Wiersz Roku 2023 to „Królestwo bezprzestrzenne”, którego autorem jest Tomasz Wybranowski

Agencja Informacyjna: Utwór „Królestwo bezprzestrzenne”, który napisał Tomasz Wybranowski, zdaniem kapituły konkursu jest Wierszem Roku 2023. Tekst poety w zdumiewający sposób odwołuje się do bieżących wydarzeń, konfliktów i rozlewającej się na świecie niepewności. Ta poezja stanowi też wyjątkowy dialog z Bogiem.

Nagroda Wiersz Roku 2023

Od 2017 roku,  Związek Pisarzy Katolickich, organizuje konkurs Wiersz Roku. Kapituła konkursu poszukuje poetyckich utworów literackich, odwołujących się do chrześcijańskich i humanistycznych wartości. Organizatorom zależy im na promocji utworów o szczególnych walorach artystycznych godnych tytułu „Wiersz Roku”. 

W 2017 roku Kapituła Konkursu za „Wiersz Roku” uznała poemat „Corrida” Juliusza Erazm Bolka. W 2018 roku wyróżniono pieśń „Bogurodzica”. W 2019 roku nagrodzono utwór „Sonet III”, napisany przez Marka Czuku. W 2020 roku wybrano legendarny wiersz „Śpieszmy się”, którego autorem jest ks. Jan Twardowski. W 2021 roku wyróżniono utwór „List do Zalęknionych” stworzony przez ks. Tomasza J. Chlebowskiego. Nagrodę za rok 2022 otrzymał pośmiertnie, przedwcześnie zmarły Dariusz Węcławski. Dokonywane przez jury wybory wskazują, że spektrum utworów, które są wyróżnianie, jest bardzo szerokie. 

Królestwo bezprzestrzenne – pokazuje człowieka w świecie rozchwianym, pełnym sprzeczności, w którym łatwo być zagubionym

Wiersz „Królestwo bezprzestrzenne”, którego autorem jest Tomasz Wybranowski, wyróżniony przez kapitułę nagrody „Wiersz Roku 2023”, „odnosi się do rosnącego napięcia i niepewności, potęgowanej przez przemocowe rozwiązywanie konfliktów i kryzysów.” – Można przeczytać w uzasadnieniu.” – „Z drugiej strony autor nagrodzonego wiersza dostrzega, że wszystkie emocje powoli się wyczerpują, co pokazuje, że ze spokojem, choć nieobojętnością, trzeba mierzyć się ze współczesnymi wyzwaniami. Pomocna jest w tym wiara w Boga, która stanowi rodzaj zapewnienia. Wiersz „Królestwo bezprzestrzenne”, którego autorem jest Tomasz Wybranowski stanowi olbrzymi ładunek filozoficzny, pokazuje człowieka w świecie rozchwianym, pełnym sprzeczności, w którym łatwo być zagubionym i w którym wiara w Boga jest azymutem postępowania.” – Wynika z uzasadnienia przyznania nagrody przez kapitułę konkursu Wiersz Roku.  

W Kapitule Konkursu „Wiersz Roku” uczestniczą Juliusz Erazm Bolek ( Przewodniczący, pisarz i laureat nagrody), Tomasz J. Chlebowski (poeta, laureat nagrody), Miłosz Manasterski (pisarz, dziennikarz), Jerzy Mosoń (publicysta), Zbigniew Wacław Kowalewski (dokumentalista i pisarz).

„W zamyśle Związku Pisarzy Katolickich, który organizuje konkurs Wiersz Roku” nagrodą miała być przyznawana 21 marca, kiedy obchodzony jest Światowe Dzień Poezji ustanowiony przez UNESCO.” – Wyjaśnia Juliusz Bolek – Przewodniczący kapituły. – „Niestety restrykcje sanitarne z okresu pandemii korona wirusa SARS-CoV-2” oraz choroby niektórych laureatów sprawiły, że ogłaszanie zwycięzców konkursu Wiersz Roku, wypadało w innym okresie. Tomasza Wybranowskiego, też trzeba było ścigać, ponieważ większość czasu spędza w Irlandii. Na szczęście dotarł do Polski i wreszcie obowiązkom wręczenia nagrody stało się możliwe.” – Tłumaczy Juliusz Bolek – Przewodniczący kapituły.

