Dzień Zaduszny

Zaduszki obchodzone są 2 listopada, czyli dzień po Święcie Zmarłych. W Kościele Katolickim Dzień Zaduszny oficjalnie nazwany jest Wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych (łac. Commemoratio Omnium Fidelium Defunctorum). 

Dzień Zaduszny wywodzi się z praktyk wczesnośredniowiecznych mnichów, którzy raz w roku odprawiali w klasztorach nabożeństwa za zmarłych współbraci.

W IX wieku w niektórych opactwach, podczas takich nabożeństw zaczęto obejmować intencjami modlitewnymi również świeckich zmarłych chrześcijan.

Odylon, opat klasztoru benedyktyńskiego w Cluny, w roku 998 wyznaczył na 2 listopada dzień obowiązkowych modlitw za wszystkich wiernych zmarłych we wszystkich klasztorach należących do kongregacji kluniackiej. Od benedyktynów zwyczaj ten przejęły inne zakony. W XII wieku wprowadzili go w swoich klasztorach polscy cystersi, co odnotował kalendarz opactwa w Lądzie.

W roku 1311, decyzją Stolicy Apostolskiej, wprowadzono Dzień Zaduszny do kalendarza i liturgii rzymskiej.

W Polsce najstarsza informacja o obchodzeniu Dnia Zadusznego poza klasztorami pochodzi z początków XIV wieku, z diecezji wrocławskiej.

Zaduszki odgrywały dużą rolę w tradycji ludowej.

Jeszcze w XIX wieku na wschodzie Polski odprawiano uroczystości ofiarne z przywoływaniem zmarłych, zwane pominkami albo dziadami.

Obrzędy te stały się inspiracją dla „Dziadów” Adama Mickiewicza. Urządzano wówczas uczty, spożywane w domach lub na grobach, które miały zapewnić przychylność zmarłych a także pomóc im w osiągnięciu wiecznego spokoju. Z kolei w Polsce zachodniej pod kościoły i na cmentarze przynoszono jedzenie, które rozdawano żebrakom (tzw. dziadom kościelnym), prosząc ich w zamian o modlitwę za zmarłych z rodziny ofiarującego. Niektórzy bogaci gospodarze zapraszali tego dnia żebraków do swoich domów na ucztę zaduszną i nocleg. Wierzono wówczas, że duch przodka może odwiedzić w ten dzień ziemię przybierając postać dziada.

Święto przypada kolejnego dnia po obchodzonym 1 listopada Dniu Wszystkich Świętych.

Dzisiaj w Polsce, podczas Dnia Zadusznego, nawiedza się cmentarze, przyozdabia groby oraz zapala na nich znicze.

Agencja Informacyjna

Agencja Informacyjna, Kultura /EST/ 28.10.2023