Konieczne rozszerzenie Klastrów w rozwoju UE

Krzysztof Krystowski, wiceprezydent Pracodawców RP i prezes Związku Klastrów Polskich i Śląskiego Klastra Lotniczego o kluczowej roli klastrów w ożywieniu gospodarczym jednolitego rynku europejskiego w kierunku „zielonej” i cyfrowej przyszłości kontynentu.

Klastry to nie organizacje lobbingowe: jesteśmy praktykami biznesu, którzy współpracują z przedsiębiorstwami. Łączymy ponad 120.000 organizacji, zatrudniających około 20 proc. populacji Unii Europejskiej. Klastry są prawdopodobnie najskuteczniejszą formą wspierania przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ jesteśmy elastycznymi, tanimi i „zwinnymi” organizacjami. Klastry reprezentują wszystkie sektory europejskiej gospodarki, ale nie są ściśle sektorowe.

Ze względu na nasz sieciowy charakter, wspólnie prowadzimy wiele międzysektorowych projektów pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami z różnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Można nazwać „nas” najbardziej proeuropejskim ruchem w sferze gospodarczej. Klastry są też najlepszym narzędziem integrowania nauki z gospodarką działającym nie tylko na styku tych dwóch społeczeństw, ale „włączającym” te grupy do naszego ruchu. Jest to wielka siła, która była wykorzystywana do tej pory znacznie poniżej naszych możliwości. Udowodniliśmy podczas kryzysu COVID19, że możemy zarządzać dużymi grupami przedsiębiorstw z różnych sektorów, w tym samym czasie, aby pomóc w kryzysie zdrowotnym, ale także szukać sposobów na poprawę sytuacji.

Teraz nadszedł czas, aby klastry stały się odpowiedzialne za wdrażanie polityki przemysłowej Unii Europejskiej. Może to być ekologiczna gospodarka, cyfryzacja, przemysł 4.0, a nawet europejski sektor lotniczy i obronny. Chcemy być partnerem Komisji Europejskiej, niemal na równi z dużymi korporacjami. Rozumiemy, że Komisja Europejska będzie kierować publiczne pieniądze dokładnie tam, gdzie zostaną one pomnożone przez partnerstwo z „prywatnymi pieniędzmi” i wygenerują „prywatne inwestycje”. Możemy wspierać ten proces. Jesteśmy otwarci na program Joint Clusters Initiatives, ale biorąc pod uwagę nowe okoliczności i strategię Next Generation, ta Inicjatywa Klastrowa powinna być znacznie większa i znacznie bardziej finansowana niż pierwotnie planowano. Powiedziano, że budżet na te inicjatywy wyniesie od 150.000.000 do 300.000.000 euro w ciągu najbliższych siedmiu lat, co oznacza, że wartość jednego projektu wyniesie około 15.000.000 euro, a więc tylko 2.000.000 euro rocznie! Jednocześnie np. JTI „Czyste niebo” ma wsparcie finansowe z Unii Europejskiej w wysokości 1.500.000.000 euro. Dlaczego, więc nie przekroczyć 1.000.000.000 euro wsparcia dla Joint Clusters Initiatives? Klastrom można dać więcej odpowiedzialności, więcej zaufania i wtedy możemy osiągnąć więcej dla Europy.

Krzysztof Krystowski jest polskim ekonomistą i menedżerem. W latach 2003-2006 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki. Ukończył Wydział Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Uzyskał tytuł MBA na Wyższej Szkole Zarządzania Polish Open University i Oxford Brookes University, a także ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Był wiceministrem w resorcie gospodarki. W latach 2004–2006 był przewodniczącym rady Fundacji „Centrum Innowacji” FIRE zajmującej się pomocą małym i średnim przedsiębiorstwom innowacyjnym. Prezes zarządu Bumar sp. z o.o.  i Polskiego Holdingu Obronnego w latach 2012–2013. Prezes zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie i prezes zarządu Śląskiego Klastra Lotniczego oraz wiceprezydent Pracodawców RP. W 2015 r. został prezesem i dyrektorem zarządzającym PZL-Świdnik, a od stycznia 2016 r. jest wiceprezesem Finmeccanica Helicopter Division.

Klastry to skoncentrowane przestrzennie grupy przedsiębiorstw pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów, a także instytucji i organizacji, które są powiązane siecią pionowych i poziomych zależności. Wszystkie te przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje konkurują i współpracują ze sobą.  Obecność w klastrze daje przedsiębiorcom szereg korzyści i pozwala wzmocnić ich przewagę konkurencyjną.

Europejskie Stowarzyszenie Klastrów poświęcone jest tworzeniu synergii pomiędzy różnymi działaniami klastrów w różnych krajach. Stowarzyszenie zostało utworzone, by wzmocnić głos w sprawie rozwoju dalszych warunków ramowych dla klastrów w celu wspierania konkurencyjności i zdolności innowacyjnych w Europie.

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna Opinie, 07.07.2020