Adamed Pharma wspiera akademię

Adamed Pharma wspiera Akademię

Agencja Informacyjna: Zakończył się trzecie studia podyplomowe „Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie” – prowadzone przez w Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, w partnerstwie z Adamed Pharma.

Zakończyły się studia podyplomowe „Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie” w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Celem kierunku jest wyposażenie specjalistów w potrzebą wiedzę i umiejętności do pracy z najmłodszymi w trudnych sytuacjach życiowych. Program edukacyjny ponownie został zrealizowany, przy wsparciu Adamed Pharma, który pełnił rolę wyłącznego partnera inicjatywy.

Co to są studia podyplomowe „Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie”?

Studia podyplomowe „Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie” w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie, na wykwalifikowanych specjalistów – pedagogów i psychologów – zdolnych do efektywnego niesienia pomocy, osobom nieletnim, w trudnych dla nich momentach. Ich program kształcenia obejmuje szeroki zakres tematyczny – przedmioty uwzględnione w planie studiów poruszają zagadnienia związane z m. in. rozwojem dziecka, psychologią kryzysu i interwencji czy wsparciem w zaburzeniach lękowych, nastroju i depresyjnych. 

W 2024 roku, wzorem lat ubiegłych, partnerem tej potrzebnej ścieżki akademickiej był Adamed Pharma. Współpraca z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie stanowi jedną z wielu inicjatyw, które Spółka realizuje, w ramach swojej społecznej odpowiedzialności. Głównym filarem tej działalności jest troska o zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno pracowników, jak i lokalnych społeczności, w tym dzieci i młodzieży. 

Adamed Pharma o współpracy Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

„Adamed Pharma, zgodnie ze swoją misją, odpowiada na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny i aktywnie angażuje się w działania na rzecz zdrowia psychicznego.” – Deklaruje Agnieszka Rejer-Mellin – Kierownik Komunikacji Zewnętrznej i Zaangażowania Społecznego Adamed Pharma.

– „Spółka jest dumna, że może wspierać takie inicjatywy edukacyjne, które mają realny wpływ na poprawę jakości życia młodych ludzi. Partnerstwo z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie jest dla Adamed Pharma wyjątkowo ważne, gdyż edukacja i profilaktyka są kluczowymi elementami w przeciwdziałaniu problemom psychologicznym wśród najmłodszych. Społka zdaje sobie z tego doskonale sprawę, albowiem oprócz wsparcia studiów podyplomowych dla pedagogów i psychologów, prowadzi także program „Wspierająca Szkoła” – pierwszy w Polsce kompleksowy program, dotyczący zapobiegania zachowaniom samobójczym, wśród dzieci i młodzieży, którego filarem jest właśnie edukacja.” – Wyjaśnia Agnieszka Rejer-Mellin – Kierownik Komunikacji Zewnętrznej i Zaangażowania Społecznego Adamed Pharma.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie o współpracy Adamed Pharma 

„Długotrwała izolacja, wybuch wojny rosyjsko-ukraińskiej, za wschodnią granicą Polski, czy w końcu zawrotne tempo życia dotykające także najmłodszych, to tylko wybrane z wielu czynników, przyczyniające się do znacznego pogorszenia kondycji psychicznej dzieci i młodzieży.” – Ocenia  dr Ewa Odachowska-Rogalska – Kierownik Studiów Podyplomowych „Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie” w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. – „W odpowiedzi na ten rosnący problem, zauważany i zgłaszany nam przez pracowników oświaty – pedagogów i psychologów szkolnych – Akademia postanowiła uruchomić studia podyplomowe skierowane do tej grupy zawodowej.

Studia Podyplomowe „Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie” przygotowują uczestników do zauważania kryzysu i wspierania młodych osób, w tym trudnym okresie.Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie cieszy się, że dzięki partnerstwu z Adamed Pharma może uczynić te studia bardziej dostępnym i trafić do szerszego grona specjalistów.” – Tłumaczy dr Ewa Odachowska-Rogalska – Kierownik Studiów Podyplomowych „Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie” w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Jakie są wyniki badania ewaluacyjnego Studiów Podyplomowych „Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie”?

