Konkurs „Stąd Jestem!”

 

 

Agencja Informacyjna: Uczestnicy Konkursu „Stąd Jestem!” mają za zadanie napisanie eseju lub zrobienie filmu, poświęconego inspirującej postaci lub postaciach będących ich przodkami. Na Zwycięzców czekają nagrody z portfolio marki Apple: Mac Book Pro 13, iPad lub iPhone 14 czy słuchawki AirPods. Jury oceni m.in. oryginalność, wartość literacką czy potencjał historii do inspirowania innych.

Dorota Redlińska: Barbara Redlińska – wspomnienie

Postawa i doświadczenia przodków mają wpływ na postawy i wybory poszczególnych osób. Wychowanie i przekaz rodzinny są kluczowe dla budowy wspólnoty narodowej. Właśnie dlatego think-tank Instytut Staszica wraz z Partnerami postanowił stworzyć inicjatywę zachęcającą Polki i Polaków do poszukiwania źródeł swojej tożsamości.

„Dzięki konkursowi „Stąd Jestem!” chcemy przekonywać, że genealogia to niejedynie zabawa dla ziemiaństwa i arystokracji. Jest mnóstwo inspirujących a nieodkrytych życiorysów i historii przodków wielu z nas.” – Wyjaśnia dr Piotr Balcerowski – wiceprezes Instytutu Staszica i koordynator konkursu „Stąd Jestem!”. – „Chcemy by młodsi i starsi Polacy czerpali inspirację od swoich przodków w wielu sprawach. Przecież mogą to być opowieści i o dzielnych żołnierzach, i o kreatywnych przedsiębiorcach, oddanych społecznikach, w końcu ludziach poświęcających się swoim rodzinom.” – Dodaje dr Piotr Balcerowski – wiceprezes Instytutu Staszica i koordynator konkursu „Stąd Jestem!”.

Izydor Bukowski „Burza” uhonorowany

Komisja Konkursu „Stąd Jestem!”  będzie oceniać zgłoszone prace biorąc pod uwagę: zgodność z tematyką Konkursu „Stąd Jestem!”, oryginalność ujęcia, poprawną formę, wartość literacką, potencjał historii do inspirowania innych i uniwersalne przesłanie. W Konkursie „Stąd Jestem!” mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne bez względu na wiek. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Konkursie „Stąd Jestem!” po uzyskaniu zgody opiekuna prawnego. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.

Prace konkursowe mogą być przesyłane w formie tekstów lub filmów. Te pierwsze nie powinny przekraczać długości 6 tysięcy znaków (ze spacjami), a filmy mieścić się czasie 5 minut (w formie linków do profilów na platformie Youtube). Nadsyłanie prac konkursowych możliwe jest do 1 października 2023 r. Decydujące znaczenie ma data wpływu formularza zgłoszeniowego. Termin ten nie podlega przywróceniu. Potwierdzenie otrzymanych zgłoszeń konkursowych przez Organizatora nastąpi drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.) poprzez stronę internetową www.stadjestem.pl, tam też znajduje się regulamin konkursu. Każdy uczestnik może złożyć́ tylko jedną pracę konkursową. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 1 listopada 2023 roku. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikacje ich imion i nazwisk na stronie internetowej www.stadjestem.pl.

Zdzisław Jerzy Bolek – poeta miłości

Konkurs „Stąd Jestem!” dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Dziedzictwa Narodowego im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego  i Funduszu Patriotycznego, a jego partnerami są Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego, Raport CSR.pl i Instytut ESG.

Agencja Informacyjna, kultura, /kam/ 11.08.2023