Górski Karabach Arcach Azerbejdżan

Górski Karabach (Arcach): Dziedzictwo w Niebezpieczeństwie – wstrząsająca wystawa

Agencja Informacyjna: Wystawa „Górski Karabach (Arcach) – dziedzictwo w niebezpieczeństwie” prezentuje zagrożone i zniszczone przez Azerbejdżan ormxniańskie zabytki kulturowe. Odwiedź SGH w Warszawie do 26 lipca, żeby obejrzeć wstrząsające obrazy z Górskiego Karabachu.

„Górski Karabach (Arcach) – dziedzictwo w niebezpieczeństwie”

Od 26 czerwca w Auli Spadochronowej na II piętrze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie można podziwiać wystawę fotografii „Górski Karabach (Arcach) – dziedzictwo w niebezpieczeństwie”. To wyjątkowe wydarzenie prezentuje prace autorstwa Vahe Gabrielyana i innych fotografów, ukazujące zagrożone dziedzictwo kulturowe regionu. Wystawa towarzyszy dorocznemu posiedzeniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), podczas którego zostaną wybrane nowe władze tej organizacji.

Otwarcie wystawy „Górski Karabach (Arcach) – dziedzictwo w niebezpieczeństwie”

Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce 26 czerwca o godzinie 18:45 w budynku G SGH. Wzięli w nim udział honorowi goście, w tym Ambasador Republiki Armenii w Polsce, Alexander Arzoumanian, oraz inni dygnitarze z Armenii i Polski. Otwarcie wystawy zbiegło się z wizytą rektora Erywańskiego Uniwersytetu Państwowego i przewodniczącego Konferencji Rektorów Armenii, prof. dr. hab. Hovhannesa Hovhannisyana, oraz Ambasadora Vahe Gabrielyana, dyrektora Szkoły Dyplomatycznej przy MSZ Armenii.

Wartość i Znaczenie Dziedzictwa Kulturowego Górskiego Karabachu

Fotografie prezentowane na wystawie ukazują klasztory, kościoły, zamki, muzea i mosty, które przez wieki były budowane przez ormiańską społeczność. Te unikatowe zabytki, świadczące o bogatej historii regionu, są obecnie zagrożone zniszczeniem lub zmianą ich przeznaczenia. Kurator wystawy, dr Vahe Gabrielyan, podkreśla, że celem ekspozycji jest zwrócenie uwagi na systematyczne niszczenie tych bezcennych zabytków przez władze Azerbejdżanu.

„Jest to zaplanowane działanie rządu Republiki Azerbejdżanu, który systematycznie i z premedytacją chce zniszczyć miejsca kultu religijnego oraz wymazać armeńską historię setek lat z tych terenów” – mówi Gabrielyan. Zwraca on również uwagę na ryzyko eskalacji konfliktu: „Nie możemy wykluczyć, widząc działania Azerbejdżanu, agresji na Armenię.”

Wystawa i jej wpływ na świadomość społeczną

Wystawa „Górski Karabach (Arcach) – dziedzictwo w niebezpieczeństwie” jest otwarta dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00–16:00 od 26 czerwca do 26 lipca. Pierwsze dni po otwarciu przyciągnęły licznych odwiedzających, w tym przedstawicieli kościoła ormiańskiego w Polsce, konsulów honorowych Armenii oraz członków polskiego parlamentu.

Honorowy Konsul Armenii w Poznaniu, Paweł Ladzinski, wyraził swoje głębokie zaniepokojenie sytuacją w Górskim Karabachu: „Jestem zszokowany skalą zniszczeń, która postępuje w tak zatrważającym tempie. Pokładam ogromną nadzieję, że UNESCO oraz całe ONZ podejmą odpowiednie kroki celem ochrony tych wyjątkowych na skalę światową zabytków kultury chrześcijańskiej.”

Znaczenie Współpracy Międzynarodowej w Ochronie Dziedzictwa Kulturowego

Wystawa jest nie tylko prezentacją zagrożonych zabytków, ale także apelem o międzynarodową pomoc w ich ochronie. Współpraca międzynarodowa jest kluczowa dla zabezpieczenia dziedzictwa kulturowego Górskiego Karabachu. Organizacje takie jak UNESCO i ONZ mają możliwość wywarcia nacisku na władze Azerbejdżanu, aby zaprzestały niszczenia ormiańskich zabytków i podjęły działania na rzecz ich ochrony.

