Święto Policji

Policja to jedna ze służb dbających o bezpieczeństwo obywateli. Warto zatem upamiętnić policjantów za ich pracę oraz uczcić pamięć poległych na służbie. Okazja ku temu jest 24 lipca, w Święto Policji.

Policja ma na celu głównie zagwarantowanie bezpieczeństwa obywatelom i dbanie o porządek publiczny. Robi to, pilnując przestrzegania prawa i ścigając przestępców.

“Jeżeli złodziej nosi mundur, to policya powinna mu służyć pomocą w każdej chwili i zabrać do więzienia tych, co stawiają zajęciom jego jakieś przeszkody.” – Jereme K. Jerome, angielski dramaturg.

Dzień Policjanta to oficjalne święto w Polsce, choć nie jest dniem wolnym od pracy. Zostało ustanowione w 1995 roku przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Przypada w rocznicę powstania polskiej Policji Państwowej. Policja Państwowa była instytucją unifikującą Milicję Ludową i Policję Komunalną, na mocy dekretu Józefa Piłsudskiego. W 1923 roku polska policja znalazła się wśród założycieli Interpolu – międzynarodowej organizacja policji. W 1944 roku powołano Milicję Obywatelską. Istniała do 1990 roku, do przywrócenia policji.

Istnieją różne rodzaje policji: kryminalna, śledcza, wspomagająca i prewencyjna. Oprócz tego funkcjonują różne pododdziały.

Święto ma przypominać społeczeństwu o tym jak ważna jest instytucja policji. W końcu policjanci i policjantki ryzykują swoim zdrowiem, pełniąc obowiązki.

Centralne obchody zazwyczaj odbywają się w Warszawie, w kilku miejscach. Głównie na Zamku Królewskim, Pl. Piłsudskiego, czy w Komendzie Głównej Policji. Jest to okazja do nadania specjalnych odznaczeń i aktów nominacyjnych na wyższe stopnie. Odbywają się także specjalne nabożeństwa w intencji Policjantów i Policjantek. Z kolei w wielu miastach mają miejsca pikniki rodzinne.

Żeby zostać policjantem, trzeba spełniać konkretne wymogi. Musi posiadać polskie obywatelstwo, nieposzlakowaną opinię, nie być skazany pełnomocnym wyrokiem, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, czy też być odpowiednio przygotowanym fizycznie i psychicznie. By podjąć pracę, trzeba złożyć odpowiednie dokumenty w komendach wojewódzkich. Następnie przechodzi się serię testów i badań oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Agencja Informacyjna

Agencja InformacyjnaGospodarka /KAM/ 17.07.2019, akt. 20.07.2022

Fot. https://pl.wikipedia.org/wiki/Policja_(Polska)#/media/Plik:Police_contingent,_3rd_May_Parade_in_Warsaw.jpg