Światowy Dzień Nerek przypomina o profilaktyce

10 marca obchodzony jest Światowy Dzień Nerek. Inicjatywa została zapoczątkowana przez Międzynarodowe Towarzystwo Nefrologiczne oraz Międzynarodową Federację Fundacji Nerek. Światowy Dzień Nerek to okazja, żeby zwrócić uwagę na możliwości zapobiegania chorobom nerek i ich leczenia. Z okazji Światowego Dnia Nerek Diaverum wykona 500 bezpłatnych badań poziomu kreatyniny we krwi w wybranych punktach pobrań w Warszawie.

W Polsce z powodu chorób nerek cierpi 4-4,500.000 osób, jednak co dziewiąty Polak nawet nie wie, że ten problem dotyczy również jego, ponieważ w początkowych stadiach choroba może przebiegać bezobjawowo. Szczególnie narażeni są chorujący na cukrzycę, miażdżycę, nadciśnienie tętnicze czy nawracające infekcje dróg moczowych.

Każdego roku z powodu następstw chorób nerek umiera w Polsce około 80.000 osób i jest to drugie, po nadciśnieniu tętniczym, przewlekłe schorzenie powodujące przedwczesne zgony. Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek należą do grup narażonych na największe ryzyko poważnych powikłań. Jest to szczególnie niebezpieczne w czasie pandemii.

„W najtrudniejszej sytuacji są pacjenci dializowani, którzy, ze względu na obniżoną odporność oraz choroby współistniejące, są szczególnie narażeni na ciężki przebieg COVID-19. Należy szczególnie zwrócić uwagę znacznie wyższy, niż w populacji ogólnej, wskaźnik śmiertelności wśród osób dializowanych, które zachorowały na COVID-19.” – Wyjaśnia Ryszard Zając – dyrektor naczelny Diaverum Polska, dostawcy usług w zakresie leczenia chorób nerek.

Światowy Dzień Nerek to okazja, by wzbudzić dyskusję o tym, jak ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu są nerki, jak o nie dbać, jakie są pierwsze objawy chorób nerek, a jeśli już ktoś choruje, jakie są możliwości leczenia, aby utrzymać maksymalną możliwą aktywność życiową, szczególnie w utrudnionych warunkach, takich jak pandemia COVID-19.

Ważny jest też nacisk na profilatykę, dlatego Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych w 2021 roku rozpoczęło Kampanię Ogólnopolską „Moje Nerki”, której celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożenia chorobami nerek. Kluczowe jest wczesne wykrycie choroby a następnie możliwość świadomego wyboru metody leczenia przez Pacjenta

Przewlekła choroba nerek jest łatwa do wykrycia w początkowej fazie i stosunkowo prosta do leczenia, jednak ponad 90 proc. chorych wciąż nie jest jej świadomych. W efekcie, nierozpoznana i nieleczona postępuje niezauważalnie i może doprowadzić do całkowitej niewydolności nerek.

„Rozumiemy jak ważna jest profilaktyka i wczesne wykrycie choroby. Diaverum zdecydowało więc o wsparciu Kampanii „Moje Nerki” i w dniu Światowego Dnia Nerek wykona 500 bezpłatnych badań poziomu kreatyniny we krwi w wybranych punktach pobrań w Warszawie, do wyczerpania puli” – Deklaruje Ryszard Zając – dyrektor naczelny Diaverum Polska.

Istotne znaczenie ma więc koordynacja opieki nad pacjentem, która zaczynałaby się od regularnych badań profilaktycznych zleconych przez lekarza rodzinnego, a następnie pacjenci z podejrzeniem niewydolności nerek kierowani byliby do odpowiednich specjalistów. W razie konieczności, należy rozważyć rozpoczęcie dializoterapii, dzięki której wielu chorych może cieszyć się życiem i powrócić do normalnego funkcjonowania.

Diaverum jest wiodącym światowym dostawcą usług nefrologicznych i opiekujemy się ponad 39.000 pacjentami, wykonując około 6.200.000 zabiegów rocznie. Ośrodki medyczne zapewniają opiekę nefrologiczną poprawiającą jakość życia pacjentom z przewlekłą chorobą nerek (PChN). Wizją Diaverum jest transformacja opieki nefrologicznej, zapewniająca najwyższą jakość opieki, dla pacjentów, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów dla płatników. Organizacja skoncentrowa jest na hemodializie, Oferuje także szeroki wachlarz usług począwszy od profilaktyki, dializy otrzewnowej i opieki domowej, aż po skoordynowane leczenie chorób współistniejących i transplantacji. Diaverum zatrudnia około 12.000 pracowników i prowadzi 451 ośrodków dializ w 24 państwach na całym świecie. Siedziba główna Diaverum znajduje się w Malmö w Królestwie Szwecji

Agencja Informacyjna, Gospodarka, 10.03.2022