Od jednego komputera do spółki fintechowej

 

Historia sukcesu PragmyGO to ciągły rozwój, na który złożyły się odważne i trafione decyzje biznesowe, związane głównie z przejęciami i inwestycjami w inne spółki. Każda z takich decyzji łączyła się z otwartością i sprawnym transferem doświadczenia i wiedzy między organizacjami. Dzięki temu PragmaGO jest obecnie jednym z liderów rynku finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. W 2022 roku przedsiębiorstwo obchodzi 25-lecie, sukcesem był rekord osiągnięty w listopadzie 2021 r.: miesięczny obrót spółki przekroczył 1.000.000 złotych.

 

10 lat Instytutu Biznesu

 

Historia spółki PragmyGO sięga 1996 roku w Katowicach, kiedy powstała Grupa Finansowa Premium. Przedsiębiorstwo pierwotnie proponowało usługi windykacyjne i pożyczki dla przedsiębiorstw, m. in.: z sektora górniczego. Pozyskiwaniem i obsługą klientów zajmował się kilkuosobowy dział handlowy. Poszukiwanie klientów było w tamtych czasach analogowe, służyła do tego książka telefoniczna i telefon. Pierwszy komputer w spółce pojawił się dopiero kilka lat później i dostęp do niego był ograniczony.

 

Komitetem kredytowym w tamtych latach był Zarząd, który podejmował decyzje dotyczące każdego klienta. Około 2007 roku do oferty wprowadzono faktoring – wówczas produkt eksperymentalny, praktycznie nieznany wśród małych i średnich przedsiębiorców, a do tego drogi (koszty faktoringu oscylowały w okolicy 5-7 proc. za 30 dni finansowania). Okazało się jednak, że wraz z czasem produkt ten stał się dochodowy i przyczynił się do rozwoju przedsiębiorstwa. Po 11 latach obecności na rynku (w 2007 r.), Grupa Finansowa Premium zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zyskując kilkadziesiąt milionów zł kapitału.

 

W 2002 r. w Tarnowskich Górach powstała Pragma Inkaso, przedsiębiorstwo założone przez czterech biznesmenów, wśród których był Tomasz Boduszek – obecny Prezes Zarządu PragmaGO. – „Pragma Inkaso zajmowała się głównie windykacją, z czasem stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku pozabankowym. Zaledwie po 6 latach nastąpiła potrzeba dokapitalizowania i spółka zadebiutowała na New Connect, a 2 lata później, w 2010 na Catalyst oraz głównym parkiecie Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. To był moment przełomowy. Dokapitalizowanie dało nowe możliwości rozwoju. Przyszedł czas na rozbudowę przedsiębiorstwa, a jednym ze sposobów na realizację tego założenia miało być pozyskanie innego podmiotu obecnego na rynku. W poszukiwaniu odpowiedniej organizacji pomagał, z ramienia domu maklerskiego Jacek Obrocki – obecny Członek Zarządu PragmaGO.

 

Teraz Polska po raz 32

 

Pragma Inkaso, już od jakiegoś czasu, starała się rozwijać nowe produkty, stawiając przede wszystkim na faktoring. Podjęto więc decyzję o przejęciu Grupy Finansowej Premium, która miała zaplecze i wiedzę, pozwalające na szybki rozwój tej usługi. W ramach przedsiębiorstwa funkcjonował już system faktoringowy, ubezpieczenie, a zespół miał duże doświadczenie w sprzedaży. Równocześnie Grupa Finansowa Premium miała w tamtym momencie problemy z nadpłynnością, spowodowaną m.in. nietrafionymi decyzjami inwestycyjnymi.

 

W 2011 doszło do przejęcia, co doprowadziło do powstania Pragmy Faktoring. Transakcja ta wzbudziła spore emocje w środowisku inwestorów. Rzadko się zdarza, aby spółka przejmowana miała 40.000.000 zł więcej kapitału własnego od spółki przejmującej.

