Mołdawia eksport winogron rekord 2023 r.

Mołdawia: Rekordowy eksport winogron w 2023 r.

Agencja Informacyjna: Eksport winogron w Republice Mołdawii osiągnął w 2023 r. rekordową wartość 66,3 miliona USD. Co jest przyczyną mołdawskich plantatorów winogron?


Eksport winogron w Republice Mołdawii ustanowił nowe rekordy

W ostatnich latach sektor produkcji winogron w Republice Mołdawii odnotował znaczący wzrost, osiągając imponujące wyniki w wielu obszarach. Mołdawskie plantacje winogron pomimo globalnych wyzwań gospodarczych, potrafiły dostosować się i rozwijać, czego dowodem jest wyjątkowy rok 2023. W tym artykule przyjrzymy się bliżej owym osiągnięciom, odzwierciedlonym w liczbowym ujęciu, oraz omówimy czynniki, które przyczyniły się do takiego stanu rzeczy. Zostaną również poruszone tematy subwencji rządowych oraz wpływu decyzji Parlamentu Europejskiego na mołdawski sektor winogronowy.

Mołdawia: Eksport winogron

W 2023 roku eksport winogron z Mołdawii osiągnął wartość 66,3 miliona USD, co stanowi wzrost o 55% proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Jest to oznaka, że mołdawskie winogrona zyskują na popularności na świecie i stają się coraz ważniejszym elementem gospodarki kraju.

Cena eksportowa winogron

Średnia cena eksportu za kilogram winogron wzrosła o 38% w porównaniu do ostatniego rekordu, osiągając poziom 0,95 USD/kg. To pokazuje, że mołdawskie winogrona są cenione za ich jakość oraz zdobywają uznanie na międzynarodowych rynkach.

Dywersyfikacja rynków eksportowych

Liczba krajów, do których Mołdawia eksportuje winogrona, wzrosła do 36, co oznacza 28-procentowy wzrost. To dowodzi o rozszerzaniu się rynków zbytu i o poszukiwaniu nowych możliwości handlowych przez mołdawskich producentów.

Produkcja winogron w Mołdawii w 2023

Produkcja winogron w Mołdawii w 2023 r. wzrosła o 42 proc., osiągając wartość 1,63 miliarda lei, co świadczy o zdrowym i rosnącym sektorze produkcyjnym.

Eksport winogron: wkład w rolnictwo

Udział eksportu winogron w produkcji rolniczej wzrósł o 45 proc., co jest jasnym sygnałem, że winogrona stanowią coraz istotniejszą część mołdawskiego rolnictwa.

Mołdawia – wzrost eksportu owoców w 2023 r.

Ogromny wzrost zanotowano w eksporcie owoców, który w 2023 r. skoczył aż o 210 proc. To świadczy o dużym zainteresowaniu zagranicznych konsumentów mołdawskimi owocami oraz o rosnącej sile eksportowej kraju.

Rozwój produkcji winogron w obliczu globalnych wyzwań

Produkcja winogron w Republice Mołdawii, podobnie jak wiele innych sektorów gospodarczych, stoi w obliczu wyzwań związanych z niepewnością gospodarczą i polityczną na świecie. Jednakże, jak pokazują dane za 2023 rok, udało się nie tylko stawić czoła tym wyzwaniom, ale i osiągnąć imponujące wyniki.

Mołdawia eksport winogron
W 2023 roku eksport winogron z Mołdawii osiągnął wartość 66,3 miliona USD, co stanowi wzrost o 55% proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Rządowe wsparcie dla produkcji winogron

Rząd Mołdawii oferuje różnorodne subwencje, które mają na celu wspieranie rozwoju sektora. Od zakładania plantacji winogron, przez modernizację systemów wspierających uprawy, po pokrycie 50% kosztów systemów przeciwgradowych i przeciwdeszczowych. Takie działania pokazują zaangażowanie w rozwój tej branży i są kluczowe dla dalszego wzrostu produkcji.

Andrian Digolean, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego (MAIA) ,podczas Krajowego Forum Winogron Stołowych w w Stăuceni 22 marca 2024 r. wskazał dotacje oferowanych przez państwo na rozwój branży:

– Za założenie plantacji winogron stołowych oferujemy 45 tys. lei/ha, za montaż lub modernizację systemów podpór Pergola – 200 tys. lei, a za system podpór Gable – 75 tys. lei. Zatem na samą plantację pomoc z budżetu państwa wynosi 245 tys. lei. Przewidziano także dotacje na systemy przeciwgradowe i przeciwdeszczowe, sprzęt przeciw zamarzaniu, nawadnianie i drony, które pokrywają 50% kosztów. Do maszyn i urządzeń rolniczych przyznawane są dotacje w wysokości 25-35% na jednostkę – wyjaśnił minister Andrian Digolean.

Wpływ Unii Europejskiej na sektor winogronowy

Decyzja Parlamentu Europejskiego, która umożliwia mołdawskim eksporterom winogron dostęp do rynków UE bez ograniczeń taryfowych lub ilościowych, otwiera nowe drzwi dla mołdawskich producentów. To szansa na zwiększenie eksportu i wzmocnienie pozycji Mołdawii jako ważnego gracza na europejskim rynku winogron.

Podsumowanie

Sektor plantacji winogron w Republice Mołdawii w roku 2023 przeszedł transformację, która przyniosła rekordowe rezultaty. Mołdawia udowodniła, że mimo globalnych napięć jest w stanie skutecznie adaptować się do zmieniających się warunków, wykorzystując sprzyjające okoliczności i skupiając się na rozwoju. Rządowe strategie i wsparcie, połączone z otwarciem europejskich rynków, stanowią solidną podstawę dla przyszłego sukcesu mołdawskiego sektora winogronowego.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji. Agencja Informacyjna.

AI Wolrd /AIN, Moldpres / 24.03.2023. Ilustracja główna: DALL-E