list otwarty artystów do Szymona Hołowni

List otwarty artystów do Szymona Hołowni – Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

Agencja Informacyjna: 26 czerwca 2024 r. na 14. posiedzeniem Sejmu, na którym rozpatrywany ma być rządowy projekt zmian w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk nr 406). Przed tym wydarzeniem na ręce Szymona Hołowni – Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej trafił list otwarty Związku Artystów Scen Polskich (ZASP) sygnowany przez wielu znamienitych polskich artystów.

Sytuacja w kraju

Według szacunków, obecnie każdego roku artyści, aktorzy, tracą ponad 41.000.000 złotych należnych im tantiem z powodu niedostosowania polskiego prawa do norm europejskich i rozwoju nowoczesnych technologii. W liście otwartym artyści apelują o uwzględnienie w projekcie zapisów, gwarantujących polskim artystom tantiemy od platform cyfrowych, streamingowych oraz sieci kablowych. Warto także podkreślić, że według najnowszych badań, postulaty artystów mają ogromne społeczne poparcie. Aż 83 proc. badanych Polaków popiera zapewnienie artystom tantiem z eksploatacji twórczości z ich udziałem w Internecie, na platformach cyfrowych, czy płatnej telewizji – raport z wynikami tych badań również przesyłamy w załączeniu. 

Poniżej Agencja Informacyjna publikuje list otwarty artystów do Szymona Hołowni – Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej oraz stanowisko Związku Artystów Scen Polskich (ZASP)

List otwarty artystów do Szymona Hołowni, Marszałka Sejmu

Szanowny Pan

Szymon Hołownia

Marszałek Sejmu RP

Pod Pańskim przewodnictwem, na najbliższym, 14. posiedzeniu Sejmu, rozpatrywany będzie projekt o niebagatelnym znaczeniu dla polskiej kultury i sztuki, a także dla losów tysięcy polskich artystów – aktorów, wokalistów, muzyków, aktorów dubbingu, wykonawców audiobooków, wykonawców utworów muzycznych i słowno-muzycznych i ich rodzin .

Pragniemy zwrócić uwagę Pana Marszałka na procedowany właśnie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 406). 

Wspólnie, jako środowisko twórców, artystów, aktorów – apelujemy – aby w projekcie znalazły się potrzebne zapisy ustawowe, gwarantujące polskim artystom tantiemy od platform cyfrowych, streamingowych oraz sieci kablowych.

Obowiązujące dziś prawo ma już 30 lat a planowana obecnie jego zmiana, dostosowująca przepisy do norm europejskich jest bardzo potrzebna. Kluczowym jednak jest, by w procedowanym projekcie nie było luk. 

Międzynarodowe korporacje medialne osiągają miliardowe przychody na polskim rynku, eksploatując utwory z udziałem polskich artystów – w Internecie, w serwisach streamingowych, takich jak Netflix czy MAX, płatnej telewizji i w sieciach kablowych . 

Pominięcie w ustawie prawa artystów do wynagrodzenia z tych pól eksploatacji, będzie rażącym naruszeniem zasad sprawiedliwości społecznej i niewywiązaniem się Państwa Polskiego z obowiązku ochrony artystów, tworzących dorobek i bogactwo kulturowe naszego kraju.

Ogromna nierównowaga sił pomiędzy globalnym i korporacjami, a polskimi artystami powoduje, że uzyskanie należnych środków drogą indywidualnych, czy nawet grupowych negocjacji, bez wsparcia precyzyjnego zapisu ustawowego jest iluzoryczna. Jedyną możliwością uzyskania należnych nam tantiem jest solidnie zapisana podstawa prawna, gwarantująca polskim aktorom tantiemy m.in. z reemitowania oraz z audiobooków. 

Jeszcze raz chcemy podkreślić – nie domagamy się żadnych środków od Państwa Polskiego lub obywateli.

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie

Chcemy jedynie, by w Polsce, na wzór innych krajów europejskich, ustawowo zagwarantowane zostało prawo do wynagrodzeń od wielkich korporacji, które na różnych polach eksploatują filmy i seriale z udziałem polskich aktorów. 

Szczegóły naszych propozycji znajdują się w dokumencie, załączonym do niniejszego listu. 

Ufamy, że Pan Marszałek, jako osoba, której bliskie jest środowisko artystów i zna dobrze specyfikę pracy w zawodach związanych z kulturą i sztuką, wesprze uwzględnienie na drodze parlamentarnej proponowanych zmian do procedowanego projektu.

Wierzymy, że polscy parlamentarzyści, ponad podziałami, w toku prac nad ustawą staną po stronie polskich artystów: aktorów, wokalistów, muzyków, aktorów dubbingu, artystów audiobooków, wykonawców utworów muzycznych i słowno-muzycznych. Niewyobrażalnym dla nas jest, by polskie posłanki i polscy posłowie podjęli jakąkolwiek inną decyzję – stojącą w interesie globalnych korporacji medialnych Polscy artyści zawsze stoją po stronie sprawiedliwej i demokratycznej Rzeczypospolitej.

Dlatego ufamy, że Polski Sejm wysłucha i uwzględni załączone postulaty, broniąc naszych praw wobec

Artyści, którzy podpisali się pod listem otwartym do Szymona Hołowni – Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

Pod listem otwartym do Szymona Hołowni – Marszakła Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej podpisali się: Artur Barciś, Dominika Bednarczyk-Krzyżowska, Lidia Bogaczówna, Agata Buzek, Stanisława Celińska, Andrzej Chichłowski, Urszula Drzewińska, Filip Frątczak, Franciszek Gałuszka, Krzysztof Górecki, Andrzej Grabowski, Krystyna Janda, prof. dr. hab. Krzysztof Jędrysek, Agnieszka Judycka-Cappuccino, Kazimierz Kaczor, Dorota Kolak, Krzysztof Kumor, Ewa Leśniak, Teresa Lipowska-Zaliwska, Halina Łabonarska, Grzegorz Łukawski, Olgierd Łukaszewicz, Anna Magalska, Maciej Makowski, Krzysztof Materna, Marlena Miarczyńska, Jacek Milczanowski, Bogusław Nowak, Daniel Olbrychski, Józef Opalski, Marian Opania, Anna Polony, Błażej Peszek, Agnieszka Przepiórska, Waldemar Raźniak, Małgorzata Rożniatowska, Andrzej Seweryn, Wojciech Solarz, Joanna Szczepkowska, Karol Strasburger, Krzysztof Szuster, Ewa Wencel, Rafał Zawierucha i Jerzy Zelnik 

Agencja Informacyjna, Opinie, /ART/ 26.06.2024