A photorealistic image of stock market charts with a map

Turcja: spadek międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

Agencja Informacyjna, AI World: Szczegóły raport Centralnego Banku Republiki Turcji pokazuje spadek łącznej wartości zagranicznych aktywów i zobowiązań tego państwa. Jakie wyzwania ma przed sobą Turcja?

W ostatnich latach gospodarka światowa doświadczała licznych wstrząsów, które miały istotny wpływ na międzynarodowe pozycje inwestycyjne krajów. Raport opublikowany przez Centralny Bank Republiki Turcji wskazuje na kluczowe zmiany w International Investment Posiotion (IIP), czyli międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Turcji na koniec września 2023 roku. Ten szczegółowy przegląd finansów krajowych oferuje głęboki wgląd w aktualne wyzwania i możliwości, przed którymi stoi turecka gospodarka.

Dynamiczna zmiana wartości aktywów i zobowiązań zagranicznych

Na dzień 30 września 2023 roku, łączna wartość zagranicznych aktywów Turcji wynosiła 304 miliardy dolarów, co oznacza spadek o 1,4% w porównaniu do końca 2022 roku. Z drugiej strony, łączne zobowiązania zagraniczne kraju wyniosły 602,4 miliardy dolarów, co również wykazało spadek o 3,6%. Te zmiany skutkowały netto International Investment Posiotion (IIP) na poziomie minus 298,3 miliarda dolarów, co stanowi poprawę w porównaniu z minus 316,7 miliarda dolarów na koniec 2022 roku.

Zmieniające się trendy w różnych kategoriach inwestycji

Raport szczegółowo analizuje różne aspekty międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Turcji, w tym:

  1. Rezerwy Walutowe: Wartość rezerw walutowych Turcji zmniejszyła się o 5,1%, osiągając poziom 122,2 miliarda dolarów.
  2. Inne Inwestycje: Ogólna wartość innych inwestycji spadła o 1,4%, do 119,1 miliarda dolarów. Warto zauważyć, że wśród tych inwestycji aktywa banków w walutach obcych i lirze tureckiej wzrosły o 3,1%, osiągając wartość 46,4 miliarda dolarów.
  3. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne: Te inwestycje odnotowały znaczący spadek o 20,2%, schodząc do poziomu 163,3 miliarda dolarów, co w dużej mierze było spowodowane zmianami na rynkach walutowych i wycenach rynkowych.
  4. Inwestycje Portfelowe: Wartość inwestycji portfelowych wzrosła o 3,5%, osiągając 96,6 miliarda dolarów. Ta kategoria obejmuje wzrost wartości akcji posiadanych przez zagranicznych inwestorów o 11,4% do 32,1 miliarda dolarów, a także wzrost obligacji rządowych o 4,7%, do 43,9 miliarda dolarów.

Perspektywy dla tureckiej gospodarki

Te dane rzucają światło na bieżącą sytuację ekonomiczną Turcji, ukazując zarówno wyzwania, jak i potencjalne szanse. Spadek w wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz spowolnienie wzrostu innych kategorii inwestycji wskazuje na potrzebę zwiększenia stabilności ekonomicznej i przyciągnięcia nowych inwestycji. Jednocześnie wzrost inwestycji portfelowych oraz niektórych podkategorii innych inwestycji pokazuje, że Turcja nadal przyciąga międzynarodowy kapitał, co może być pozytywnym sygnałem dla przyszłych inwestorów.

Turcja przed wyzwaniem

Ostatecznie, Turcja stoi przed wyzwaniem zrównoważenia swoich międzynarodowych zobowiązań z możliwościami wzrostu. Kluczowe będzie dalsze monitorowanie tych trendów, zwłaszcza w kontekście globalnych niepewności ekonomicznych. Raport IIP daje ważne wskazówki dla decydentów i inwestorów, co do kierunków, w jakich powinny zmierzać strategie ekonomiczne i inwestycyjne kraju.

Eksport z Polski do Turcji w roku 2022 wyniósł 3,86 mld euro, co oznacza wzrost o 45,8%

Wymiana gospodarcza między Polską a Turcją

Współpraca gospodarcza Polski i Turcji stanowi istotny element stosunków międzynarodowych obu krajów, oferując im szereg możliwości w różnych sektorach gospodarczych. W ostatnich latach, obserwujemy znaczący wzrost wymiany handlowej i inwestycji między tymi dwoma krajami, co podkreśla ich rosnące strategiczne znaczenie dla siebie nawzajem.

Polska i Turcja: rośnie wymiana handlowa

Dane dotyczące wymiany handlowej między Polską a Turcją pokazują stały wzrost. W 2022 roku dwustronne obroty osiągnęły rekordowy poziom ponad 10,4 mld euro, co stanowi wzrost o 13,1% w porównaniu z poprzednim rokiem. Eksport z Polski do Turcji wyniósł 3,86 mld euro, co oznacza wzrost o 45,8%, natomiast import z Turcji do Polski wyniósł 6,54 mld euro, wzrastając o 27,3% w stosunku do poprzedniego roku​​.

Dynamika sektora biznesowego

Polskie przedsiębiorstwa aktywnie eksplorują możliwości ekspansji na turecki rynek. Podczas misji gospodarczej zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą, polscy przedsiębiorcy nawiązali liczne kontakty z tureckimi partnerami, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu polskich firm rynkiem tureckim. Szczególny nacisk kładziony jest na sektory takie jak budowlany, spożywczy, chemiczny, maszynowy i usługowy. Co więcej, branża medyczna, a zwłaszcza turystyka medyczna i chirurgia estetyczna, stanowi obszar o dużym potencjale dla polskich producentów kosmetycznych. Polska Agencja Inwestycji i Handlu wskazuje również na możliwości w sektorze papierniczym​​.

Agencja Informacyjna, AI World, Gospodarka /EST, aa.com.tr/ 20.11.2023

Fot. główna: Zdjęcie dodane przez Burak Karaduman: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/budynek-kopuly-betonowej-brazowy-w-nocy-1549326/