Ogólnopolski Dzień Osób Dializowanych – znaczenie świadomości i wsparcia w leczeniu chorób nerek

Agencja Informacyjna: 8 listopada w Polsce obchodzony jest dzień pełen solidarności i wsparcia – Ogólnopolski Dzień Osób Dializowanych. Ustanowiony w 2021 roku, ma na celu przede wszystkim zwiększenie świadomości społecznej o wyzwaniach, z którymi borykają się pacjenci wymagający regularnych dializ. To data, która nie jest przypadkowa, bowiem odnosi się do ważnego momentu w historii medycyny polskiej – przeprowadzenia pierwszej hemodializy w Poznaniu w 1958 roku.

Znaczenie Dnia Osób Dializowanych


Ogólnopolski Dzień Osób Dializowanych stanowi ważną okazję do edukacji publicznej na temat przewlekłej choroby nerek oraz związanych z nią terapii. Dializy to życie ratujący zabieg dla osób z niewydolnością nerek, a ich znaczenie wykracza poza sam akt leczenia, obejmując również aspekty psychologiczne i społeczne związane z tym przewlekłym schorzeniem.

Komplikacje dializacyjne i znaczenie pielęgnacji


Osoby poddawane dializom często borykają się z dodatkowymi komplikacjami, takimi jak trudno gojące się rany. Jest to jeden z wielu problemów, na które Ogólnopolski Dzień Osób Dializowanych ma zwrócić uwagę, podkreślając potrzebę kompleksowej opieki nad pacjentami z niewydolnością nerek.

Donacja i transplantacja nerek


W kontekście leczenia niewydolności nerek, dializy są często uważane za most do przeszczepu. Dzień ten ma na celu również podkreślenie znaczenia donacji organów, łącząc się z ideami Światowego Dnia Donacji i Transplantacji, co jest istotne dla zwiększenia liczby dostępnych organów i ratowania większej liczby życiowych.

Inicjatywa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych


Inicjatywa OSOD, która stoi za organizacją obchodów, stanowi kluczowy element w promowaniu edukacji i wsparcia dla osób dializowanych. Ich działalność podkreśla, jak ważne jest stworzenie społeczności opartej na zrozumieniu i pomocy.

Statystyki i Realia


W Polsce z dializ korzysta ponad 20 tysięcy pacjentów, a około 4 miliony osób cierpi na przewlekłe choroby nerek. Te liczby świadczą o pilnej potrzebie wsparcia zarówno w aspekcie medycznym, jak i emocjonalnym. Wiele osób nie wie, że problem chorych nerek go dotyczy – ten dzień to okazja by pomysleć jak zadbać o swoje nerki.

Więcej niż dzień


Ogólnopolski Dzień Osób Dializowanych jest więcej niż dniem – jest to ruch mający na celu zmianę perspektywy społeczeństwa na życie z chorobami nerek. Jest to wezwanie do działania, aby zapewnić lepszą jakość życia osobom wymagającym dializ i zwiększyć świadomość na temat donacji organów. Każdego 8 listopada przypominamy sobie o ważności empatii, edukacji i innowacji w opiece nefrologicznej.

Agencja Informacyjna, Gospodarka /AIN/ 8.11.2023

*
#DzieńOsóbDializowanych #NiewydolnośćNerek #Dializa #DonacjaOrganów #Transplantacja #WSparcieNefrologiczne #OSOD #ZdrowieNerek #ŚwiadomośćNerek #LeczenieNerek

Fot. DALL-E