Jan Duława: Co dziewiąty Polak nie wie, że ten problem go dotyczy

 

Choroby nerek dotykają w Polsce około 4.5000.000 osób. Co ciekawe, co dziewiąty Polak nawet nie wie, że ten problem dotyczy także jego, gdyż w początkowych stadiach choroba może przebiegać bezobjawowo. Szczególnie narażeni są chorujący na cukrzycę, miażdżycę, nadciśnienie tętnicze czy nawracające infekcje dróg moczowych. Co więc robić, żeby chronić nerki i pozwolić im działać jak najdłużej i co powinno być w priorytetem w przypadku zachorowania?

Nerki są bardzo ważnym, niezbędnym do utrzymania życia narządem u wszystkich kręgowców, w tym u człowieka. Do ich zadań należy m.in. usuwanie z organizmu końcowych produktów przemiany materii, a także toksyn i nadmiaru wody oraz zapewnienie prawidłowej objętości krwi i ciśnienia tętniczego.

Z tego pobieżnego przeglądu wynika, że nerki mają bardzo duży wpływ na czynność całego organizmu. Najkrócej mówiąc; stanowią bardzo skomplikowany i wysokowydajny filtr oczyszczający organizm, ze zbędnych i toksycznych substancji.

W zależności od tego, które z wymienionych funkcji nerek ulegają upośledzeniu, u chorego rozwijają się określone zaburzenia. Różne choroby nerek mogą w różny sposób upośledzać ich czynności, jednak w późnych okresach rozwoju tych chorób, szczególnie w tzw. okresie schyłkowym, niezależnie od przyczyny i choroby wywołującej, objawy są bardzo podobne.

Jeżeli nerki przestają pełnić rolę filtra i upośledzona jest czynność wydalnicza, organizm zostaje zatruty toksycznymi produktami przemiany materii, co może prowadzić do zgonu.

Na szczęście od kilkudziesięciu lat istnieje możliwość tzw. leczenia nerkozastępczego, którego głównym elementem jest dializa, należy jednocześnie pamiętać o właściwej diecie i dobraniu odpowiednich leków.

Należy podkreślić, że najlepszą metodą leczenia nerkozastępczego jest przeszczepienie nerki. Z różnych powodów jednak tę metodę można zastosować tylko u niewielkiego odsetka chorych. Dla wszystkich pozostałych, w tym u większości chorych, w zaawansowanym wieku, pozostaje dializa. Jest to zabieg, który umożliwia częściowe zastąpienie czynności wydalniczej nerki i usunięcie z organizmu nadmiernie szkodliwych produktów przemiany materii, a także toksyn egzogennych, w tym leków. W trakcie zabiegu wykorzystuje się właściwości błony półprzepuszczalnej – sztucznej (hemodializa pozaustrojowa) lub naturalnej, jaką jest otrzewna (dializa otrzewnowa).

Wybór metody leczenia nerkozastępczego zależy od stanu klinicznego chorego i powinien być omówiony przez lekarza z pacjentem i jego rodziną.

Kluczem do powodzenia jest odpowiednie przygotowanie, które powinno się rozpocząć najpóźniej kilka miesięcy przed rozpoczęciem samej dializoterapii. Dlatego należy odpowiednio wcześnie skontaktować się z lekarzem nefrologiem.

Prof. Jan Duława, nefrolog, Diaverum Polska


 

Profesor Jan Józef Duława – lekarz, Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich. W 1978 ukończył studia na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1982, habilitację w 1987. Profesor zwyczajny od 1998. Uzyskane specjalizacje: 1986 – specjalizacja z chorób wewnętrznych, 1989 – specjalizacja z nefrologii, 2003 – specjalizacja z angiologii, 2006 – specjalizacja z hipertensjologii.

Profesor Jan Józef Duława odbył następujące staże zagraniczne w Klinice Nefrologii na Uniwersytetu w Heidelbergu, Instytucie Immunobiologicznemu im. Maxa Plancka we Freiburgu, (prof. E. Ritz), Laboratorium Szpitala Tenon w Paryżu, (prof. G. Richet), Klinice Nefrologii Uniwersytetu we Freiburgu (prof. M. Brandis).

W 2016 roku profesor Jan Józef Duława został wybrany na dziekana Wydziału Nakuk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

W latach 1996-2002, był prorektorem ds. nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 2008 do -2016 r. był dziekanem Wydziału lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W roku 2000 profesor Jan Józef Duława został kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych z pododdziałem nefrologii. Jest aktywnym członkiem różnych towarzystw naukowych i specjalistycznych.

 

Profesor Jan Józef Duława jest konsultantem województwa śląskiego ds. chorób wewnętrznych. Należy do Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Lekarskie i ISN. Od 2020 roku jest Przewodniczącym Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich. W 1998 otrzymał odznakę „Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia”, w 1999 medal Komisji Edukacji Narodowej, w 2004 – Złoty Krzyż Zasługi

Agencja Informacyjna, Opinie, /KAM/ 10.05.2022.