Zbigniew Herbert: Być zdolnym do zmiany własnych poglądów

Zbigniew Herbert: Być zdolnym do zmiany własnych poglądów

  Spróbuję ująć w punktach to, co stanowi dla mnie jakiś wyznacznik postępowania, ideał, do którego jeszcze nie doszedłem:   Być otwartym, to znaczy ciekawym świata, zdolnym do zmiany własnych poglądów, jeżeli fakty świadczą na korzyść poglądów innych. Nie ma to nic wspólnego z konformizmem, lecz jest wewnętrzną gościnnością dla każdej innej, ważnej, sprawdzonej życiem racji. Zasada podważalności własnych przekonań. Jest to zasada wewnętrznego dialogu i dialektycznego napięcia między racją głoszoną, a racją, która temu…

Czytaj więcej

30 lat temu doszło do Zjednoczenia Niemiec

30 lat temu doszło do Zjednoczenia Niemiec

  Od 1 lipca 1945 roku przez Niemcy przebiegała granica, która dzieliła kraj na dwie części. Zniesiono ją w 1990 roku w wyniku porozumienia zawartego 12 września podczas moskiewskiej konferencji dwa plus cztery. 3 października mija 30 lat od zjednoczenia Niemiec. W Niemczech obchodzone jest wówczas święto państwowe – Dzień Jedności Niemiec. II wojna światowa zakończył się dla Niemiec podziałem kraju na cztery strefy okupacyjne. Granica podziału powstała formalnie 1 lipca 1945 roku i przebiegała…

Czytaj więcej