2 listopada. Zaduszki

2 listopada. Zaduszki

  2 listopada wierni Kościoła Katolickiego obchodzą Dzień Zaduszny, popularnie zwany również Zaduszkami. Oficjalna nazwa tego corocznego święta to Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (łac. Commemoratio Omnium Fidelium Defunctorum).  Święto przypada kolejnego dnia po obchodzonym 1 listopada Dniu Wszystkich Świętych. Dzień Zaduszny wywodzi się z praktyk wczesnośredniowiecznych mnichów, którzy raz w roku odprawiali w klasztorach nabożeństwa za zmarłych współbraci. W IX wieku w niektórych opactwach, podczas takich nabożeństw zaczęto obejmować intencjami modlitewnymi również świeckich zmarłych chrześcijan….

Czytaj więcej

1 listopada. Wszystkich Świętych

1 listopada. Wszystkich Świętych

  1 listopada w Kościele Katolickim obchodzona jest uroczystość Wszystkich Świętych. To świeto ku czci wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie. W doktrynie katolickiej jest to jednocześnie wyraz wiary w obcowanie świętych oraz powszechne powołanie chrześcijan do świętości. Prawodopodobnie uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi się ze wspominania w jednym dniu wszystkich męczenników chrześcijańskich. Brutalne prześladowania Kościoła w I w. stworzyły kult męczenników. Dzień ich zgonu uważano za dzień ich narodzin dla nieba….

Czytaj więcej

Ku chwale Zasłużonych. Wolontariat pamięci

Ku chwale Zasłużonych. Wolontariat pamięci

  Renowacja zabytkowych nagrobków stała się popularna. Cel jest słuszny, bo dobra kultury niszczeją. Pytanie: skąd wziąć pieniądze? W wielu miastach w Polsce, idąc na przykładem warszawskich Powązek, zbierane są datki przy cmentarzach. Kwesty przypadają na Dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny. Pracę rozpoczynają się od inwentaryzacji nagrobków, dobrane wcześniej komisje, wchodzące w skład Stowarzyszeń oraz Komitetów utworzonych na cele renowacji, oceniają i wybierają groby do renowacji. Cała procedura jest skomplikowana, ponieważ osobą decydującą jest…

Czytaj więcej