Zdaniem ekspertów, ochrona dziedzictwa kulturowego jest nie tylko obowiązkiem moralnym, ale także prawnym. W ramach międzynarodowego prawa, kraje zobowiązane są do ochrony dóbr kultury zarówno w czasie pokoju, jak i konfliktów zbrojnych. Niestety, jak pokazuje przykład Górskiego Karabachu, te zobowiązania nie zawsze są przestrzegane. Dlatego tak ważne jest, aby społeczność międzynarodowa podejmowała zdecydowane kroki w celu zapewnienia ochrony tych bezcennych dóbr.

Wystawa jako narzędzie edukacji i świadomości

Wystawa w SGH w Warszawie pełni również ważną funkcję edukacyjną. Poprzez prezentację unikatowych fotografii, organizatorzy chcą zwrócić uwagę na problem niszczenia dziedzictwa kulturowego oraz edukować społeczeństwo na temat historii i kultury Górskiego Karabachu.

Edukacja na temat zagrożeń dla dziedzictwa kulturowego jest kluczowa dla budowania świadomości społecznej i mobilizowania do działania na rzecz jego ochrony. Im więcej osób będzie świadomych problemu, tym większa szansa na podjęcie skutecznych działań w jego rozwiązaniu.

Fotografie jako Świadectwo i Przestroga

Fotografie prezentowane na wystawie nie tylko dokumentują zagrożone zabytki, ale także stanowią przestrogę przed konsekwencjami konfliktów zbrojnych. Każde zniszczone miejsce kultu, każdy zburzony zabytek to nieodwracalna strata dla ludzkości. Dokumentowanie tych zniszczeń jest ważnym elementem walki o zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Fotografia ma unikalną moc przekazywania emocji i budowania więzi z przeszłością. Dzięki pracom Gabrielyana i innych fotografów, odwiedzający wystawę mogą zobaczyć piękno i wartość dziedzictwa Górskiego Karabachu oraz zrozumieć wagę jego ochrony.

Jak uratować Arcach – Górski Karabach?

Wystawa „Górski Karabach (Arcach) – dziedzictwo w niebezpieczeństwie” to nie tylko prezentacja pięknych fotografii, ale także ważny głos w obronie zagrożonego dziedzictwa kulturowego. Dzięki zaangażowaniu takich osób jak dr Vahe Gabrielyan, problem niszczenia zabytków Górskiego Karabachu zyskuje międzynarodową uwagę.

Ochrona dziedzictwa kulturowego jest wspólnym obowiązkiem całej ludzkości. Wystawa w SGH w Warszawie to ważny krok w kierunku zwiększenia świadomości społecznej i mobilizowania do działania na rzecz ochrony tych bezcennych zabytków. Dzięki międzynarodowej współpracy i zaangażowaniu możemy mieć nadzieję na zachowanie dziedzictwa Górskiego Karabachu dla przyszłych pokoleń.

FAQ

Jakie są godziny otwarcia wystawy „Górski Karabach (Arcach) – dziedzictwo w niebezpieczeństwie”?

Wystawa jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00–16:00 od 26 czerwca do 26 lipca.

Gdzie można oglądać wystawę „Górski Karabach (Arcach) – dziedzictwo w niebezpieczeństwie”?

Wystawa prezentowana jest w Auli Spadochronowej na II piętrze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Kto jest kuratorem wystawy?

Kuratorem wystawy i autorem większości fotografii jest dr Vahe Gabrielyan.

Jakie zabytki są prezentowane na wystawie?

Na wystawie prezentowane są fotografie klasztorów, kościołów, zamków, muzeów i mostów z Górskiego Karabachu, które są zagrożone zniszczeniem.

Dlaczego wystawa jest ważna?

Wystawa ma na celu zwrócenie uwagi na problem niszczenia dziedzictwa kulturowego Górskiego Karabachu oraz edukowanie społeczeństwa na ten temat.

Kto brał udział w otwarciu wystawy?

W otwarciu wystawy wzięli udział m.in. Ambasador Republiki Armenii w Polsce Alexander Arzoumanian, rektor Erywańskiego Uniwersytetu Państwowego prof. dr hab. Hovhannes Hovhannisyan oraz Ambasador dr Vahe Gabrielyan dyrektor Szkoły Dyplomatycznej przy MSZ Armenii.


Agencja Informacyjna, AI World, Armenia, EST, 30.06.2024. Zdjęcia pochodzą z wystawy.