 

Przejęcie przebiegło sprawnie – jak wspominają pracownicy, którzy pracują w PragmieGO do dziś, zderzenie dwóch kultur organizacyjnych początkowo wzbudzało obawy, stosunkowo szybko dostrzeżono jednak, że nowy Zarząd jest nastawiony głównie na wprowadzanie rozwiązań, które są wypracowywane wspólnie – na bazie doświadczeń obu organizacji.

 

Instytut Biznesu przyznał nagrody „Ambasador” i „Certyfikaty Jakości”

 

Z biegiem czasu faktoring stawał się produktem dostępnym dla mniejszych przedsiębiorców. Potrzebowali oni szybkiego i sprawnego finansowania, na stosunkowo niewielkie kwoty (w porównania do korporacji). Należało odejść od dużych i czasochłonnych transakcji z pojedynczymi klientami, na rzecz ilości, nawet jeśli miało to oznaczać niższą średnią wartość obrotu pojedynczej sprzedaży. W nowym modelu biznesowym handlowiec nie miał już możliwości czasowych, aby zaopiekować się klientem na wszystkich etapach transakcji. Trzeba było poszukać nowego sposobu na zapewnienie klientowi szybkiego dostępu do finansowania.

 

LeaseLink to spółka oferująca usługi leasingowe, dostępne całkowicie on-line. Klientami LeaseLink byli przedsiębiorcy o potrzebach finansowania niskich kwot. Pragma Faktoring zainwestowała w LeaseLInk, co stało się inspiracją do zmian w sposobie sprzedaży produktów faktoringowych. Po raz kolejny nastąpiło połączenie, które pozwoliło na przepływ know-how i doświadczenia pomiędzy niezwiązanymi wcześniej organizacjami. W dużej mierze, to dzięki doświadczeniom z LeaseLink, Pragma Faktoring rozbudowała kanał sprzedaży on-line, co pozwoliło na dotarcie do większej ilości mniejszych klientów. Kanał sprzedaży on-line otrzymał nową markę, czyli PragmaGO.

 

Skuteczna sprzedaż on-line była możliwa dzięki odpowiedniemu zapleczu technologicznemu, zapewniającemu bezpieczeństwo i łatwość obsługi systemu. Posiadanie zgranego i doświadczonego zespołu programistów wewnątrz organizacji zapewniłoby stały dostęp do oprogramowania. Do grupy kapitałowej dołączyła więc spółka technologiczna Mint Software (obecnie PragmaGO.Tech). Dzięki temu połączeniu Pragma Faktoring stała się spółką fintechową, a rozwój technologiczny jest jedną z podstaw optymalizacji działań.

 

„Powtarzalne zadania ma wykonywać technologia, a ludzie mają kontrolować, czy ona działa. Czas uwolniony dzięki technologii chcemy poświęcić na budowanie relacji z klientem i zbieranie informacji o nim”. – Wspomina Tomasz Boduszek – Prezes Zarządu PragmaGO.

 

Zmiana nazwy spółki Pragma Faktoring stała się konieczna, ponieważ nie oferowała już jedynie faktoringu. Wraz z rozwojem rynku i potrzeb klientów stopniowo wprowadzono nowe produkty – finansowanie pojedynczych faktur, finansowanie podatków czy pożyczki. Pragmę Faktoring zastąpiła PragmaGO. Nastąpiła również inwestycja w kolejny startup – Brutto.pl. Tofintech, który specjalizuje się w dostarczaniu usług finansowychdo klientów biur rachunkowych on-line. Są to usługi z dużym potencjałem rozwoju.

 

W 2020 roku doszło do kolejnego przełomowego momentu – przejęcia spółki przez Fundusz Polish Enterprise Funds. Inwestycja Funduszu to dopływ środków finansowych i zaplecza doradczego. Jest to więc kolejny moment w rozwoju firmy, w którym następuje transferwiedzy eksperckiej. Dzięki temu możliwe jest realizowanie założeń odzwierciedlonych w nazwie „PragmaGO”. „GO” to szybkość działania i ciągłe podążanie naprzód w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby klientów.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka / DEC / 18.01.2022