Strabag

Strabag: Zeroemisyjność w budownictwie – konieczne są regulacje wdrażania

Agencja Informacyjna: Strabag uczestniczył w debacie „Zielone budownictwo”, poświęconej inwestycjom budowlanym podczas XVI EKG (Europejski Kongres Gospodarczy – EEC – European Economic Congress) w Katowicach.

Strabag uczestniczył w debacie „Zielone budownictwo”

Debata „Zielone budownictwo”, podczas XVI EKG w Katowicach miała za zadanie odpowiedzieć na szereg pytań: Czy budownictwo wpływa na klimat i środowisko? Jakie są kierunki w zrównoważonych budowach? Jakie są główne kierunki zmian? Nieruchomości i budownictwo coraz bardziej zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju – czy to duże jest to wyzwanie?

W dyskusji uczestniczyli: Dariusz Kolasa – dyrektor techniczny, Dyrekcja Budownictwa Ogólnego, Strabag, Justyna Glusman – Dyrektor zarządzająca Stowarzyszenia Fala Renowacji; Agnieszka Kalinowska-Sołtys – prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, architekt, partner, członek zarządu APA Wojciechowski; Paweł Kisiel – prezes  zarządu Atlas; Andrzej Losor – członek zarządu, Górażdże Cement, Koncern Heidelberg Materials Polska; Aleksandra Stępniak – Public Affairs Manager Velux Polska i Dominika Żwirbla-Kalman, dyrektor PORR. Branża budowlana zwraca się z apelem o konieczne zmiany w legislacji, które pomogą zrealizować ambitne cele Unii Europejskiej.

Nowe kryteriach w budownictwie zeroemisyjnym

Mówiąc o ograniczeniach Dariusz Kolasa – dyrektor techniczny, Dyrekcja Budownictwa Ogólnego, Strabag zwrócił uwagę na regulacje Unii Europejskiej. – „Od 2028 r. będzie obowiązywała dyrektywa, dotycząca zeroemisyjności dla nowo budowanych budynków użyteczności publicznej, od 2030 r. dla wszystkich budynków. Dzisiaj standardowy budynek ma ślad węglowy na poziomie 800 kg CO2 na 1 m kw. A budynek zeroemisyjny ma 100 kg. Czyli mowa o polepszeniu parametrów o 8 razy. Aby to osiągnąć, konieczne są regulacje potrzebne do oceny i projektowania. Nad tym nie ma żadnych prac. Są pozarządowe organizacje które nad tym pracują, ale strona publiczna nie wykonuje żadnych działań. Obecne przepisy tkwią w czasach, w których nie nie było koncepcji ESG.” – Przypomina Dariusz Kolasa – dyrektor techniczny, Dyrekcja Budownictwa Ogólnego, Strabag.

Czym jest Strabag?

Strabag to europejski koncern budowlany, lider w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii, posiadającym znaczne kapitały własne. Działalność Strabag obejmuje pełen zakres usług budowlanych, wykwalifikowaną kadrę inżynierską, wysokiej jakości materiały budowlane oraz najnowszej generacji park maszynowy. Dzięki temu możliwa jest kompleksowa realizacja inwestycji – terminowo, na najwyższym poziomie pod względem jakości i w najlepszej cenie. 

Kiedy zeroemisyjność?

Dariusz Kolasa – dyrektor techniczny, Dyrekcja Budownictwa Ogólnego, Strabag oświadczył podczas debaty „Zielone budownictwo”, w trakcie XVI EKG w Katowicach, że strategia Spółki przewiduje osiągnięcie zeroemisyjności do 2040 r. i że jest wprowadzana na wszystkich poziomach organizacji. – „W zakresie infrastruktury Strabag prowadzi intensywne działania w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i wykorzystywanie jej w wytwórniach mas bitumicznych, których jest największym producentem w Polsce.” – Deklaruje Dariusz Kolasa – dyrektor techniczny, Dyrekcja Budownictwa Ogólnego, Strabag. Elementem strategii Spółki są prace do przetwarzania, utylizacji, recyklingu odpadów i ich pozyskiwania. Strabag Polska przkłada bardzo dużą wagę też na kwestię śladu węglowego. Prawdopodobnie do końca roku przedsiębiorstwo będzie gotowe do automatycznego wyliczania śladu węglowego dla poszczególnych obiektów.

Czy Strabag wykorzystuje energię z słońca?

Strabag Polska wykorzystuje też energię z słońca. Spółka posiada ponad 3.000 własnych kontenerów, więc sama projektuje i produkuje przenośne panele do obsługi kontenerów. – „Branża budowlana charakteryzuje się tym, że pracuje w otwartych, nasłonecznionych miejscach, możliwe jest więc wykorzystywanie pełnej energii.” – Wyjaśnił Dariusz Kolasa – dyrektor techniczny, Dyrekcja Budownictwa Ogólnego, Strabag, podczas debaty „Zielone budownictwo”, w trakcie XVI EKG w Katowicach.

Jak działa Strabag?

Strabag korzysta z całej gamy usług oferowanych przez wyspecjalizowane spółki koncernowe, które przejmują odpowiedzialność za ich wykonanie, generując w ten sposób wartość dodaną dla swoich klientów. 

Jakie są roczne obroty Strabag?

Strabag osiąga roczne obroty w wysokości około 14.000.000.000 euro. Koncern rozszerza swoją działalność daleko wykraczającą poza granice Republiki Austrii i Republiki Federalnej Niemiec. Za pośrednictwem sieci należących do niego spółek jest obecny w wielu państwach europejskich i coraz częściej reprezentowany na innych kontynentach. 

Ilu pracowników zatrudnia Strabag?

Strabag zatrudnia 74.000 pracowników

Jakie są wynagrodzenia pracowników w Strabag Polska?

Grupa Strabag działa w Polsce od 1987 roku. Zatrudnienia blisko 7.000 wysoko płatnych pracowników. Przeciętne wynagrodzenie zatrudnionych w spółce w 2022 roku było o 25 proc. wyższe niż średnia dla dużych przedsiębiorstw.Współpracuje z 5.000 poddostawców. W efekcie łączna wartość dodana Strabag dla polskiej gospodarki to ponad 7.270.000.000 zł. Kwota ta odpowiada równowartości 0,28 proc. polskiego produktu krajowego brutto w 2021 roku.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji o tematyce gospodarczej, które znajdziesz tutaj. Agencja Informacyjna.

AI, Gospodarka /ART, Strabag/ 30.06.2024.