Katar inwestuje w Kazachstan

Katar inwestuje w Kazachstan 17,6 mld USD

Agencja Informacyjna: Kazachstan umacnia swoje gospodarcze więzy z Katarem, otwierając nowy rozdział w inwestycjach i współpracy w sektorach kluczowych.


Kazachstan i Katar: nowy rozdział we współpracy gospodarczej

Kazachstan, kraj o bogatym potencjale surowcowym i strategicznym położeniu, coraz śmielej wkracza na arenę międzynarodową, poszukując nowych możliwości dla swojej gospodarki. Ostatnia wizyta pracy Premiera Kazachstanu, Olzhasa Bektenova, w Katarze, stanowi przełomowy moment w relacjach między tymi dwoma państwami, otwierając nowe ścieżki dla współpracy gospodarczej.

Strategiczne porozumienia na najwyższym szczeblu

Podczas wizyty w Katarze, Premier Olzhas Bektenov przeprowadził rozmowy z Premierem Kataru i Ministrem Spraw Zagranicznych, Szejkiem Mohammedem bin Abdulrahmanem Al Thanim. Dyskusje skupiły się na postępach w realizacji umów podpisanych przez prezydentów obu krajów oraz na wspieraniu projektów inwestycyjnych w energetyce, rolnictwie i innych sektorach. Takie spotkania świadczą o rosnącej dynamice i zaangażowaniu obu stron w pogłębienie wzajemnych relacji gospodarczych.

Katar – kluczowy partner gospodarczy Kazachstanu w świecie arabskim

Olzhas Bektenov podkreślił, że Katar jest ważnym partnerem gospodarczym Kazachstanu w świecie arabskim. Umowy zawarte podczas wizyty prezydenta Kazachstanu w Katarze wynoszą współpracę inwestycyjną na nowy, nieosiągalny dotąd poziom. Zapowiedział rozwój strategicznie ważnych projektów inwestycyjnych o wartości 17,6 miliarda dolarów amerykańskich.

Premierzy Kazachstanu i Kataru podczas rozmów o współpracy gospodarczej. Fot. Premier.kz

Rozwój współpracy w rolnictwie i energetyce

Kazachstan, wykorzystując swoje zasoby naturalne i potencjał rolniczy, jest gotów dostarczać do Kataru produkty rolne halal i organiczne. Nawiązano już współpracę pomiędzy kazachstańskimi a katarskimi firmami w projektach rolniczych. Z kolei Premier Kataru wyraził zainteresowanie dalszym rozwojem współpracy handlowo-ekonomicznej oraz inwestycyjnej.

Podpisanie umowy o strategicznym partnerstwie

Jako wynik rozmów, rządy Kazachstanu i Kataru podpisały umowę o długoterminowym strategicznym partnerstwie dla rozwoju projektów w sektorach priorytetowych. Wśród największych projektów inwestycyjnych znalazły się budowa rafinerii gazu o wartości 5,7 miliarda dolarów, budowa gazociągu Aktobe-Kostanaj oraz drugiej nitki gazociągu Beineu-Bozoi-Szymkent o wartości 7,7 miliarda dolarów.

Kazachstan – dziewiąty pod względem wielkości kraj na świecie

Wizyta Premiera Kazachstanu w Katarze i wynikające z niej porozumienia otwierają nowe możliwości dla obu krajów. Współpraca gospodarcza między Kazachstanem a Katarem wchodzi w nową fazę, obejmującą nie tylko energetykę i rolnictwo, ale także inne kluczowe sektory.

Kazachstan, będący dziewiątym co do wielkości krajem na świecie, stanowi ważny punkt na gospodarczej mapie Azji Centralnej dzięki swoim bogatym zasobom naturalnym i strategicznemu położeniu. Gospodarka tego państwa jest silnie związana z eksploatacją surowców naturalnych, w tym przede wszystkim z ropy naftowej, gazu ziemnego oraz różnorodnych minerałów i metali, takich jak uran, węgiel, złoto, miedź i cynk. Kazachstan jest jednym z największych światowych producentów uranu, a jego sektor naftowy przyciąga znaczne inwestycje zagraniczne, co sprawia, że kraj ten odgrywa kluczową rolę w globalnych łańcuchach dostaw energii.

Transformacja gospodarcza Kazachstanu

Transformacja gospodarcza Kazachstanu w ostatnich dekadach była imponująca. Kraj ten, dzięki reformom i modernizacji, dąży do dywersyfikacji swojej gospodarki, aby zmniejszyć zależność od sektora surowcowego. Priorytetami stały się rozwój sektorów takich jak finanse, transport, telekomunikacja, a także rolnictwo – szczególnie produkcja ekologiczna i halal, co znajduje odzwierciedlenie w ostatnich umowach z Katarem.

Kazachstan inwestuje również w technologie odnawialne, dążąc do zwiększenia udziału energii odnawialnej w swoim miksie energetycznym. Takie podejście nie tylko zmniejsza wpływ na środowisko, ale również otwiera nowe możliwości gospodarcze, zwłaszcza w kontekście globalnych dążeń do zrównoważonego rozwoju.

Kazachstan – członek inicjatywy “Pasa i Szlaku”

Kazachstan, jako kluczowy członek inicjatywy “Pasa i Szlaku”, ma ambitne plany dotyczące rozwoju infrastruktury transportowej, co ma na celu umocnienie jego pozycji jako ważnego hubu logistycznego łączącego Chiny z Europą. Modernizacja istniejących i budowa nowych dróg, linii kolejowych oraz portów lotniczych mają na celu nie tylko poprawę połączeń wewnętrznych, ale także przyciągnięcie nowych inwestycji i ułatwienie handlu międzynarodowego.

Zarówno strategiczne położenie geograficzne, jak i bogate zasoby naturalne Kazachstanu, w połączeniu z konsekwentnie realizowaną polityką gospodarczą, czynią ten kraj atrakcyjnym partnerem dla inwestorów międzynarodowych. Rozwój gospodarczy Kazachstanu, oparty na dywersyfikacji i modernizacji, zdaje się zmierzać w kierunku budowania trwałej i stabilnej przyszłości, w której kraj ten będzie odgrywał jeszcze ważniejszą rolę na arenie międzynarodowej.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji z działu AI World. Agencja Informacyjna.

AI Wolrd /AIN, inform.kz / 21.03.2023.

Ilustracja: DALL-E. Fot. Premier.kz