Grupa Ferrero

Grupa Ferrero – sukcesy w drodze do zrównoważonego rozwoju

Agencja Informacyjna: Grupa Ferrero, jako jeden z czołowych producentów słodyczy na świecie, nie tylko dostarcza produkty, które cieszą się uznaniem na rynkach globalnych, ale również przykłada ogromną wagę do zrównoważonego rozwoju. W 2023 roku Przedsiębiorstwo opublikowało szczegółowy raport dotyczący swoich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, dokumentując postępy i zobowiązania przedsiębiorstwa wobec środowiska oraz społeczności.

Ochrona Środowiska

Jednym z głównych filarów strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Ferrero jest ochrona środowiska. Grupa aktywnie działa na rzecz zmniejszenia swojego wpływu na środowisko naturalne poprzez różnorodne inicjatywy. Jednym z najważniejszych działań jest dążenie do gospodarki obiegu zamkniętego. Obecnie 90,7% opakowań jest zaprojektowanych tak, aby nadawały się do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania.

Ferrero także wprowadza innowacyjne rozwiązania, które pozwalają na zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych. Przykładem jest zakład w Hangzhou w Chinach, gdzie zastosowano klej antypoślizgowy na kartonowych pudłach, eliminując potrzebę użycia plastikowej folii do owijania palet. Dzięki temu udało się zredukować zużycie folii plastikowej o 4,7 ton używanych rocznie do opakowań marki Kinder.

Surowce

Ferrero przykłada ogromną wagę do odpowiedzialnego pozyskiwania surowców. Przedsiębiorstwo dąży do maksymalnej identyfikowalności swoich surowców, co jest kluczowe dla zapewnienia ich zrównoważonego pochodzenia. W 2023 roku osiągnęto 93% identyfikowalności kakao oraz 98% identyfikowalności oleju palmowego. W przypadku orzechów laskowych identyfikowalność wynosi 90%.

Aby osiągnąć te wyniki, Grupa współpracuje z plantatorami, dostawcami, instytucjami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi. Dzięki tej współpracy możliwe jest wprowadzenie zrównoważonych praktyk rolniczych oraz monitorowanie pochodzenia surowców, co pomaga w przeciwdziałaniu wylesianiu i degradacji lasów.

Promowanie odpowiedzialnej konsumpcji

Ferrero nie tylko dba o środowisko, ale również promuje odpowiedzialną konsumpcję swoich produktów. Przedsiębiorstwo angażuje się w różne inicjatywy społeczne, takie jak program „Kinder Joy of Moving”, który promuje aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży. Od 2005 roku, wzięło w nim udział ponad 60 milionów dzieci na całym świecie. W samym roku szkolnym 2022/2023 program ten zainspirował do aktywności fizycznej 3,4 miliona dzieci.

Ludzie

Przedsiębiorstwo podejmuje działania mające na celu ochronę praw dzieci oraz eliminację pracy dzieci w łańcuchu wartości. Współpracuje z organizacjami takimi jak World Cocoa Foundation oraz International Cocoa Initiative, aby zwalczać przyczyny zatrudniania dzieci oraz pracy przymusowej.

W 2023 roku we współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy oraz organizacją Save the Children, zidentyfikowano ponad 2.300 dzieci narażonych na ryzyko podjęcia pracy na plantacjach orzechów laskowych. Dzieci te zostały skierowane do szkół oraz ośrodków pomocy społecznej, gdzie otrzymały niezbędne wsparcie.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Ferrero opiera się na czterech głównych obszarach: ochronie środowiska, odpowiedzialnym pozyskiwaniu surowców, promowaniu odpowiedzialnej konsumpcji oraz wzmacnianiu roli i pozycji ludzi. Każdy z tych obszarów jest kluczowy dla długoterminowego sukcesu przedsiębiorstwa i odgrywa istotną rolę w jego strategii biznesowej.

Dyrektywa CSRD

Ferrero jest jedną z 50 tys. przedsiębiorstw, które niedługo będą podlegały raportowaniu zgodnie z dyrektywą unijną ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorstwo przeprowadziło już analizę podwójnej istotności, której wymaga dyrektywa CSRD i zaktualizowała zakres tematyczny raportu.

Dyrektywa CSRD, akronim od Corporate Sustainability Reporting Directive. Dyrektywa CSRD jest nowym wymogiem prawnym Unii Europejskiej, który nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek raportowania na temat ich działań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Dyrektywa ta ma na celu zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności firm wobec ich wpływu na środowisko oraz społeczeństwo. CSRD rozszerza zakres raportowania poza tradycyjne wskaźniki finansowe, uwzględniając także kwestie związane z ESG.

Grupa Ferrero a przyszłość

Przedsiębiorstwo jest świadome wyzwań, jakie niesie za sobą dążenie do zrównoważonego rozwoju, i nieustannie podejmuje działania mające na celu poprawę swoich praktyk. Jak stwierdził Giovanni Ferrero, CEO Grupy Ferrero: „Aby odnieść sukces w stale zmieniającym się świecie, przedsiębiorstwa muszą identyfikować, reagować i dostosowywać się do wymagań zrównoważonego rozwoju, które mają największy wpływ na środowisko i społeczeństwo. Troska o planetę i społeczności, w których działa Ferrero, zawsze była w centrum kultury Spółki.”

AI, ESG, /AXY/ 26.06.202 obrazy: mat. prasowe Grupa Ferrero