Powrót do szkoły

 

Agencja Informacyjna: 4 września dzieci wracają do szkół. Rozpoczęcie roku szkolnego oficjalnie kończy wakacje, czas odpoczynku i zabawy. W tym roku kilka rzeczy się zmieni. Czwartoklasistów czeka technologiczna niespodzianka, a uczniowie szkół średnich rozpoczną naukę nowego przedmiotu.

W 2023 roku rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się dopiero 4 września. W tym roku edukację w Polsce rozpocznie 4 660 000 uczniów, z czego około 3 196 000 to uczniowie szkół podstawowych, a 1 464 000 to uczniowie szkół średnich. Rok szkolny rozpocznie także 1 460 000 przedszkolaków oraz 326 000 osób dorosłych. Rozpoczęcie nauki nie oznacza, ze wszystkie dzieci pójdą do szkoły. W roku szkolnym 2021/2022 ponad 19 000 dzieci korzystało z edukacji domowej.

Branżowe Centra Umiejętności stają się faktem

Edukacja domowa to po prostu nauka poza murami szkoły. W edukacji domowej role nauczycieli pełnią rodzice, opiekunowie prawni, korepetytorzy lub inne osoby wskazane przez opiekunów. W Polsce jest ona legalna i darmowa, a obowiązek nauki może być spełniany na każdym jej etapie – od przedszkola do szkoły średniej. Podstawa programowa musi być realizowana, jednak metody przekazywania wiedzy są dowolne. Zwykle nie przeprowadza się sprawdzianów ani testów, jednak uczeń korzystający z takiej edukacji musi zdać egzamin klasyfikacyjny z każdego przedmiotu po każdym półroczu. Zdane egzaminy uprawniają do odbioru świadectwa i promocji do następnej klasy.

Największą zaletą domowej edukacji jest uczenie się w przyjaznym, znanym dziecku, środowisku. Elastyczne godziny nauki pozwalają zaplanować inne zajęcia i obowiązki, a uczeń nie musi przemieszczać się pomiędzy placówką oświaty a domem. Edukacja domowa ma też jednak swoje wady. Najistotniejsza z nich jest brak kontaktu z rówieśnikami i ograniczona możliwość budowania relacji interpersonalnych. Codzienne obcowanie z innymi uczniami kształtuje zachowania społeczne oraz umiejętności dialogu. Naukę w domu może także ograniczać brak dostępu do niektórych materiałów edukacyjnych czy też odpowiedniego sprzętu, np. do nauki chemii, fizyki czy biologii.

Liczą się: umowa o pracę i stabilność zatrudnienia

Rok szkolny 2023/2024 przyniesie uczniom kilka istotnych zmian. Czwartoklasiści otrzymają laptopy do nauki, na które rząd przeznaczył 760 000 000 złotych. Uzasadnieniem tej grupy wiekowej uczniów jest rozpoczynanie przez nich nauki wielu nowych przedmiotów. Cyfryzacja edukacji pozwoli młodym ludziom na szersze zdobywanie edukacji. Inną nowością tego roku jest inwestycja w tzw. „Laboratoria Przyszłości”. W ramach programu szkoły będą mogły wybrać nowoczesny sprzęt techniczny. Wśród propozycji rządu są m.in. drukarki 3D, gogle VR, roboty czy mikrokontrolery. Kolejną nowością dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mLegitymacje szkolne. Dokument każdy będzie mógł pobrać na swój telefon.

Zmiana czeka także uczniów szkół średnich. Dotychczasowy przedmiot „podstawy przedsiębiorczości” zastąpiony zostanie przez „biznes i zarządzanie”.  W ramach przedmiotu uczniowie będą poznawać i omawiać zupełnie nowe zagadnienia. Do programu edukacji wprowadzone zostaną także gry edukacyjne.

Agencja Informacyjna, gospodarka /NOW/ 03.09.2023