Powiat Pilski wspiera Ochotnicze Straże Pożarne

W Luchowie gm. Łobżenica odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Pile. Spotkanie było doskonałą okazją do posumowania działań, jakie strażacy ochotnicy w Powiecie Pilskim podejmują każdego dnia dla ochrony zdrowia i mienia mieszkańców (statystycznie na terenie powiatu w ciągu ostatnich 5 lat było 1,15 pożaru dziennie, podczas których swoje działania podejmowali strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych). W wydarzeniu uczestniczyli samorządowcy: Eligiusz Komarowski – starosta pilski, Kazimierz Wasiak – przewodniczący Rady Powiatu w Pile oraz włodarze gmin. Na V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych był obecny również st. bryg. Rafał Mrowiński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

Podczas V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Pile, który odbył się w Luchowie, w gminie Łobżenica, druhowie podsumowali swoje działania w ciągu minionych 5 lat. Na terenie ośmiu gmin Powiatu Pilskiego obecnie działają 52 jednostki terenowe Ochotniczych Straży Pożarnych oraz jedna zakładowa w Hucie Szkła Ardagh Glass w Ujściu. 11 należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Łącznie służy w nich 2.134 druhów, w tym 179 kobiet. Działa 6 kobiecych drużyn i 35 młodzieżowych (458 osób).Strażacy ochotnicy na terenie powiatu to grupa licząca 2.134 osoby. W tym gronie są zarówno strażacy seniorzy jak i członkowie drużyn młodzieżowych (458 osób). Są również przemiłe pani druhny (179 pań).

Druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie Pilskim dbają o bezpieczeństwo lokalnych społeczności, często są pierwsi na miejscu zdarzenia ratując zdrowie, życie i mienie mieszkańców, są również ważnym wsparciem dla strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile, z którymi na co dzień współpracują, również podczas ćwiczeń szkoleniowych.

W ciągu minionych pięciu lat strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gmin powiatu pilskiego uczestniczyli łącznie w 2.116 akcjach gaśniczych, a tylko w 2021 r. – w 495. Do tego wyjeżdżali do wielu innych miejscowych zagrożeń. Druhowie są dobrze wyszkoleni, posiadają także profesjonalny sprzęt, obecnie na stanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie Pilskim znajduje się 57 pojazdów pożarniczych.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych to także ostoja tradycji i historii. Druhowie integrują lokalną społeczność, angażują się w społeczne akcje. V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Pile był również okazją do wyróżnienia wielu strażaków za ich społeczną działalność i zasługi dla pożarnictwa. Zaproszeni goście złożyli strażakom z OSP podziękowania za ich oddana służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

 „Jest mi ogromie miło, że po raz pierwszy w historii Powiatu Pilskiego, dzięki decyzjom, popierających moje działania, radnych z Rady Powiatu w Pile, w szczególności dzięki inicjatywie radnej Rady Powiatu w Pile Ewie Ramusiewicz – z budżetu Powiatu Pilskiego jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gmin tego terenu zostały zasilone kwotą blisko 300.000 złotych.” – Wyjaśnił Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski. – „Powiat Pilski podjął takie wysiłki jako jeden z nielicznych powiatów w Polsce, pomimo tego, że nie stanowi to jego obowiązku. Formalnie za finansowanie działań Ochotniczych Straży Pożarnych spoczywa zgodnie z przepisami na samorządach gminnych.

„Ochotnicze Straże Pożarne stanowią ważną częśś polskiego systemu przeciwpożarowego. Ich idea narodziła się jeszcze w czasach gdy Rzeczpospopolita znajdowała się pod zaborami. Jednak już wówczas, poza funkcją ochronną, ich członkowie zajmowali się budzeniem postaw narodowych i integracją Polaków.” – Przypomina Marta Kubiak – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. – „bardzo doceniam rolę i znaczenie Ochotniczych Straż Pożarnych zarówno działający na terenie Powiatu Polskiego jak i w całym kraju, dlatego dumna jestem, że udało się w grudnia 2021 r. uchwalić „Ustawę o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Zapewnia ona druhom dodatek funkcyjny, prawo do okresowych i bezpłatnych badań lekarskich oraz finansowanie zdobywania dodatkowych uprawnień. Bardzo się cieszę, że wreszcie Państwo wychodzi na przeciw potrzebom tych, którzy codziennie ratują ludzkie życie.” – Wyjaśnia Marta Kubiak – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

Powiat Pilski udzielił wsparcia przede wszystkim na zakup wozów strażackich. W ciągu ostatnich 5 lat gminy Powiatu Pilskiego przekazały ze swoich budżetów następujące kwoty na rzecz działających na terenie gmin jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

  1. Gmina Wyrzysk – 2.772.000 zł;
  2. Gmina Szydłowo – 2.257.000 zł;
  3. Gmina Ujście – 2.120.000 zł;
  4. Gmina Wysoka – 1.623.000 zł;
  5. Gmina Łobżenica – 1.120.000 zł;
  6. Gmina Miasteczko Krajeńskie – 1.089.000 zł;
  7. Gmina Kaczory – 942.000 zł;
  8. Gmina Białośliwie – 908.000 zł;
  9. Gmina Miasteczko Krajeńskie – 1.089.000 zł;
  10. Gmina Piła – 498.000 zł.

Wybrano także nowe władze Zarządu Oddziału Powiatowego OSP, w skład których weszli: Krzysztof Fojt – Prezes, Sławomir Królak – Wiceprezes, Tomasz Marzec – Wiceprezes, Zygmunt Doroszewski – Skarbnik, Bartłomiej Zwoliński – Członek Prezydium,  Sławomir Włodarek – Członek Prezydium, Paweł Muszyński – Członek Prezydium, Roman Rycyk – Członek Prezydium, Grzegorz Orłowski – Członek Prezydium, Mirosław Haufa – Członek  Prezydium, Adam Kapczyński – Członek Prezydium, Krzysztof Stefen – Członek Prezydium, Rafał Mrowiński – Członek Prezydium, Ewa Suska – Członek Zarządu, Florian Kledzik – Członek Zarządu, Ignacy Łosoś – Członek Zarządu, Wojciech Siuda – Członek Zarządu, Paweł Ilnicki – Członek Zarządu, Łukasz Perz – Członek Zarządu, Krzysztof Sikora – Członek Zarządu, Karol Kochman – Członek Zarządu, Michał Radliński – Członek Zarządu. Monika Kwiatkowska-Świgoń została Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

Agencja Informacyjna, Gospodarka /DEC/ 19.01.2022