznego, współpracy międzynarodowej, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym oraz wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2006 roku Rafał Baniak został dyrektorem departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy w Polskiej Konfederacji Pracodawców Polskich Lewiatan, a następnie doradcą prezydenta i zastępcą dyrektora generalnego w Konfederacji Pracodawców Polskich, pełniąc m. in. obowiązki sekretarza Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych.

W latach 2007-2011 Rafał Baniak był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki. W tym okresie reprezentował rząd m. in. w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno – Gospodarczych oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Był współprzewodniczącym trójstronnych zespołów branżowych ds. społecznych warunków restrukturyzacji hutnictwa, ds. branży chemicznej, ds. przemysłu lekkiego, członkiem zespołu ds. ochrony zdrowia.

W okresie od 2011 do 2015 roku, Rafał Baniak piastował stanowisko podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Rzeczpospolitej Polskiej. Następnie objął funkcję  Prezes Zarządu w SWPS Innowacje, Strategic Workforce Institute. Jednocześnie był członkiem rad nadzorczych, m. in. W Hucie Bankowa, Telakces.com, Personel Service, współzałożycielem i Prezesem Fundacji MK 12.31 oraz Członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit.

W latach 2016-2018, 2020-2021 Rafał Baniak był wiceprezydentem Wykonawczym Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Reprezentuje tę organizację w Radzie Dialogu Społecznego.

Agencja Informacyjna, Opinie, /ART/ 30.04.2022