Jan Dziedziczak

Jan Dziedziczak: Apeluję do Polonii i Polaków mieszkających za granicą

Brutalna rosyjska agresja na Ukrainę trwa. Pomimo bohaterskiej obrony ukraińskiej armii oraz mieszkańców, pomimo wprowadzonych sankcji, międzynarodowych nacisków i apeli Rosjanie atakują kolejne miasta. Giną żołnierze oraz ludność cywilna. Tysiące uchodźców trafia do Polski, gdzie jest im oferowana pomoc na niespotykaną skalę. Jest wśród nich wielu Polaków, posiadaczy Karty Polaka.

Wezwałem polskie organizacje pozarządowe współpracujące z Polonią i Polakami za Granicą do niesienia im specjalnej pomocy. Apeluję też ponownie do Państwa: Polonii i Polaków zamieszkałych poza krajem o solidarność z Ukrainą, o inicjowanie oraz uczestniczenie w protestach oraz akcjach solidarności!

Powstrzymanie barbarzyńskiej agresji Rosji oraz przywrócenie pokoju na Ukrainie stanowi jedno z najważniejszych wyzwań Polski oraz społeczności międzynarodowej. Środowiska polskie na świecie powinny być aktywne w tej kwestii. Celowi temu mogą posłużyć drakońskie sankcje odcinające gospodarkę rosyjską od światowej. Stanowisko w tej sprawie jasno wyrazili Premier Mateusz Morawiecki i Prezydent Andrzej Duda. Nacisk na zagranicznych polityków, szczególnie posłów, w formie apeli, petycji lub wyrażany podczas bezpośrednich spotkań może się do tego przyczynić. Zachęcam także do podejmowania świadomych wyborów konsumenckich. W obecnej sytuacji warto zastanowić się, czy towar produkcji rosyjskiej jest dobrym wyborem z etycznego punktu widzenia. Tych z Państwa, których w chwilach trudnych wspiera modlitwa, proszę o nią w intencji pokoju, wolnej i niepodległej Ukrainy i jej mieszkańców, naszych Przyjaciół.

Jan Dziedziczak

Poseł na Sejm RP, Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


JAN DZIEDZICZAK – ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2005 roku został stypendystą rządu japońskiego i Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych w Tokio. W ramach stypendium odbył szkolenie z zakresu prowadzenia polityki informacyjnej i mediów m.in. w telewizji publicznej Japonii, Australii i Nowej Zelandii. Ukończył także Wyższy Kurs Obronny na Akademii Obrony Narodowej (dziś Akademii Sztuki Wojennej).

Był instruktorem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w stopniu harcmistrza. Wywodzi się ze Szczepu 169 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Alka Dawidowskiego. W latach 2003 – 2006 pełnił funkcję komendanta Warszawskiego Związku Drużyn Harcerzy „Mokotów”, wchodzącego w skład Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy ZHR. W latach 2004 – 2006 był rzecznikiem prasowym ZHR.

Poseł na Sejm VI, VII, VIII i IX kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Jest przedstawicielem Sejmu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE.

Działał aktywnie w parlamentarnych komisjach: do Spraw Unii Europejskiej – pełnił funkcję m.in. przewodniczącego, Łączności z Polakami za Granicą – wiceprzewodniczącego oraz był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych.

19 grudnia 2019 roku został powołany na stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od lipca 2006 do listopada 2007 roku pełnił funkcję rzecznika prasowego rządu Jarosława Kaczyńskiego. W okresie od listopada 2015 do kwietnia 2018 roku był sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie odpowiadał za sprawy polonijne, konsularne, parlamentarne oraz dyplomację publiczną i kulturalną.

Jako Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą jest odpowiedzialny m.in. za nawiązywanie oraz podtrzymywanie współpracy z szeregiem środowisk polonijnych, organizacji zrzeszających Polaków poza granicami kraju, ale również pozostałych instytucji publicznych, wyrażających wolę współpracy oraz wsparcia Polonii.

W zakresie pracy Pełnomocnika znalazł się także systematyczny kontakt z ośrodkami polonijnymi oraz poszukiwanie rozwiązań dla ich bieżących trudności, promowanie i ułatwianie im działalności, jak i poszukiwanie pozafinansowych form pomocy. Pełnomocnik wspiera postulaty polskich organizacji na szczeblu dyplomatycznym, odbywając spotkania z ambasadorami, wysłannikami i przedstawicielami zagranicznych rządów, szefami organizacji pomocowych. Koordynuje ponadto współpracę pomiędzy poszczególnymi resortami w zakresie tematyki polonijnej, dokonuje przeglądu działań realizowanych przez Kancelarię Prezydenta RP, Sejmu i Senatu oraz administrację rządową w zakresie pomocy Polonii i Polakom poza granicami kraju oraz promuje m.in. poprzez patronaty honorowe i upowszechnianie problematyki środowisk polonijnych.

Agencja Informacyjna, Opinie, /EST/ 6.06.2022 r.

Żródło: FB