1 listopada – Święto Zmarłych

Dzień Zmarłych lub Święto Zmarłych. W Kościele Katolickim 1 listopada  obchodzony jest dzień Wszystkich Świętych. Tego dnia wspomina się wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie. Ludzie odwiedzają tego dnia swoich zmarłych bliskich, zanosząc im kwiaty i zapalając znicze. 

W doktrynie katolickiej Wszystkich Świętych to jednocześnie wyraz wiary w obcowanie świętych oraz powszechne powołanie chrześcijan do świętości.

Prawdopodobnie uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi się ze wspominania w jednym dniu wszystkich męczenników chrześcijańskich. Brutalne prześladowania Kościoła w I w. stworzyły kult męczenników. Dzień ich zgonu uważano za dzień ich narodzin dla nieba. Obchody takie wprowadzano w IV wieku naszej ery. Ich daty były bardzo różne, przypadały najczęściej w okresie Wielkanocy. Efrem Syryjczyk podaje, że w połowie IV wieku, w Edessie obchodzono wspomnienie wszystkich męczenników 13 maja. W VI wieku obchody pamięci o męczennikach rozszerzono w Rzymie na wszystkich zmarłych, którzy osiągnęli stan zbawienia. Jednak pod koniec VI wieku papież Grzegorz Wielki wykreślił to wspomnienie z rzymskiego kalendarza liturgicznego.

Świętowanie 1 listopada rozpoczęto prawdopodobnie w 741 roku.

Wiązało się z ufundowaniem przez papieża Grzegorza III ufundował oratorium w Bazylice św. Piotra na Watykanie ku czci Zbawiciela, Maryi, apostołów, męczenników i wyznawców. Właśnie w dokumencie dotyczącej fundacji papież polecił odprawiać w tym oratorium modlitwy do wszystkich świętych właśnie w dniu 1 listopada. W roku 835 papież Grzegorz IV zwrócił się do cesarza Ludwika Pobożnego, aby władca wprowadził obowiązkowe obchody uroczystości sollemnitas sanctissima 1 listopada na obszarze całego cesarstwa.

Sprawę przypieczętował w roku 935 papież Jan XI, który wyznaczył na 1 listopada osobne święto ku czci Wszystkich Świętych, które miało obowiązywać w całym Kościele.

W roku 1475 papież Sykstus IV ustanowił w dniu 1 listopada obowiązkową dla wszystkich wiernych uroczystość.

W święto Wszystkich Świętych, a także kolejnego dnia (2 listopada, Dzień Zaduszny) Polacy tłumnie odwiedzają cmentarze. Podczas wizyt ozdabiają groby swoich bliskich kwiatami i zapalają znicze. Jest to dzień wolny od pracy, zwany również Dniem Zmarłych.

Agencja Informacyjna

Agencja Informacyjna, Kultura/EST/ 29.10.2022