Miłosz Manasterski Orlen to nie tylko biznes

Miłosz Manasterski: Orlen – nie tylko biznes, ale i narodowa duma

[Agencja Informacyjna – Opinie] Z ideą prywatyzacji przedsiębiorstw można się zgadzać. Praktyka nastręcza jednak wiele trudnych pytań, takich jak kwestia losu ich pracowników czy wpływu takiej operacji na otoczenie biznesowe – pisze Miłosz Manasterski w nowym felietonie dla portalu PolskieRadio24.pl.

Miłosz Manasterski: Zbyt cenny, żeby go sprzedać

W obliczu dyskusji na temat przyszłości Orlenu, polskiego giganta energetycznego, nie można ignorować jego imponujących wyników finansowych. W ostatnich miesiącach 2023 roku, Orlen wykazał się zdumiewającą wydajnością ekonomiczną, pomimo globalnych wyzwań. Koncern osiągnął zysk operacyjny na poziomie 34 mld zł i zysk netto przekraczający 17 mld zł w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku. Te liczby świadczą o solidności i strategicznej roli koncernu Orlen w gospodarce Polski.

Klejnot w koronie

W swoim felietonie redaktor naczelny Agencji Informacyjnej podkreśla, że sprzedaż Orlenu – klejnotu w koronie polskiego sektora energetycznego – może mieć dalekosiężne konsekwencje. Miłosz Manasterski podnosi kwestię, czy zagraniczni inwestorzy będą w stanie odpowiednio zatroszczyć się o długoterminowy rozwój i dobro pracowników tej firmy. Warto zauważyć, że Orlen, oprócz znaczących zysków, odegrał istotną rolę w finansach publicznych Polski, wpłacając do budżetu państwa blisko 36,5 mld zł w pierwszym półroczu 2023 roku.

Miłosz Manasterski: Orlen to nie tylko biznes
Miłosz Manasterski: Orlen to nie tylko biznes

Lekcja lat 90.

Felieton zwraca uwagę na zagrożenia płynące z ewentualnej prywatyzacji Orlenu, przywołując historię i lekcje z lat dziewięćdziesiątych. Autor argumentuje, że prywatyzacja może prowadzić do krótkoterminowego zysku kosztem długoterminowego rozwoju i stabilności. Ta perspektywa jest poparta przykładami z przeszłości, gdzie zagraniczne przejęcia polskich firm nie zawsze służyły lokalnym interesom.

Orlen: wyniki bronią zarząd koncernu

Z kolei finansowe wyniki Orlenu w II kwartale 2023 roku, z przychodami na poziomie 74,62 mld zł i zyskiem netto wynoszącym 4,54 mld zł, oraz niemal 3,46 mld zł zysku netto w III kwartale, świadczą o wydajności zarządzania i innowacyjności koncernu. Wyniki te są kontrargumentem do krytyki zarządzania spółką przez obecną opozycję polityczną, jak podkreśla autor felietonu.

Autonomia gospodarcza

Felieton redaktora naczelnego Agencji Informacyjnej wskazuje na konieczność szerszego spojrzenia na kwestię zarządzania narodowymi zasobami. Polski koncern, jako ważny gracz na arenie międzynarodowej, nie jest tylko przedsiębiorstwem generującym zyski, ale również symbolem polskiej autonomii gospodarczej i innowacyjności. Ochrona takich aktywów narodowych przed zagraniczną dominacją jest nie tylko kwestią ekonomiczną, ale i strategiczną dla całego kraju.

Sprzedaż? Może za dwadzieścia lat

“Jeśli Polska będzie rozwijać w takim tempie jak do tej pory (a wzrost ten generowały przecież w istotnym stopniu spółki skarbu państwa) to za dwie dekady możemy w Polsce zakumulować kapitał wystarczający, by w ewentualnych procesach prywatyzacyjnych polski biznes mógł przejąć pakiety kontrolne dużych spółek skarbu państwa. Teraz jest to niemożliwe” – pisze Miłosz Manasterski w artykule dla PolskieRadio24.pl.

Strategiczne myślenie

Artykuł jest nie tylko analizą bieżącej sytuacji koncernu multienergetycznego, ale też podkreśla wagę strategicznego myślenia w zarządzaniu kluczowymi aktywami narodowymi. W kontekście globalizacji i rosnącej konkurencji międzynarodowej, ochrona takich spółek jest nie tylko kwestią finansową, ale i aspektem suwerenności narodowej Polski.

Nie musimy niczego sprzedawać

“Dzisiaj sprzedaż Orlenu (jak i innych spółek skarbu państwa) miałaby sens tylko w dwóch sytuacjach. Pierwsza to groźba upadku koncernu, idącym za nim masowym zwolnieniom oraz perspektywie krachu na giełdzie i kryzysu walutowego. Druga to gigantyczny kryzys finansów publicznych i brak zdolności kredytowych państwa. Bogu dzięki, w żadnej z tych sytuacji się nie znajdujemy – pisze Miłosz Manasterski.

Przeczytaj cały felieton Miłosza Manasterskiego na portalu PolskieRadio24.pl

Agencja Informacyjna, Opinie, Moje Obserwatorium – Miłosz Manasterski /EST/ 25.11.2023

Ilustracja główna: DALL-E