Wyrok na Biedronkę

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył obowiązek właścicielowi sieci sklepów Biedronka czyli Jeronimo Martins Polska do edukowania klientów, w wyniku której mają możliwość otrzymania bonów na zakupy. Wartość talonów zakupowych miałaby wynieść 7.500.000 złotych.

Portugalskie przedsiębiorstwo Jeronimo Martins Polska, będące właścicielem między innymi sieci handlowej Biedronka, na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ma zorganizować akcję dydaktyczną dla konsumentów Biedronki. W ramach tej akcji klienci sklepu będą mogli dostać bony zakupowe o łącznej wartości 7.500.000 złotych.

Akcja ta to wynik skarg klientów sieci sklepów Biedronka na jej działania promocyjne. W ramach promocji można było otrzymać zniżkowy bon na zakupy w Biedronce w zamian za wydanie na produkty z góry ustalonej kwoty.

Tomasz Chróstny – prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeanalizowaniu napływających sygnałów, sposobów rozpatrywania reklamacji przez Jeronimo Martins, a także dostępu klientów do regulaminów promocji o zasięgu ogólnopolskim, ma za złe przedsiębiorstwu Jeronimo Martins Polska, iż nieprzychylnie rozpatrzył reklamacje związane z ogólnopolskimi akcjami promocyjnymi po upływie 30 dni od ich złożenia. Jak się okazało, w niektórych przypadkach klienci Biedronki czekali o wiele dłużej, a zgodnie z prawem, jeżeli przedsiębiorca przekracza zakreślony termin, przyjmuje się, że uznał roszczenia klienta.

Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie nie udzielił odpowiedzi na te reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, co może stanowić naruszenie art. 7a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 287), a w konsekwencji stanowić naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.” – Brzmi fragment decyzji Tomasza Chróstnego prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

https://lexlege.pl/ustawa-o-prawach-konsumenta/art-7a/

https://lexlege.pl/ustawa-o-ochronie-konkurencji-i-konsumentow/art-24/

Tomasz Chróstny zarzuca też Jeronimo Martins Polska nieterminowe publikacje regulaminów względem dat rozpoczęcia poszczególnych promocji sklepowych.

„Wątpliwości Urzędu wzbudziła możliwość wprowadzania konsumentów w błąd co do dostępności regulaminu. Zdarzały się bowiem sytuacje, w których to przedsiębiorca informował w reklamach i materiałach promocyjnych, że szczegóły akcji można poznać wchodząc na stronę internetową, tymczasem regulaminów tam nie było lub pojawiały się z opóźnieniem – zdarzało się, że nawet w ostatnim dniu akcji”. – Brzmi część zarzutów jakie przedstawił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Postepowanie przeciwko Jeronimo Martins Polska właścicielowi sieci sklepów Biedronka rozpoczęto w marcu 2020 roku.

Wówczas Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił nałożyć na Spółkę obowiązek do przeprowadzenia akcji edukacyjnej oraz quizu dla klientów sieci sklepów Biedronka. Jak podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

„Po zapoznaniu się z prawami klientów obowiązującymi podczas dokonywania zakupów, konsumenci będą mogli rozwiązać test i wygrać bon na zakupy w sieci Biedronka o wartości 15 zł. Spółka przygotuje 500 tys. voucherów o łącznej wartości 7,5 mln zł.” Kod bonu ma zostać przesłany na telefon komórkowy kupujących.

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępna jest na stronie UOKiK – Strona główna

Jak zaznacza Biuro Prasowe Biedronki:

„Szczegółowe informacje dotyczące akcji zostaną przedstawione w najbliższym czasie. (…) Jednocześnie podkreślamy, że w ostatnim czasie uporządkowaliśmy nasz proces organizacji promocji, a także rozbudowaliśmy Biuro Obsługi Klienta, tak by ewentualne procedury reklamacyjne trwały krócej.” Jednocześnie Biuro Prasowe sieci sklepów wyjaśnia: „Cieszymy się, że w tym przypadku UOKiK zaakceptował zaproponowane przez nas rozwiązanie. Kierując się co do zasady dobrem naszych klientów, zaproponowaliśmy organizację szkolenia on-line, którego celem będzie podniesienie poziomu świadomości konsumentów.”

Agencja Informacyjna, Gospodarka /SYL/ 18.03.2021