Badanie ewaluacyjne przeprowadzone wśród uczestników III edycji Studiów Podyplomowych „Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie” w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, pokazało, że najczęstszą motywacją, do podjęcia studiów podyplomowych, była chęć rozwoju i pogłębienia wiedzy. Wynika to w dużej mierze z faktu, że respondenci dostrzegają zwiększenie liczby występowania kryzysów psychicznych u dzieci i młodzieży. Wszyscy ankietowani, którzy na co dzień pracują z osobami poniżej 18. roku życia, zadeklarowali, że w swojej codziennej pracy spotykają się z tego rodzaju objawami u swoich podopiecznych.

Ewaluacja końcowa III edycji Studiów Podyplomowych „Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie” w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie wskazała także, że ścieżka kształcenia oraz prowadzone w jej ramach zajęcia są oceniane bardzo pozytywnie  na pięciostopniowej skali aż 85 proc. respondentów oceniło prawdopodobieństwo polecenia kierunku swoim znajomym na 5, a pozostałe 15 proc. zaznaczyło odpowiedź 4.

Co więcej, uczestnicy studiów przyznali, że pozyskana wiedza zmieniła ich sposób postrzegania zagadnień takich jak m.in.: wpływ porodu i pierwszych miesięcy życia dziecka na dalsze funkcjonowanie człowieka, czynniki powodujące traumę, zaburzenia więzi czy pomoc uczniom i uczennicom w kryzysie psychicznym. 

Finisz Studiów Podyplomowych „Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie”

Zakończenie roku akademickiego III edycji Studiów Podyplomowych „Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie” odbyło się w auli Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Uczestnicy programu odebrali dyplomy ukończenia studiów, a także mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami i refleksjami z czasu spędzonego na uczelni. Gratulacje i wyrazy szczególnego docenienia zaangażowania wszystkim absolwentom złożyła Agnieszka Rejer-Mellin – Kierownik Zespołu Relacji Zewnętrznych i Zaangażowania Społecznego.

Co to jest Adamed Pharma?

Adamed Pharma jest rodzinną firmą farmaceutyczno-biotechnologiczną ze 100-procentowym udziałem kapitału polskiego, która powstała na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. Spółka została założona w 1986 roku. Teraz zatrudnia ponad 2.700 współpracowników. Posiada 2 zakłady produkcyjne jeden w Rzeczpospolitej Polskiej i jeden w Wietnamie. 

2.200.000.000 złotych Adamed Pharma na innowacyjną działalność badawczo-rozwojową

Filarami rozwoju Adamed Pharma jest ekspansja zagraniczna oraz inwestycje w zwiększanie produkcji leków w Polsce oraz w innowacje. Od ponad 20 lat Spółka prowadzi własną innowacyjną działalność badawczo-rozwojową, na którą od 2001 roku przeznaczyła 2.200.000.000 złotych. Adamed Pharma prowadzi prace w ramach trzech platform badawczych. 

Iloma patentami jest chroniona własność intelektualna Adamed Pharma?

Własność intelektualna Adamed Pharma jest chroniona 250 patentami w większości państw na świecie.

Ile produktów w sowim portfolio ma Adamed Pharma?

Adamed Pharma w swoim portfolio ma blisko 900 produktów (tzw. SKU skrót od ang. Stock Keeping Unit – jednostka magazynowa – unikalna sekwencja znaków alfanumerycznych, które przedsiębiorstwa stosują do identyfikacji i śledzenia jednostek) w Polsce i za granicą. 

Ile tabletek rocznie produkuje Adamed Pharma

Każdego roku Adamed Pharma produkuje ponad 3.000.000.000 tabletek. Są one sprzedane w ponad 70 państwach na świecie. Zapewnia bezpieczeństwo lekowe milionom pacjentów w Polsce i w wielu innych krajach. Przyczynia się do rozwoju nie tylko krajowego rynku farmaceutycznego, ale również – ze względu na skalę przedsiębiorstwa – całej polskiej gospodarki. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji, które znajdziesz tutaj. Agencja Informacyjna.

AI Gospodarka , ESG/art/ Fot. Autorstwa Alina Zienowicz Ala z – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3457836 30.06.2024,