Owady na talerzu

4 owady na talerzu: dowiedz się co jesz


Agencja Informacyjna: Owady na talerzu – to już rzeczywistość i szybko rosnący rynek. Ministerstwo Rolnictwa ogłosiło nowe przepisy dotyczące oznakowania produktów spożywczych zawierających jadalne owady. Ten krok ma na celu zapewnienie większej przejrzystości dla konsumentów oraz ułatwienie identyfikacji takiej żywności.

Nowe rozporządzenie wprowadza obowiązkowe oznakowanie żywności z owadami


W obliczu rosnącego globalnego zainteresowania alternatywnymi źródłami białka, które mają zastąpić mięso, coraz bardziej promowana jest hodowla owadów do celów spożywczych. Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, produkty spożywcze zawierające składniki pochodzące z owadów takich jak mącznik młynarka, szarańcza wędrowna, pleśniakowiec lśniący, czy świerszcz domowy, będą musiały być wyraźnie oznakowane. Rozporządzenie ma na celu dostarczenie konsumentom jednolitej, graficznej informacji o obecności nowej żywności z owadów w produktach. Zmiany te wpisują się w szerszy kontekst unijnych regulacji dotyczących informowania konsumentów o składzie żywności.

Owady na talerzu oznakowane


Projekt rozporządzenia, opublikowany w wykazie Rządowego Centrum Legislacji, wskazuje, że nowe oznakowanie ma wejść w życie 30 dni od dnia ogłoszenia. Znaczącym aspektem jest jasne wskazanie na etykiecie produktu, że zawiera on składniki z owadów, co ma być przedstawione przez umieszczenie obowiązkowego, graficznego znaku.

Wpływ na rynek i konsumentów


Eksperci podkreślają, że te zmiany są ważnym krokiem w kierunku edukacji konsumentów i ułatwienia im dokonywania świadomych wyborów żywieniowych. Znaczenie owadów jako źródła białka rośnie, a ich obecność w diecie staje się coraz bardziej popularna w wielu częściach świata. Jednakże, w Polsce, gdzie spożywanie owadów nie jest tradycją, takie oznakowanie może być szczególnie ważne.

Świadomy wybór konsumenta

– Nie wiem czy owady staną się przysmakiem na polskich stołach – mówi redaktor naczelny Miłosz Manasterski. – Być może dla osób, które dzisiaj odrzucają jedzenie białka pochodzenia zwierzęcego owady na talerzu będą rozwiązaniem atrakcyjnym. Najważniejsze jednak by konsumenci nie byli wprowadzani w błąd przez nieuczciwych producentów żywności przetworzonej, którzy zamiast pasztetu z zająca zechcą nam sprzedać pasztet ze świerszczy. Skoro oznaczamy na produktach alergeny, tym bardziej musimy oznaczać owady na talerzu, bo przecież one też mogą stać się źródłem uczulenia – mówi Miłosz Manasterski.

Projekt oznaczenia żywności zawierającej owady.

Owady na talerzu to żywność bardzo kontrowersyjna

Nowe rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa jest istotnym krokiem w kierunku adaptacji rynku żywnościowego do zmieniających się trendów żywieniowych i preferencji konsumenckich. Zapewnia ono konsumentom niezbędne informacje, pozwalające na świadomy wybór produktów zawierających składniki pochodzące z owadów, jednocześnie wspierając innowacje w branży żywnościowej.

Owady na talerzu promuje Komisja Europejska

Na razie Komisja Europejska dopuściła do spożycia w Unii Europejskiej cztery gatunki owadów. Komisja zaznacza, że lista owadów i surowców z nich pochodzących, które mogą być wykorzystane w produkcji żywności, może zostać rozszerzona w przyszłości. Dlatego też, wprowadzenie jednolitych i czytelnych oznaczeń jest kluczowe dla zapewnienia przejrzystości i zaufania konsumentów do tej nowej kategorii produktów.

Konsumpcja owadów rośnie

Konsumpcja owadów w Europie rośnie, stając się znaczącym trendem w zakresie alternatywnych źródeł żywności. Wśród krajów Unii Europejskiej, niektóre wyróżniają się pod względem zainteresowania i spożycia owadów jako nowej żywności. Owady stanowią coraz ważniejszą część europejskiego rynku żywnościowego. Do 2023 roku szacuje się, że wartość rynku owadów spożywanych w Europie przekroczyła 261,5 miliona dolarów, co sytuuje Europę na drugim miejscu na świecie pod względem wielkości tego rynku, zaraz po Ameryce Północnej

Owady na talerzu w Europie


Największą konsumpcję owadów w Europie notują Holandia, Francja, Belgia, Wielka Brytania i Dania. Są to kraje, które przodują w adaptacji i akceptacji owadów jako źródła białka i elementu codziennej diety.
Zmieniające się nawyki żywieniowe i rosnąca świadomość ekologiczna przyczyniają się do wzrostu popularności owadów jako alternatywnego źródła białka.

Agencja Informacyjna, Gospodarka /EST/ 28.11.2023