KRÓLESTWO BEZPRZESTRZENNE

Strach mija kiedy Śmierć 

Rozpala drwa w kominku

I serwuje kawę

Rzucony ku niebu

Widzisz płomienie

Które oplątują korzenie traw

Tylko tyle

Wielki Myśliwy już tropi

Niespełnione sny

I skalpuje pragnienia, które

Porzucił

Oddech Ojca

Kazał upić się

Zbawczą krwią

A szalem wyścielić swoje łoże

Włożyłem lilię do boku Jego

I w ciało wjechał aortą życia

pociąg

brnący przez bezkres mych białek

nawet tam gdzie myślą 

boję się grzeszyć 

Tam mój początek

I wieczna niespełnienie 

Drzewo wiedzy

Mojej ułomności 

….

Szepnął :

Wykonało się …

Skłonił głowę

Nikt go więcej nie widział

……

Jasność wyobrażona odnalazła swoje schronienie

Ona wyczekuje nadejścia prawdziwego Światła

Poczekam

Bez pośpiechu bowiem słowa 

Przechodzą przez ZWIERCIADŁO

tak zwanej normalności

Tomasz Wybranowski


Tomasz Wybranowski – laureat nagrody Wiersz Roku 2023

„O nagrodzie Wiersz Roku wiedziałem od dawna, ale nie pomyślałem, że mogę być jej laureatem.” – Ujawnia Tomasz Wybranowski – laureat nagrody Wiersz Roku 2023. – „Nie piszę dla nagród, tylko z wewnętrznej potrzeby i przekonania. Jestem zaszczycony tym, że kapituła pochyliła się nad moim wierszem i dostrzegła walory, które sprawiły, że „Królestwo bezprzestrzenne” otrzymało takie piękne wyróżnienie. Serdecznie dziękuję kapitule konkursu Wiersz Roku za tę nagrodę. To dla mnie wspaniała wiadomość.” – Twierdzi Tomasz Wybranowski, laureat nagrody Wiersz Roku 2023 za utwór „Królestwo bezprzestrzenne.”

Tomasz Wybranowski – dziennikarz, publicysta, radiowiec, poeta i pisarz. Jest absolwentem Wydziału Filologii Polskiej i doktorantem Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Autor czterech tomików wierszy: „Oczy, które…” (1990), „Czekanie na świt” (1992), „Biały” (1995), „Nocne Czuwanie” (2012) i „Zaklinator”(2019). Publikował m. in. w „The Irish Times”, „Cooltura”, „Nowa Okolica Poetów”, Niezależnym Piśmie Artystycznym „Enigma. Ludzie * Sztuka * Myśli”, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, miesięcznik „Dziś” itd. Jego utwory znalazły się w ponad 30 antologiach literackich i zostały przetłumaczone na język angielski, rosyjski, bułgarski i chorwacki.

Autor i prowadzący program „Polska Tygodniówka” nadawany przez rozgłośnię NEAR 90, 3 FM w Dublinie, wyróżniony przez środowiska polonijne w Irlandii nagrodą „Dziennikarz Roku 2010”. Obecnie, od 2010 roku, jest związany z siecią radia WNET i szefem Studia 37 w Dublinie. 

Pracował w radiu „Centrum”, „Puls”, „Top” oraz kieleckim „TAK”, był korespondentem III programu Polskiego Radia. Korespondent tygodnika „Przegląd” i redaktor dwumiesięcznika „Imperium Kobiet”. Od 2005 r. w Irlandii, redaktor naczelny pism „Strefa Eire”, „Wyspa”, „Kurier Polski”. Były korespondent Polskiego Radia i Informacyjnej Agencji Radiowej. 

Związek Pisarzy Katolickich – wartości chrześcijańskie i humanistyczne

Organizatorem konkursu „Wiersz Roku” jest Związek Pisarzy Katolickich, który nawiązuje do tradycji przedwojennej organizacji o tej samej nazwie. Wiedza o jej istnieniu, działalności i twórcach została praktycznie zniszczona, przez system komunistyczny Polski Ludowej, po II wojnie światowej. Obecny Związek Pisarzy Katolickich pragnie nawiązać do tradycji przedwojennej organizacji. Podejmuje też działania związane z promocją i popularyzacją literatury o wartościach chrześcijańskich i humanistycznych. Przykładem jest organizowanie od 2017 roku konkursu „Wiersz Roku”.

Agencja Informacyjna, Kultura, /DEC/ 18.11.2023