Franczyza zmienia rynek pracy

Franczyza – słowo mało znane w języku polskim, które robi błyskawiczną karierę w świecie biznesu. Oznacza ono system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami: franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcami.

Franczyza to gotowa koncepcja biznesowa oraz skalowalny, powtarzalny i dochodowy model biznesowy.

Franczyzodawca jest przeważnie twórcą konceptu biznesowego i właścicielem marki a franczyzobiorca to przedsiębiorcą, który korzysta ze sprawdzonego pomysłu na biznes, ale prowadzi przedsięwzięcie na własne ryzyko pod marką franczyzodawcy..

Franczyzodawca, który posiada oryginalny sprawdzonego w praktyce model biznesowy i jest właściciel marki zobowiązuje swoich partnerów do prowadzenia działalności zgodnie z określonymi wytycznymi.

W ten sposób działają w Polsce m. in. McDonald, Alior Bank, Subway, Lotos, Play, BNI (Business Network International) czy Żabka. W tym ostatnim przypadku z franczyzy korzysta już ponad 5.000 przedsiębiorców.

„Niektórzy twierdzą, że franczyza to rozwiązanie dla ludzi, którzy nie mają pomysłu.” – zwraca uwagę Miłosz Manasterski, redaktor naczelny Agencji Informacyjnej. – „To bardzo krzywdzący pogląd. Świat się zmienia. Dziś funkcjonowanie samodzielnie staje się w wielu przypadkach niemożliwe, albowiem, nie tylko brakuje wiedzy, wsparcia merytorycznego, kapitału, ale również szansy na podjęcie uczciwej konkurencji.”- Uważa Miłosz Manasterski.

Tematem franczyzy zainteresowali się organizatorzy konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”.

Organizują oni debatę „Od pracownika do przedsiębiorcy – czyli jak franczyza zmieniła rynek pracy”. Dyskusja odbędzie się w formule online w czwartek 20 maja 2021 r. w godz. 11.00 – 12.30 i będzie transmitowana na żywo.

Franczyza dla jednych jest drogą do sukcesu, dla innych wciąż pozostaje tylko jednym z wielu ekonomicznych terminów. Słowo „franchising” dosłownie znaczy bycie wolnym – czy jest tym dla osób, które korzystają z takiej formy działalności? Czym jest franczyza i jak zmieniła rynek pracy w Polsce? Jakie są koszty franczyzy? Czy franczyza może być sposobem na walkę z bezrobociem? Jakie obowiązki mają franczyzodawcy wobec franczyzobiorców? Jak wygląda franczyza w Polsce i na świcie? Na te i wiele innych pytań mają udzielić odpowiedzi uczestnicy debaty „Od pracownika do przedsiębiorcy – czyli jak franczyza zmieniła rynek pracy”.

Aby móc spojrzeć na problem franczyzy z wielu perspektyw, organizatorzy debaty „Od pracownika do przedsiębiorcy – czyli jak franczyza zmieniła rynek pracy” zaprosili przedstawicieli zarówno z administracji rządowej, instytucji konsultingowych i badawczych, a także przedstawicieli franczyzobiorców i franczyzodawców.

W dyskusji wezmą udział m. in.: Andrzej Arendarski – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej; Adam Manikowski – Członek zarządu Żabka Polska, Grzegorz Łaptaś, partner PwC, dr Tomasz Baran z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, który przedstawi wyniki badań z panelu Ariadna dotyczące poziomu satysfakcji pracowników w Polsce.

Partnerami debaty „Od pracownika do przedsiębiorcy – czyli jak franczyza zmieniła rynek pracy” są Żabka Polska Sp. z o.o. oraz PwC Polska.

Szczegółowe dane dotyczące obserwowania debatę „Od pracownika do przedsiębiorcy – czyli jak franczyza zmieniła rynek pracy” można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/events/5744032312304074?ref=newsfeed

W skład Kapituły Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” wchodzą przedstawiciele instytucji pozarządowych – organizacji przedsiębiorców, think-tanków i uczelni. Uczestnikami są: Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Instytut Biznesu, Instytut Libertatis, Wyższa Szkołę Ekologii i Zarządzania oraz Stowarzyszenie Integracja i Współpraca (organizator społeczno-gospodarczego kongresu „Welconomy Forum in Toruń”). Partnerami merytorycznymi są Instytut Staszica i ogólnopolski panel badawczy „Ariadna”. Koordynatorem konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” jest agencja Impressarium.

Agencja Informacyjna gospodarka /BEJ/ 12.05.2021