Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet

 

8 marca kobiety na całym świecie obchodzą Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet. Celem święta jest podkreślenie wartości i znaczenia równego traktowania kobiet i mężczyzn. Prawa kobiet wciąż stanowią jedno z ważniejszych wyzwań rozwojowych, choć od lat znajdują się na liście priorytetów organizacji takich jak UNESCO czy Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Katarzyna Kasia: wszystko rozbija się o to, że się nie porozumiewamy ze sobą

Pierwsze obchody święta kobiet miały miejsce 28 lutego 1909 roku w Nowym Jorku i zostały nazwane Narodowym Dniem Kobiet. Dzień ten zorganizowała, zgodnie z sugestią sufrażystki Theresy Malkiel, Socjalistyczna Partia Ameryki. Według jednej z wersji, święto miało upamiętniać protest kobiet pracujących przy produkcji odzieży w Nowym Jorku w dniu 8 marca 1857 roku. Pomysł inauguracji święta przyjął się na tyle, że w sierpniu 1910 roku na Międzynarodowej Socjalistycznej Konferencji Kobiet w Kopenhadze zaproponowano ustanowienie corocznego „Dnia Kobiet”. Ideą święta było krzewienie praw kobiet oraz budowanie społecznego wsparcia dla powszechnych praw wyborczych kobiet. Nie wyznaczono wówczas konkretnej daty obchodów.

Po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Kobiet swoje obchody miał 19 marca 1911 roku. Świętowano wówczas w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii. Kobiety domagały się prawa do głosowania oraz obejmowania stanowisk publicznych, praw do pracy, szkoleń zawodowych, a także zaprzestania dyskryminacji w pracy.

W 1945 roku podpisana została Karta Narodów Zjednoczonych. Był to pierwszy międzynarodowy dokument, który potwierdzał zasadę równości kobiet i mężczyzn. Przez kolejnych sześć lat Organizacja Narodów Zjednoczonych brała udział w opracowywaniu międzynarodowych strategii standardów, programów i określaniu celów promujących podwyższanie statusu kobiet.

https://portal-informacyjny.com/marzena-markowska-zostala-redaktor-naczelna-portalu-wasza-turystyka/

  Organizacja Narodów Zjednoczonych, a także jej wyspecjalizowane podmioty propagują równe prawo do uczestniczenia kobiet w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, pokoju, bezpieczeństwa oraz pełnego poszanowania praw człowieka. Rok 1975 Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła Międzynarodowym Rokiem Kobiet. Dwa lata później Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, która uznała znaczącą rolę kobiet w rozwoju społecznym oraz procesach pokojowych. Pozwalała też Państwom Członkowskim na obchody Dnia Praw Kobiet i Pokoju na Świecie w dowolnie wybranym  dniu. Zgromadzenie Ogólne ONZ wezwało również do zakończenia dyskryminacji. 17 grudnia 1999 roku wyznaczono dzień 25 listopada jako datę obchodów Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Zgromadzenie Ogólne ONZ wezwało wówczas rządy oraz międzynarodowe i pozarządowe organizacje do organizowania w tym dniu wydarzeń, których celem będzie uświadomienie opinii publicznej skali tego problemu.

W 2006 roku Światowa Organizacja Zdrowia, jako wyspecjalizowana agenda ONZ, proklamowała 6 lutego Międzynarodowym Dniem Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Żeńskich Narządów Płciowych. W propagowanie praw kobiet zaangażowane jest również UNESCO, którego działania skupiają się na realizacji programów dotyczących rozpowszechniania praw kobiet do edukacji, pracy oraz sprawiedliwego traktowania.

W Polsce Dzień Kobiet obchodzony jest 8 marca. Święto zyskało na popularności w czasach PRL. W latach 70-tych popularnym podarunkiem dla Pań był goździk, a także rajstopy. Współcześnie w Dzień Kobiet panie obdarowywane są tulipanami.

Agencja Informacyjna, kultura, /NOW/ 7.03.2023