Cordiant Digital Infrastructure został właścicielem Emitel

 

Cordiant Digital Infrastructure Limited i Astatine Investment Partners – właściciel Emitel, sfinalizowały transakcję, w wyniku której 100 proc. akcji największego operatora naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce zmieniło właściciela.

 

Dobre praktyki spółki Emitel

 

Cordiant Digital Infrastructure Limited to notowany na giełdzie papierów wartościowych w Londynie fundusz angażujący się w aktywa infrastruktury cyfrowej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii, Unii Eurpejskiej Europie i Ameryce Północnej. Dzięki strategii inwestycyjnej „kup, buduj i rozwijaj” fundusz koncentruje się na wspieraniu spółek, w które inwestuje, poprzez wdrażanie strategicznej wiedzy, wydatki kapitałowe i finansowanie taktycznych przejęć, co umożliwia spółkom portfelowym realizację długoterminowych planów rozwojowych. Emitel został kupiony od Astatine Investment Partners (wcześniej Alinda Capital Partners), wiodącej spółki private equity, z siedzibami w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii.

 

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa Emitel funduszowi Cordiant Digital Infrastructure Limited została podpisana 4 stycznia 2022. Sfinalizowanie transakcji było uzależnione m.in. od uzyskania niezbędnych zgód regulacyjnych Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

 

„Chciałbym podziękować rządowi Rzeczpospolitej Polskiej za wsparcie tej transakcji i zaufanie, jakie okazał Cordiant Digital Infrastructure. Emitel to wspaniałe przedsiębiorstwo, o dużym potencjale, które jest liderem w obszarze zrównoważonego rozwoju.” – Ocenił Steven Marshall – prezes ds. infrastruktury cyfrowej w Cordiant Digital Infrastructure Management. – „Z niecierpliwością czekam na współpracę z zespołem zarządzającym spółki Emitel, aby zrealizować ambitne plany biznesowe i wykorzystać możliwości dalszego rozwoju.” – Zadeklarował Steven Marshall – prezes ds. infrastruktury cyfrowej w Cordiant Digital Infrastructure Management.

 

Emitel z certyfikatem

 

Emitel to spółka z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją dostarczania sygnału telewizyjnego i radiowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Spółka, oprócz usług dla nadawców telewizyjnych i radiowych, oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej, projektuje i instaluje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej, w tym zaawansowane instalacje DAS, uczestniczy w budowie inteligentnych miast w oparciu o technologie IoT i włącza się w prace nad przygotowaniem do budowy sieci 5G w Polsce.

 

Fundusz Cordiant Digital Infrastructure wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zespołu ekspertów i menedżerów, z branży telekomunikacyjnej, a także specjalistów z obszaru private equity, z dużym doświadczeniem w dziedzinie technologii cyfrowych, zarządzających aktywami o łącznym zaangażowanym kapitale wynoszącym ok. 3.000.000.000 dolarów. Steven Marshall, który kieruje w Cordiant Digital Infrastructure projektami rozwoju infrastruktury cyfrowej wcześniej pełnił funkcję prezesa AmericanTower i dyrektora generalnego NationalGrid Wireless.

 

Działalność Emitela bardzo dobrze wpisuje się w obszar kompetencji i zainteresowań Cordiant Digital Infrastructure Limited. Fundusz w swoim portfolio ma także zakupioną w 2021 roku spółkę České Radiokomunikace, czyli krajową sieć wież komórkowych i centrów danych w Republice Czeskiej oraz zakupioną na początku 2022 roku platformę centrów danych – Hudson Interxchange, która ma siedzibę w centrum nowojorskiego Manhattanu w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 

Andrzej J. Kozłowski: Emitel oferuje rozwiązania Inteligentnych Miast

 

Emitel jest nie tylko wiodącym operatorem naziemnej sieci nadawczej i jednym z kluczowych podmiotów na rynku infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce.” – Stwierdził Andrzej J. Kozłowski – prezes  Emitel. – „Systematycznie inwestujemy także w rozwój nowoczesnych systemów łączności bezprzewodowej, które napędzają gospodarkę i rozwiązania Internetu Rzeczy. Jestem przekonany, że doświadczenie inwestycyjne oraz know-how Cordiant Digital Infrastructure pozwolą Spółce przyspieszyć rozwój biznesu i wykorzystać pojawiające się szanse rynkowe, takie jak rozwój kluczowych technologii „smart city”. Chciałbym podziękować naszemu dotychczasowemu akcjonariuszowi – Astatine Investment Partners – za wsparcie w realizacji strategii Emitel i bardzo dobrą współpracę w ciągu ostatnich siedmiu lat. – Powiedział Andrzej J. Kozłowski – prezes Emitel. –dodał.

 

Agencja Informacyjna, gospodarka, /kam/ 23.11.2022