Rekord w globalnym badaniu ESG

 

ESG czyli dbałość o środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny są ogromnie istotne dla przedsiębiorstwa Emitel. Jego działania w tym obszarze są w organizacji konsekwentnie wdrażane. Potwierdzają to także wyniki najnowszego badania GRESB, oceniającego działania przedsiębiorstw w zakresie zaangażowania społecznego i zrównoważonego rozwoju. W 2022 r. Emitel poprawił ubiegłoroczny wynik, uzyskując aż 93 punkty na 100 możliwych. Tym samym Emitel zajął 5. miejsce w swojej kategorii i znalazł się wśród 132 najlepszych przedsiębiorstw spośród 649 uczestniczących w badaniu.

 

Dobre praktyki spółki Emitel

 

Niezależne badania GRESBGlobal Real Estate Sustainability Benchmark – rokrocznie analizują przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu pod kątem ich działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG). Badanie GRESB uznawane jest za punkt odniesienia dla funduszy, które inwestują w spółki infrastrukturalne i nieruchomości na całym świecie. Z danych GRESB korzysta ponad 100 inwestorów zarządzających aktywami o wartości powyżej 22 bilionów USD w celu monitorowania swych inwestycji, porozumiewania się z zarządzającymi nimi firmami i podejmowania decyzji prowadzących do większego zrównoważenia branży nieruchomości.

 

Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) to organizacja ratingowa, która używa własnego zestawu wskaźników do pomiaru poziomu zgodności z przepisami ESG. Wskaźniki te co roku poddawane są ewaluacji. GRESB to znany i rozpoznawany partner na rynku nieruchomości i wśród banków. Uwzględnia również inne renomowane schematy takie jak: GRI, PRI, SASB, DJSI, TCFD oraz wytyczne Paris Climate Agreement i UN SDGs. Zawiera również krajowe/regionalne wytyczne. System oceny GRESB wskazywany jest na równi z takimi agencjami jak Dow Jones Sustainability Index, Bloomberg ESG data czy MSCI ESG Indices.

 

Podczas raportowania z wykorzystaniem GRESB można analizować również: emisję CO2 i GHG (np. z wykorzystaniem CRREM), ryzyka (przekształceń, fizyczne i klimatyczne), wykorzystanie certyfikatów typu LEED / BREEAM / WELL i wyniki budynków w poszczególnych państwach.

 

Planowanie i raportowanie ESG – czyli zrównoważony rozwój

 

Raportowanie zrównoważone to upublicznienie informacji o zarządzaniu firmy czynnikami środowiskowymi (Environmental), społecznymi (Social) oraz ładu korporacyjnego (Governance), zwane jest również raportowaniem ESG, niefinansowym lub pozafinansowym. Raportowaniem objęte są przedsiębiorstwa, które były zobowiązane do raportowania tzw. CSR (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji na temat różnorodności – dyrektywa NFRD, którą zastąpi niedługo CSRD), przedsiębiorstwa działające w obszarach finansowania, które od marca 2021 muszą raportować ze względu na dyrektywę SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) oraz organizacje i instytucje objęte wymaganiami Taksonomii (rozporządzeniu delegowanym Komisji Europejskiej do Rozporządzenia 2020/852).

 

Zdobycie 93 punktów oznacza, że Emitel poprawił swój ubiegłoroczny rezultat o 3 punkty. Kolejne działania w ramach społecznego zaangażowania biznesu, konsekwentnie wdrażane w spółce, wpływają na sukcesywny wzrost liczby uzyskiwanych przez Emitel punktów. Spółka uczestniczy w międzynarodowym badaniu GRESB od 2016 r., czyli już siedem lat.

 

Emitel: Raport Zaangażowania Społecznego

 

„Troska o środowisko naturalne, wrażliwość na potrzeby innych, współpraca z lokalnymi społecznościami wpisane są w DNA spółki Emitel. W ostatnim czasie wspieramy też naród ukraiński, w związku z wojskową inwazją Federacji Rosyjskiej, rozpoczętej 24 lutego 202 r., dlatego przedsiębiorstwo zaangażowało się w niesienie pomocy wschodnim sąsiadom.” – Wyjaśnia Andrzej J. Kozłowski– prezes zarządu Emitel. – „Zachęcamy także pracowników Spółki do angażowania się w inicjatywę wolontariatu. Jednym z takich projektów było przygotowanie miejsca pobytu dla uchodźców, w jednym z naszych budynków Emitel w Poznaniu. Wynik Spółki uzyskany w badaniu GRESB w 202 r. jest potwierdzeniem, że wysokie standardy i podejmowane przez Emitel działania w zakresie zrównoważonego rozwoju są doceniane przez organizację ratingową. Dziękuję wszystkim pracownikom Emitel za ich postawę i gratuluję znakomitego wyniku w badaniu.” – Oznajmił Andrzej J. Kozłowski – prezes zarządu Emitel.

 

Agencja Informacyjna, gospodarka, /DEC/ 31.10.2022